puisto

Kohti fiksumpaa Stadia!

Helsingin ja pääkaupunkiseudun kehitys on elintärkeää koko Suomen kannalta, ja meillä on täällä ainutlaatuinen, hauska ja elinvoimainen kaupunkialue, joka voi olla kokoaan suurempi myös maailman mittakaavassa. Se vaatii rohkeaa otetta tukea kasvua ja ruohonjuuristason toimintaa, ja varmistaa kaupungin sulava päätöksenteko. Näistä ajatuksista kumpuavat myös vaaliteemani:

  1. Kaasua kasvulle – Tuetaan Helsingin kasvua ja kukoistusta täysillä.
  2. Elävää ja iloista kaupunkia – Annetaan asukkaille mahdollisuus tehdä fiksumpaa kaupunkia.
  3. Johtamisremontti – Varmistetaan päätöksenteon selkeys ja avoimuus.

 Edellytykset kasvavalle kaupungille

Helsingin tärkein mahdollisuus ja haaste on se, että tänne on tunkua. Siihen on vastattava kestävällä kaupunkisuunnittelulla ja sen tehokkaalla toteutuksella erityisesti asumisen ja liikenteen osalta. Kestävä kaupunki on tiivis ja viihtyisä ja rakentuu raiteiden varaan. Asuntoja pitääkin rakentaa enemmän ja nopeammin, ja nykyisten ja tulevien joukkoliikennereittien varsille on rakennettava tiiviisti. Rakentamisen esteitä ja hidasteita on purettava, ja rakentamisessa kilpailun edellytyksiä on edistettävä. Joustavuutta on parannettava: esimerkiksi parkkipaikkojen normituksessa, kaupunkikuvan suojelussa ja rakennusten ja kaavojen muutoksissa on nykyistä suoraviivaisemmin punnittava etuja ja haittoja, eikä lukkiuduttava jäykkiin sääntöihin.

Kaupungin avaimet koteihin, kaduille ja firmoihin

Helsinki tukee elävää kaupunkikulttuuria ja kukoistavaa bisnestä parhaiten mahdollistajana. Avoimella tiedonjaolla, tyhjien tilojen hyödyntämisellä, vapaaehtoistyön tukemisella ja sääntelyn joustavalla tulkinnanvaralla saadaan aikaseksi mahtavaa kaupunkia kaikille. Joiltain osin Helsinki onkin tässä jo maailman kärkeä, mutta tekemistä riittää vielä.

Johtamisremontissa kasvot kaupungille

Kiinnostuneella kaupunkilaisella pitää olla selvä kuva siitä, miten omiin asioihinsa voi vaikuttaa, ja kenen puoleen voi kääntyä, jos haluaa vaikkapa järjestää tapahtuman tai kunnostaa puiston. Tässä suhteessa edessä oleva muutos on mahdollisuus. Ensi vuonna Helsinkiä johtaa vaaleilla valittu pormestari, ja johtamisen rakenne muuttuu kauttaaltaan. Uusi malli on paperilla hyvä, mutta vasta sen toteutus ja toimintakulttuuri ratkaisevat mikä muuttuu. Helsingin johtaminen ei nyt ole missään nimessä huonoa (käykää vaikka Kittilässä!), mutta läpinäkyvyydessä, marssijärjestyksessä ja selkeydessä on kehitettävää. Kaiken päätöksenteon on oltava avointa ja helposti seurattavissa. Vahva virkamiesosaaminen ja vastuullinen poliittinen päätöksenteko on yhdistettävä niin, että politiikka määrää selkeästi suunnan ja virkamiehet toteutuksen.