Biotalous ei voi jatkua puunpolttona

Julkaistu lyhennettynä Helsingin Sanomissa 6.1.2020.

Metsien käyttöön nojaava biotalous esitetään usein tulevan kasvun lähteenä ja keskeisenä ilmastopolitiikan työkaluna. Nykyisellään reilusti yli puolet Suomessa käytetystä puuaineksesta poltetaan kuitenkin energiaksi. Merkittävä osa tästä on toki niin sanottuja sivuvirtoja, jotka hyödynnetään osana verrattain tehokkaita metsäteollisuuden prosesseja. Silti tosiasia on, että käytännössä Suomessa hakataan valtavasti metsää poltettavaksi. Tilanne uhkaa pahentua, jos puunpoltolla korvataan fossiilista sähkön ja lämmön tuotantoa.

Metsiä tarvitaan kipeästi hiilinieluina ja -varastoina sekä suojelemaan luonnon monimuotoisuutta. Niihin pohjaava biotalous ei siis voi kasvaa määrän, vaan laadun kautta. Nyt poltettavia raaka-ainevirtoja tulisi jalostaa enenemässä määrin tuotteiksi esimerkiksi muoveja korvaamaan. Tämä suunta on syytä huomioida energiataloudessa ja -politiikassa laajemminkin, sillä sekä biomassaa että fossiilisia polttoaineita korvaamaan on rakennettava aidosti päästötöntä energiantuotantoa.

Atte Harjanne

Kansanedustaja (vihr.), Helsinki

rovaniemi

Puumassalle löytyy polttamista parempaa käyttöä. (Kuva: ghostsofviikki / pxhere)