Kommentti kannabisaloitteeseen: Käytöstä rankaiseminen on turhaa ja haitallista

Kannabiksen käytön dekriminalisointia koskeva kansalaisaloite on tervetullut, ja tutkimustiedon perusteella perusteltu. Kaikki eivät kuitenkaan ole valmiita pohtimaan kysymystä asiallisesti ja avoimesti.

Eduskunta sai nyt syksyllä käsiteltäväkseen kansalaisaloitteen, jossa esitetään kannabiksen käytön ja pienimuotoisen kotikasvatuksen rangaistavuuden poistamista. Aloitteen lähetekeskustelu täysistunnossa meni hieman härväämiseksi. Alkuperäinen käsittely 26.11. keskeytettiin kokoomuslaisten toiveesta, kun oikeusministeri tai sisäministeri eivät olleet salissa paikalla. Peruste pöydätä oli sikäli erikoinen, ettei kansalaisaloitteiden käsittely erityisesti edellytä ministeriä paikalle, sillä kyseessä ei ole hallituksen vaan kansalaisten esitys. On toki hyvä, jos asianomainen ministeri on paikalla kansalaisaloitekeskustelussa, erityisesti jos aloite liittyy kiinteästi johonkin käynnissä olevaan lainvalmisteluun. Kannabiksen tapauksessa näin ei ole, ja äänekkäät vaatimukset saada erityisesti sisäministeri Ohisalo paikalle – asia kuuluu oikeusministerin hallinnonalalle – kielivät siitä, että taustalla oli enemmänkin oppositiopoliitikkojen halu päästä kuittailemaan vihreälle ministerille.

Aloite siis pöydättiin, ja sen käsittelyä jatkettiin eilen 2.12. Harmillisesti käsittely osui näin samalle päivälle opposition vaihtoehtobudjettien kanssa, ja oli epävarmaa, milloin lähetekeskustelu tarkalleen alkaa. Alkuillasta näyttikin siltä, ettei ministeri ehdi paikalleen tälläkään kertaa, ja asian käsittely siirtyy jälleen. Puoli yhdeksän aikaan illalla oikeusministeri Henriksson ehti kuitenkin paikalle, ja aloitteen lähetekeskustelu saatiin käytyä. Aikataulun takia keskustelu jäi melko tyngäksi. Itsekin olin jo ehtinyt lähteä eduskuntatalolta ja missasin salikeskustelun – oma vikani toki, ja näin eduskunta toimii, mutta erityisesti kansalaisaloitteen kannalta tällainen poukkoileva aikataulutus on harmillista, kun kiinnostunutta yleisöä todennäköisesti olisi melko laajasti. 

Dekriminalisointi tukee sitä, että päihdehaittoja voidaan tehokkaasti, humaanisti ja kustannustehokkaasti vähentää.

Kannabiksen käytön dekriminalisoinnista on eduskunnassa ja yhteiskunnassa laajemminkin vahvoja mielipiteitä puolesta ja vastaan. Se on sinänsä ymmärrettävää, mutta itseäni hiertää se, kuinka kannabiksen käyttörangaistuksia perustellaan päihdehaittojen vähentämisellä. Asiantuntijatieto ja näytöt maailmalta kun kertovat juuri päinvastaista viestiä. Dekriminalisointi nimenomaan tukee sitä, että päihdehaittoja voidaan tehokkaasti, humaanisti ja kustannustehokkaasti vähentää. Kummallisin argumentti on se, että laittomasta ei pidä tehdä laillista. Lakeja eduskunnassa on kuitenkin tarkoitus säätää. 

Eduskunnan kannabiskeskustelun moralistinen sävy on suurelle osalle suomalaisia vieras.

Eduskunnan kannabiskeskustelun paheksuva ja pelotteleva sävy on suurelle osalle suomalaisia kovin vieras. 24 % suomalaisista on kokeillut kannabista. Se on suurempi joukko ihmisiä kuin esimerkikiksi yhdenkään eduskuntapuolueen äänestäjäkunta. 25-34-vuotiaista suurin osa kannattaa kannabiksen dekriminalisointia, ja kaikista suomalaisista yli 40 % kannattaa kannabiksen käytön rankaisemisesta luopumista. Vaikkei se enemmistö olekaan, ei kyseessä siis ole mikään marginaalinen tai radikaali mielipide. Sitä puoltavat myös useiden asiantuntijoiden näkemykset ja muiden maiden kokemukset.

Tutkimustiedon valossa käytön laillistaminen ei näyttäisi lisäävän käyttöä, mutta kylläkin vähentävän haittoja. THL:n selvitysraportti tältä vuodelta toteaa yleisesti, että huumeiden käytön ja haittojen ehkäisy ja hoito on aina inhimillisesti ja taloudellisesti kannattavampaa kuin hoitamatta jättäminen ja rankaiseminen. THL:n asiantuntijat ovatkin jo aiemmin ottaneet kantaa dekriminalisoinnin puolesta.

Hiljattain Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila otti kannabikseen ihailtavan pragmaattisesti kantaa: kannabista voisi olla fiksua ja kannattavaa viljellä myös Suomessa. Kannabiksen laajempaa laillistamista on tosiaan sitäkin ihan perusteltua harkita täälläkin. Dekriminalisointia ei kuitenkaan kannata kytkeä yksioikoisesti varsinaiseen laillistamiseen. Käyttörangaistusten poisto kun on perusteltu muutos ihan riippumatta siitä, ajaako kannabiksen varsinaista laillistamista vai ei. Käytöstä rankaiseminen ei yksinkertaisesti toimi, sen haitat ovat hyötyjä suuremmat. 

Aloite tulee käsitellä sen ansaitsemalla vakavuudella avarin mielin, asiantuntijoita tarkkaan kuunnellen.

Yhä useamman silmissä nyt dekriminalisointia vanhentunein ja pelottelevin argumentein vastustavat puheenvuorot näyttäytyvätkin ummehtuneelta jarrutukselta, jossa konservatiivinen maailmankuva ja poliittinen laskelmointi estävät avaamasta silmiä tutkitulle tiedolle. Seuraavaksi kansalaisaloite etenee lakivaliokunnan käsittelyyn. Toivon, että valiokunta nousee pelottelun ja pöyristymisen yläpuolelle ja käsittelee tervetulleen aloitteen sen ansaitsemalla vakavuudella avarin mielin, asiantuntijoita tarkkaan kuunnellen. 

Omasta puolestani kiitän aloitteen tekijöitä. Kyllä tässä vielä ennen pitkää järki voittaa.

 

nature-plant-leaf-flower-foliage-green-659402-pxhere.com

Kannabiskeskustelua leimaa mörköily. Pragmaattisempi ja analyyttisempi lähestyminen tähänkin asiaan olisi tervetullutta.