De Gröna har ett vetenskapligt baserat, analytiskt och samtalande förhållningssätt till energipolitiken

(mielipidekirjoitus, julkaistu Hufvudstadsbladetissa 7.10.2021)

Marjatta Kurtén, Tiina Prittinen, Pirkko Lindberg och Elisabeth Nordgren (HBL Debatt 5.10) kritiserar De Gröna för att stödja kärnkraft och påpekade specifikt min verksamhet för att främja små och modulära kärnreaktorer.

Det gröna partiets nuvarande principprogram säger att energiekonomin måste vara effektiv, drivas med nollutsläpp eller koldioxidsnål energiproduktion och använda alla hållbara lösningar som minskar användningen av fossila bränslen. Detta är en utmärkt formulering som sätter mål över medel. Bland partiet finns olika uppfattningar om kärnkraft. Min åsikt är klar: kärnkraft är ett viktigt verktyg för att samtidigt hantera klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och global fattigdom.

Kärnkraft är en säker och pålitlig teknik när den hanteras och övervakas med god reglering. På grund av dess enorma energitäthet påverkar det ekosystemen och användningen av naturresurser relativt litet i förhållande till den producerade energin. Små modulära reaktorer har stor potential att tillhandahålla ännu säkrare och ekonomiskare kärnkraft.

Det bör noteras att alla modellscenarier för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader inkluderade ny kärnkraft i IPCC:s 1,5-graders specialrapport. Europeiska kommissionens gemensamma forskningscentrum (JRC) drog slutsatsen att kärnkraft inte är mer skadlig för människors hälsa eller miljön än till exempel vind- eller solenergi.

 Vind- och solenergi är utmärkta och viktiga teknologier som måste skalas upp snabbt. Medan deras sjunkande priser är mycket goda nyheter är deras variation och relativt låga energitäthet fortfarande utmaningar. Ekonomin bedöms vanligtvis endast med ett begränsat omfång, och ignorerar systemnivåperspektivet och fördomar som orsakas på marknaden av den nuvarande förordningen.

Riskerna med kärnkraft bör bedömas i förhållande till riskerna och utmaningarna med möjliga alternativ, den farligaste av dem är misslyckandet med att mildra klimatförändringarna och stoppa den biologiska mångfaldens nedgång. Detta bör också övervägas i förhållande till riskerna med kärnvapen. Tillräcklig ren energi är avgörande för att bygga en hållbar och säker värld.

Jag förstår att alla inte håller med om mina åsikter. Med olika avvägningar mellan olika risker eller optimistiska antaganden om teknisk utveckling kan man ha olika slutsatser och det är viktigt att fortsätta en faktabaserad och konstruktiv debatt i frågan. Jag är stolt över att De Gröna har antagit en vetenskapligt baserad, analytisk och samtalande strategi för energipolitiken.

Atte Harjanne, riksdagsledamot, vice ordförande (De Gröna)