Vihreä siirtymä on vientimahdollisuus, jota Suomen ei kannata tyriä

(Yhteiskirjoitus Eva Tawasolin kanssa, julkaistu Vantaan Sanomissa 19.3.2023)

Suomi elää viennistä. Julkisen talouden tasapainottaminen jää haaveeksi ilman menestyksekästä tavaroiden ja palveluiden vientiä Suomesta maailmalle.

Samaan aikaan on tiedossa, että ilmastonmuutoksen hillintä ja luontokadon pysäyttäminen edellyttävät massiivisia investointeja maailmanlaajuisesti.

Vihreä siirtymä tarkoittaa käytännössä uutta teollista vallankumousta pois fossiilitaloudesta, ja se tietää valtavaa kysyntää kestäville ratkaisuille.

Suomalaisyritysten yhteenliittymä Climate Leadership Coalition yhdessä konsulttiyhtiö Boston Consulting Groupin kanssa on arvioinut vihreän siirtymän olevan Suomelle jopa sadan miljardin vientimahdollisuus. Se on samaa kokoluokkaa kuin nykyinen vienti kokonaisuudessaan.

Mahdollisuuksia löytyy esimerkiksi akkuteollisuudessa, teollisuuden dekarbonisaatioteknologiossa, edistyneissä biojalosteissa ja kasviproteiineissa.

Kehittämällä, tuottamalla ja viemällä skaalautuvia ilmastoratkaisuita Suomi voi olla paljon kokoaan suuremmassa roolissa ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Tämä vaatii tulevaisuuteen katsovaa politiikkaa. Lyhytnäköisellä päätöksenteolla katsomme vierestä, kun muihin maihin syntyy kestävän teollisuuden ja vihreiden innovaatioiden mukanaan tuomia työpaikkoja, investointeja ja vaurautta.

Yritykset ja liike-elämä kirittävät paraikaa poliitikkoja. Tarvitsemme esimerkiksi valtavat määrät puhdasta energiaa, jättimäisiä investointeja, kekseliäitä innovaatioita ja vakaan liiketoimintaympäristön.

Tässä kaikessa poliitikot ovat portinvartijoina sujuvoittamalla lupaprosesseja, kannustamalla esimerkiksi veroratkaisuilla investointeihin ja tutkimus- ja tuotekehitykseen ja pitämällä huolen siitä, että ilmasto- ja luontopolitiikkamme nojaa tiukasti tieteeseen. Ylipäänsä kaivataan rohkeutta astua uuteen aikaan. Suomessa politiikka on edelleen liian usein jarruna uuden luomiselle.

Vihreä siirtymä on mullistus, jossa talouden pelikortit jaetaan uusiksi. Suomen ei kannata tyriä mahdollisuuttaan. Murrosvaiheen askeleet määrittävät jatkoa vuosikymmeniksi sen suhteen, minne uusi teollisuus ja osaaminen keskittyy.

Eva Tawasoli, alue- ja kaupunginvaltuutettu (vihr.), Vantaa

Atte Harjanne, kansanedustaja (vihr.), Helsinki