Neljä vuotta työtä ilmaston, talouden, luonnon ja turvallisuuden eteen – toivottavasti jatkoa piisaa

Yksittäinen kansanedustaja ei saa neljässä vuodessa ihmeitä aikaan, eikä politiikassa ylipäänsä saa mitään aikaiseksi itsekseen. Koen vieneeni neljän vuoden aikana monia asioita oikeaan suuntaan, osin ehkä ratkaisevastikin.

Pyrin eduskuntaan jatkokaudelle, ja olen kampanjassani painottanut erityisesti ilmasto- ja energiapolitiikkaa, uudistavaa otetta taloudenpitoon, asiantuntevaa turvallisuuspolitiikkaa sekä luonnon puolustamista. En ole arponut näitä teemoja vaalit mielessä, vaan nämä ovat aiheita, jotka ovat itselleni tärkeimpiä. 

Olen istunut nyt eduskunnassa neljä vuotta. Mitä olen siis saanut tällä kaudella näiden tärkeänä pitämieni asioiden parissa aikaan? Oikea vastaus on tietysti, etten mitään yksin. Menestyksekäs politiikka edellyttää aina yhteistyötä, ja lopulta kestävää muutosta saa rakennettua vain saamalla sille riittävän laajan tuen. Koen silti aidosti, että juuri minulla on kansanedustajana ollut merkitystä. En hakisi jatkokautta, jollei näin olisi. 

Tieteeseen pohjaavan ilmastopolitiikan edistäminen on ollut tärkein savottani tällä kaudella.

Tieteeseen pohjaavan ilmastopolitiikan edistäminen on ollut tärkein savottani tällä kaudella. Se ei tiivisty yksittäiseen lakiin tai valtiopäivätoimeen, vaan on käytännössä ollut lukemattomia puheenvuoroja, lausuntojen viilauksia, tapaamisia ja kirjoituksia. Puhdas, päästötön energia on avain ilmastonmuutoksen hillintään, ja energiapolitiikka onkin kaikista politiikan lohkoista se, jonka parissa olen käyttänyt eniten aikaa. Olen edistänyt tuuli-, aurinko- ja ydinvoiman rakentamista parhaani mukaan. 

Minut tunnetaan nimenomaan ydinvoiman puolestapuhujana, ja sitä olen tosiaan tehnyt paitsi Suomessa, myös ulkomailla. Tämän kauden aikana ydinenergialainsäädännön uudistus lähti liikkeelle, pienydinvoima on edennyt pienestä piiristä isoihin hankevalmisteluihin ja jokaisen puolueen agendalle, ja vihreät ovat päivittäneet ydinvoimakantansa selkeästi myönteiseksi. Euroopassa ja muualla lännessä ydinvoimaan liittyvä keinotekoinen stigma on vihdoin poistumassa. Mikään näistä ei ole todellakaan yksin minun ansiotani, mutta olen puskenut kehitystä ahkerasti juuri tähän suuntaan.

Välttämättömät ilmastotoimet eivät saisi johtaa kenenkään kohdalla kohtuuttomiin seurauksiin. Usein päästöjä vähentävät ratkaisut ovat luonteeltaan investointeja, jotka maksavat itsensä takaisin. Niistä hyötyy tyypillisesti myös koko yhteiskunta – jokainen aurinkopaneeli katolla ja energiaremontti esimerkiksi laskevat energian hintaa meille kaikille. Siksi olisikin syytä varmistaa, ettei investointien tekeminen jää rahoituksesta kiinni. Tässä auttavat jatkossa energiaomavaraisuuslainat, joita olin mukana laittamassa alulle.

Talouspolitiikan osalta olen pitänyt kustannustehokkaan, markkinamekanismeja hyödyntävän politiikan puolia kautta linjan, vaikkei se aina tällä hallituspohjalla ja tässä ajassa helppoa olekaan ollut. Yksi konkreettinen toimi paremmin toimivien markkinoiden puolesta oli kirjallinen kysymykseni Kilpailu- ja kuluttajaviraston vahvistamisesta. Käsittääkseni se oli osaltaan myötävaikuttamassa kilpailulain uudistamiseen, jonka hyödyt suomalaiselle kuluttajalle lasketaan kymmenissä miljoonissa.

Liputin Nato-jäsenyyden puolesta jo ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan saralla liputin Nato-jäsenyyden puolesta jo ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, erityisesti silloin kun Venäjän etupiiripuheet kovenivat ja joukot näyttivät valmistautuvan hyökkäykseen. Kannatin myös Ukrainan aseistamista jo ennen sodan alkua – ja tästä sain vasemmistoliiton riveistä kovaa kritiikkiä. Joulukuussa nostimme Anders Adlercreutzin kanssa Leopard-tuen Ukrainalle keskusteluun Suomessa, mikä vauhditti sitä osaltaan muuallakin. Olen myös koko kauden ajan eri yhteyksissä edistänyt osaavan ja motivoituneen reservimme parempaa hyödyntämistä. Yhdenvertaisten kutsuntojen valmistelun alkuun sysänneessä asevelvollisuuskomiteassa olin vain varajäsen, mutta olin neuvottelemassa itse komitean perustamista osaksi hallitusohjelmaa.

Luontoa olen puolustanut erityisesti pitämällä yllä tarvetta uudistaa maa- ja metsätaloutta kestäviin raameihin. Olen nostanut esiin bioenergian liiallisen käytön ongelmia ja koettanut saada vihdoin vauhtia siihen, että maanomistajille luotaisiin kunnolliset taloudelliset kannustimet hiilen sidontaan ja luonnontilan parantamiseen.

Olen tehnyt parhaani tieteen, sivistyksen ja liberaalin arvopohjan puolustamiseksi ja tietopohjaisen politiikan vahvistamiseksi.

Ilmasto-, energia-, talous-, turvallisuus- ja luontopolitiikan lisäksi olen ylipäänsä tehnyt parhaani tieteen, sivistyksen ja liberaalin arvopohjan puolustamiseksi ja tietopohjaisen politiikan vahvistamiseksi. Olen halunnut tietoisesti käyttää kansanedustajan asemaani tieteen ja tutkijoiden viestien nostamiseksi framille ja kuultavaksi päätöksenteossa.

Politiikassa ei ole kyse vain siitä, mitä tehdään, vaan myös siitä, miten se tehdään. Olen pyrkinyt olemaan rakentava joukkuepelaaja ja huolehtimaan siitä, että asioidenkin riidellessä ihmiset neuvottelevat rakentavasti. 

Maailma ei tullut tällä kaudella valmiiksi, eikä se tule valmiiksi seuraavallakaan. Olen kuitenkin tyrkkinyt sitä parempaan suuntaan. Samalla olen oppinut neljässä vuodessa valtavan paljon.

Haluan nyt jatkaa tätä työtä entistä vaikuttavammin, ja toivon, että saan siihen tukesi.

Nyt on sinun vuorosi arvioida paikkani jatkossa. Toivottavasti olen ansainnut äänesi.

 

twitterpose (1)

Vahva demokratia nojaa valveutuneisiin äänestäjiin. Punnitse päätöksesi, ja muista äänestää.