fbpx

Vain riittävä suojellun luonnon määrä ja laatu voivat pysäyttää luontokadon – Puhe puoluevaltuustossa 23.9.2023

Avauspuheenvuoro vihreiden puoluevaltuustossa 23.9.2023

Arvoisa puoluevaltuusto,

Tervetuloa eduskuntaan! Perinteenä on ollut, että valtuuston kokoukset Helsingin päässä pidetään täällä. 

Oma roolini eduskuntaryhmän puheenjohtajana näissä kokouksissa on ensin puhua, kuten nyt teen. Sitten siirryn kuuntelemaan teitä. Se on se tärkeämpi osuus. Täältä ryhmä saa syötettä omaan työhömme, linjauksiin, päätöksiin ja avauksiin. Käyttäkää siis ääntänne, pitäkää puheenvuoroja!

Joitakin päätöksiä me – eduskuntaryhmä ja puoluevaltuusto – myös teemme yhdessä: jos eteen tulisi uudet hallitusneuvottelut,  niin hallitukseen lähtemisestä ja valinnat ministereistä kokoontuisimme päättämään yhteiskokoukseen. 

Sitä ei valitettavasti ole ihan heti näkyvissä. Hallitus ei kaatunut vielä alkuunsa, vaan 8.9.2023 jää historiaan päivänä, jolloin kokoomuksen, RKP:n ja kristillisdemokraattien siunauksella ja keskustan nyökkäyksellä alennettiin surullisesti rimaa sille, miten Suomessa voi valtioneuvoston jäsen tai hallituspuolue toimia.

8.9.2023 jää historiaan päivänä, jolloin alennettiin surullisesti rimaa sille, miten Suomessa voi valtioneuvoston jäsen tai hallituspuolue toimia.

Koko kauttaan jo alkumatkallaan kompuroiva hallitus ei välttämättä silti kestä. 

Arvoisa valtuusto,

Tällä viikolla eduskunnassa puitiin hallituksen budjettiriihen tuloksia. Hallituksen tiedotustilaisuus oli omalla tavallaan absurdi näytelmä. Päätöksiä esitelleet ministerit käytännössä ohittivat kokonaan sen, että hallitus leikkaa, ja ennen kaikkea sen, että nuo leikkaukset kohdistuvat rajusti jo nyt vaikeassa asemassa oleviin. Ei erityisen suoraselkäistä.

Ehkä syy välttelyyn oli siinä, että hallituksessa moni oikeasti tiedostaa valitsemansa linjan olevan epäreilu ja epäjohdonmukainen. 

Talouden tasapainottaminen edellyttää leikkauksiakin, vaikeita ja epämieluisia päätöksiä. En kiistä sitä. 

Mutta se ei edellytä niiden kohdentumista näin vinoutuneesti ja syventämistä vain siksi, että bensan hintaa painetaan muutama sentti alaspäin; että verotuksen uudistamiseen ei riitä kunnolla rohkeutta; että ympäristölle, taloudelle ja toimiville markkinoille haitallisiin tukiin ei uskalleta puuttua; että juuri varakkaille kohdennettuja veroaleja tehdään tilanteessa, jossa talous on liemessä ja Euroopassa soditaan. Ja silti se velkataakka kasvaa, vaikka valtaan noustiin lupaamalla muuta.

Myös työmarkkinatanner tärisee. Hallitus on vyöryttämässä nopeasti nipun muutoksia työnantajapuolen toivelistan pohjalta. Olen itse ehkä eniten huolissani naisvaltaisten matalapalkka-alojen, kuten hoitajien, opettajien ja varhaiskasvattajien näkymästä. Tämä porukka kannattelee työllään hyvinvointiyhteiskunnan tärkeimpiä palveluita, mutta on jäänyt työmarkkinoilla alakynteen kerta toisensa jälkeen. 

Hallituksen suunnitelmat uhkaavat tehdä näiden ihmisten elämästä entistä epävarmempaa, palkkakehityksestä heikompaa ja arjesta kuormittavampaa. Paitsi että se on väärin, se vaikeuttaa kriisiytyneen sote-alan tilannetta entisestään.

Suomen taloutta voi tasapainottaa reilummin. Sitä pitää uudistaa rohkeammin.

Muuttuva työelämä ja talous edellyttävät työmarkkinoille lisää joustavuutta, mutta sen vastapainoksi turvaa ja tasapainoista neuvotteluvaltaa. Yhteiskunnallista luottamusta ei ole varaa rapauttaa, sillä sitä on paljon vaikeampi jälleenrakentaa.

Kansalaiset ja yritykset tarvitsevat luottamusta ja toivoa herättävän näkymän Suomen tulevaisuuteen. 

Suomen taloutta voi tasapainottaa reilummin. Sitä pitää uudistaa rohkeammin.

Ja se on välttämätöntä tehdä luonnon ehdoilla. 

Arvon valtulaiset,

Latailin kesällä paljon akkuja luonnossa. Maiharit jalkaan ja metsään on oma reseptini mielenrauhaan. Tepastelin Repovedellä, kahlasin kaatosateessa Patvinsuolla, ja kokkailin tortilloja metsässä Sipoonkorvessa. Sipoonkorven kansallispuistoa ei muuten olisi ilman sitkeää vihreiden työtä – kiitos ja terveiset  Juurikkalan Timolle sinne jonnekin eläkepäiville prätkän selkään.

Luonnosta nauttimiseen liittyy kuitenkin aina alakulo. Luonto on liian ahtaalla. Piakkoin maailmaan toivottavasti tupsahtava muksuni on perimässä luonnoltaan köyhän planeetan. 

Me elämme jo antroposeeniä, ihmisen epookkia. Aikakautta, jona ihmiskunta on kasvanut asteroidi-iskun veroiseksi planeettaa muokkaavaksi voimaksi. Yhdysvaltalaista biologia Edward O. Wilsonia lainatakseni se uhkaa muuttua eremoseeniksi, yksinäisyyden aikakaudeksi. Maailmaksi, joka on vain tuotantoon valjastettu, luonnosta tyhjä planeetta maita ja meriä myöten. 

Se on surullinen ajatus, ja se on vaarallinen ajatus, sillä olemme lukemattomin tavoin riippuvaisia terveistä ekosysteemeistä. On surkeaa kirjanpitoa arvottaa luonto niin pieleen, kuin nyt teemme. 

On surkeaa kirjanpitoa arvottaa luonto niin pieleen, kuin nyt teemme.

Kuumeneva planeetta vaikeuttaa luonnon tilaa entisestään, ja iskee meihin ihmisiinkin. Tämä kesä oli selkeästi maapallon kuumin koskaan ikinä mitattu, ja tämäkin ennätys tulee valitettavasti vielä ylittymään. Ilmastonmuutosta on siis hillittävä paljon entistä tehokkaammin. Sitä ei kuitenkaan ole järkeä tehdä luonnon kustannuksella. Kummankaan haasteen edessä ei ole varaa taka-askelin.

Biologi Wilsonin ratkaisuehdotus luontokatoon oli, että meidän pitäisi pyhittää puolet maapallosta luonnolle. Kuulostaa ehkä hurjalta, mutta on itse asiassa varsin perusteltu arvio siitä mittakaavasta, jonka luonnon monimuotoisuuden turvallinen varjelu vaatii. EU:n biodiversiteettistrategiassa tavoite on 30 %, josta 10 % tiukasti suojeltua. Olennaista on tietysti sekä määrä, että laatu: luontotyyppien kattavuus, alueiden kytkeytyneisyys.

Olennaista on sekä suojellun luonnon määrä että laatu: luontotyyppien kattavuus ja alueiden kytkeytyneisyys.

Riittävään suojeluun on siis vielä matkaa, mutta jokainen uusi kansallispuisto, ennallistettu suo, suojeltu ikimetsä ja purettu pato on askel oikeaan suuntaan. Näiden askelien puolesta me teemme työtä. 

Haluamme myös luontohaitoille riittävän hinnan, joka kannustaa säästeliääseen luonnonvarojen käyttöön ja ohjaa sen tuottavampaan, arvokkaampaan hyödyntämiseen. Ja kun arvokasta luontoa kuitenkin väistämättä turmellaan, sitä pitää kompensoida muualla. 

Yrityksissäkin luonnon rajallisuus hiffataan päivä päivältä paremmin, ja politiikan pitää antaa selvä näkymä siitä, että tulevaisuuden voittajat ovat niitä, jotka pitävät tulevaisuudesta huolta. Markkinat ovat tehokas työkalu myös luontokadon taklaamisessa – kunhan ne tosissaan ja rohkeasti valjastetaan siihen eikä päinvastaiseen. Se on myös luontoa arvostavan maanomistajan etu.

Viime kaudella vihreiden ministereiden johdolla tehdyt historialliset panostukset luonnonsuojeluun hallituksessa vaihtuvat nyt työhön oppositiossa noiden panostusten puolustamiseksi ja uusien tekojen kirittämiseksi. 

Vihreät ei ole vain ympäristöpuolue, mutta olemme johtava, osaava ja ytimeen asti luonnon arvon ymmärtävä puolue. Ja sellaista tarvitaan yhä, ja ehkä entistäkin enemmän. Ekologinen kestävyys on edellytys kaiken politiikan uskottavuudelle.

Arvon valtulaiset,

Tänä viikonloppuna ohjelmassa on puolueen uusi ulko- ja turvallisuuspoliittinen ohjelma. 

Vihreä ulko- ja turvallisuuspolitiikka pohjaa ymmärrykseen laajasta turvallisuudesta, muttei jää maailmaa syleileväksi hattaraksi. Se pohjaa tinkimättömiin arvoihin ja periaatteisiin, ja tarjoaa konkreettisia ratkaisuja polttaviin haasteisiin. 

Kuten sanoin, oma tärkein tehtäväni täällä on kuunnella, ei puhua. Lienee siis korkea aika poistua pöntöstä tällä erää.

Toivotan teille paitsi menestyksestä kokousta, myös antoisaa valtukautta!

Kiitos!

itsenäisyys2020

Käyttötilojen mahdollistaminen olisi askel humaanimpaan ja tietopohjaisempaan päihdepolitiikkaan – Puheenvuoro eduskunnassa 13.9.2023

(Puheenvuoro eduskunnan täysistunnossa 13.9.2023. Käsittelyssä kansalaisaloite valvoitusta käyttötiloista huumeita käyttäville.)

Käyttötiloista keskustelu tiivistyy tyypillisesti kysymykseen huumeiden käytön rangaistavuudesta.

Aloitan siksi lainauksella:

“Kun verrataan keskenään sitä mahdollista etua, että rangaistavuus ilmeisesti erittäin harvoissa. poikkeustapauksissa estäisi tulevan käyttäjän ryhtymästä huumausaineisiin, niihin haittoihin, joita rangaistuksesta saattaa seurata käyttäjälle, valiokunta on, asiaa perusteellisesti harkittuaan, pitänyt tarkoituksenmukaisena, että käyttöä hallituksen esityksen mukaisesti ei säädettäisi rangaistavaksi.”

Näin arvioi eduskunnan talousvaliokunta mietinnössään huumausainelaista vuonna 1971. Yhden arpomisen ja muiden päätösten kautta hallituksen ja talousvaliokunnan linja lopulta hävisi, ja huumausaineiden käytöstä päädyttiin rankaisemaan.

Halusin tällä historiakatsauksella kuitenkin muistuttaa, ettei dekriminalisaatio ole mikään uusi tai erityisen radikaali ajatus. Ylipäänsä se, että päihdeongelmiin tulisi tarttua sosiaali- ja terveyspolitikalla eikä rankaisemalla, on vanha viisaus, vaikka Suomessa on nyt vuosikymmeniä hakattu päätä seinään moralistisella, asiantuntijatiedon ohittavalla linjalla.

Sen linjan inhimillinen hinta on karmea, monin tavoin. Suomi erottuu huumekuolematilastoissa karmealla tavalla, ja huumeisiin kuolee yhä enemmän nuoria. Tämä on turha, vältettävissä oleva tragedia. Meidän pitää pystyä parempaan.

Suomi tarvitsee humaania ja tutkittuun tietoon perustuvaa päihdepolitiikkaa.

Valvotut käyttötilat olisivat yksi askel tähän suuntaan, tärkeä sellainen. Kansalaisaloitteen laatijat ansaitsevat siksi kiitoksen. Huumeiden käyttöhuoneilla voidaan pelastaa ihmishenkiä. Ne tutkitusti tuovat ongelmakäyttäjät valvottuihin ympäristöihin ja vähentävät huumekuolemia ja infektiosairauksia. Kallion Piritorin kupeessa asuneena tiedän, että jollei valvottuja käyttötiloja ole, niin sitten on valvomattomia käyttöhuoneita: yleisövessoja, rappukäytäviä.

Valvottuja käyttötiloja ovatkin tämän kansalaisaloitteen ohella kannattaneet mm. THL, Helsingin kaupunki ja Diakonissalaitos. Selvä enemmistö suomalaisista, lähes kaksi kolmasosaa, hyväksyy ne. Suomen kansa on itse asiassa päihdepolitiikassa huomattavasti humaanimmalla ja avarakatseisemmalla linjalla kuin tämä sali. Suomen kansa luottaa tutkittuun tietoon enemmän.

Aloite käyttötilakokeilusta onkin varsin maltillinen, ja perustuu vankkaan tietopohjaan. Perustelut ovat kattavat. Toivon, ettei sitä torpata tunnepohjalta, vaan pidetään mielessä se inhimillinen kärsimys, jota käyttötiloilla voidaan välttää.

Edustaja Hyrkkö kysyi kesäkuussa kirjallisessa kysymyksessään, aikooko hallitus ryhtyä toimenpiteisiin valvottujen käyttöhuoneiden kokeilun oikeuttavan erillislain säätämiseksi. Ministeri Grahn-Laasosen vastaus kuului, ettei valvottujen käyttöhuoneiden kokeilusta ole erikseen linjattu hallitusohjelmassa, joten erillislainsäädäntö ei ole lainsäädäntösuunnitelmassa.

Tämä aloite antaa mahdollisuuden korjata asia. Toivon, että sosiaali- ja terveysvaliokunta ja tämä sali tarttuvat siihen. Toivon kaikilta käsittelyyn osallistuvilta avointa mieltä, ja toivon, että järki ja sydän voittavat lopulta.

 

twitterpose (1)

 

Kirjallinen kysymys ilmastonmuokkaukseen varautumisesta

Ilmaston lämpenemisen rajoittaminen 1,5 asteeseen esiteollisesta ajasta on laajalti jaettu, Pariisin ilmastosopimuksesta kumpuava tavoite. Valitettavasti päästöjen globaali kehitys ei ole taittunut 2020-luvulla tavoitteen edellyttämällä tavalla, eikä tavoite ole enää realistinen ainakaan ilman tilapäistä ylitystä (“overshoot”) tai jotakin aivan ihmeellistä onnenpotkua.

Samaan aikaan tiedossa on, että jo 1,5 asteen lämpeneminen tuo mukanaan suuren määrän vaarallisia vaikutuksia, jotka uhkaavat ekosysteemejä, elinkeinoja ja ihmisten turvaa ja terveyttä. Lämpötilan nousun kasvaessa riskitkin kasvavat, mutta eivät lineaarisesti. Jokainen asteen murto-osa lisää todennäköisyyttä niin sanottujen keikahduspisteiden tai itseään ruokkivien ilmastollisten takaisinkytkentöjen vahvistamiseen. Esimerkiksi arktisen merijään sulaminen kiihdyttää itse itseään tummemman merenpinnan imiessä auringon säteilyä sen sijaan, että jää heijastaisi sitä pois.

Ilmastoriskien hillinnässä keskeisintä on ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden rajoittaminen päästövähennyksin ja hiilinieluja ylläpitämällä ja vahvistamalla. Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin on tarpeen myös sopeutua laaja-alaisin toimin. On kuitenkin mahdollista, jopa todennäköistä, etteivät hillintä ja sopeutuminen riitä, vaan tarvitaan myös suunniteltua ilmastonmuokkausta, joka tunnetaan myös ilmastonkorjauksena. Käsite kattaa erilaisia menetelmiä, joilla pyritään teknisin keinoin säätelemään ilmakehän säteilytasetta paikallisesti tai globaalisti tai estämään peruuttamattomia ilmastonmuutoksen vaikutusketjuja, kuten jäätiköiden sulamista. Tunnetuimpia esimerkkejä ovat aerosolien levittäminen yläilmakehään tai pilvien vaalentaminen merialueilla. Suomessa erityisesti Operaatio Arktis -projekti on pitänyt aihetta esillä.

Ilmastonkorjausmenetelmät eivät ole riskittömiä, ja niiden kokonaisvaikutukset vaativat lisää tutkimustietoa. Toiminnan kansainvälinen sääntely on puutteellista ja epäselvää. Tieto- ja sääntelypohja tulisi kuitenkin selkeyttää hyvissä ajoin, sillä ilmastonmuokkauksen sulkeminen pois keinovalikoimasta tai sen hallitsematon käyttö tarkoittaisivat molemmat vakavaa riskinottoa jopa globaalissa mittakaavassa.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus suhtautuu ilmastonmuokkaukseen ja  millä tavoin hallitus vaikuttaa sen puolesta, että ilmastonmuokkauksen tieteellinen tietopohja ja kansainvälinen sääntelypohja vahvistuvat? 
Helsingissä 11.9.2023
Atte Harjanne vihr 

Kvartaalikatsaus eduskuntaan ja valtuustoon II/2023 – toistaiseksi viimeinen lajissaan

Olen ajatellut lopettaa vuodestan 2017 pitämäni kvartaalikatsausperinteen työläänä ja heikosti tavoittavana. Tapaamiset aion raportoida avoimuuden nimissä jatkossakin.

Edellinen vuoden 2023 kvartaalikatsaus venähti reippaasti vaalien takia, ja niin venähti vastaavasti tämäkin. Samalla kun pohdin katsausten rytmiä, totesin, etteivät pitkät katsaukset kolmen kuukauden välein oikein palvele tarkoitustaan. Niiden kirjoittaminen on työlästä, helposti ainakin päivän työ, ja ne datan perusteella lopulta kiinnostavat suht harvoja lukijoita muuhun sisältöön verrattuna. Niistä on tullut myös aika listamaisia, ja on innostavampaa pureskella ennemmin joitakin teemoja kirjoittamisen muodossa. Yleisen raportoinnin suhteen pohdin vielä, josko kirjoittaisin jotain ennemminkin kuukausittain. Pidän myös tapaamisten raportointia säännöllisesti tärkeänä avoimuuden kannalta. Tätä toki täydentää ensi vuodesta alkaen voimaan astuva lobbaamiseen liittyvä lainsäädäntö.

Viikottaiseen rytmiin uutena sisältönä on tällä viikolla yhdessä Eveliina Heinäluoman (SDP), Jouni Ovaskan (kesk) ja Ville Valkosen (kok) kanssa aloittamamme Politiikan jälkilöylyt -podcast, jonka tarkoituksena on avata politiikan kuulumisia rennossa ja rakentavassa hengessä puoluerajojen yli.

Edellisen kvartaalikatsauksen jälkeen touko-elokuussa on tietysti ehtinyt tapahtua paljon: kokoomus lähti muodostamaan hallitusta oikeistokonservatiivipohjalta perussuomalaisten kanssa, ja hallitusohjelma on sen mukainen. Yksi ministereistä, Vilhelm Junnila, erosi natsismiflirttailun myötä jo kesäkuussa. Riikka Purran ja Wille Rydmanin rasistiset kirjoitukset eivät lopulta kaataneet hallitusta, mitä ilmeisimmin eduskunnan kesätauon pelastamina. Vihreissä puheenjohtajaksi valittiin todella sisukas Sofia Virta, jonka johdolla puolue hakee nyt asemia oppositiossa hyvällä fiiliksellä ja itseluottamuksella. Kaupunginvaltuustossa nelivuotinen kausi on edennyt yli puolenvälin, ja kesällä valtuuston puikkoihin vaihtui mainio Reetta Vanhanen Fatim Diarran noustua eduskuntaan.

Kesän aikana piipahdin Ruotsin “Suomi Areenassa” Almedalsveckanilla tutustumassa länsinaapurin poliittiseen kulttuuriin ja keskusteluun sekä Bostonissa luennoimassa suomalaisesta energiapolitiikasta ja tapaamassa energia-alan edustajia.

Eduskunnan järjestäytyessä omaksi valiokunnakseni tuli liikenne- ja viestintävaliokunta. Lisäksi jatkan suuressa valiokunnassa, mutta jatkossa varajäsenenä. Kunnallisella puolella uusi, merkittävä vastuu on Helenin hallituksen puheenjohtajuus, jossa hyppäsin toukokuussa Osmo Soininvaaran saappaisiin.

Tämän pidempää raporttia en tosiaan ole nyt naputellut, ja pohdinnassa on, millaisen käytännön jatkossa otan.

Tapaamiset touko-elokuussa:

 • Blic Public Affairs
 • China Office
 • CSC
 • Demo Finland
 • Elinkeinoelämän keskusliitto
 • FiCom
 • Forus Oy
 • Google
 • International Center for Ukrainian Victory
 • International School of Music Finland
 • JHL
 • Kemijoki Oy
 • Massachusetts Institute of Technology
 • MathHub
 • Metsäteollisuus
 • Microsoft
 • Mingle Advisors
 • MIT Army ROTC
 • Qheat
 • SAK
 • SemiQon
 • Solidium
 • Suomen Ekomodernistit
 • Suomen Hiusalan Ammattilaiset ja Yrittäjät Ry
 • Svenska Ekomodernisterna
 • Varusmiesliitto
 • Virta
 • Westinghouse

 

 

 

Helsinki voisi huutokaupata läpiajo-oikeuksia keskustan huoltotunneliin

(Mielipidekirjoitus Helsingin Sanomissa 4.9.2023)
Huutokauppa tuottaisi mielenkiintoista tietoa maksuhalukkuudesta nopeampaan läpiajoon.


Autoilun sujuvuus Helsingin kantakaupungin läpi on herättänyt jälleen keskustelua. Erkki Jännes liputti (HS Mielipide 20.8.) keskustatunnelin puolesta, ja Matti Kivelä muistutti (HS Mielipide 30.8.) tunnelin suurista kustannuksista.

Keskustan alla kulkeva huoltotunneli mahdollistaa periaatteessa jo nyt läpiajon keskustan läpi. Osittain yksikaistaisen tunnelin kapasiteetti on rajallinen – yleiselle liikenteelle sitä ei siis voi avata. Oletettavasti tunneliin mahtuisi silti jonkin verran yksityistä läpiajoliikennettä. Tämä kapasiteetti olisi tehokkainta huutokaupata, jolloin se ohjautuisi ainakin teoriassa eniten sitä tarvitseville.

Vähäisenkin kapasiteetin tarjoaminen voisi olla sujuvuutta eniten tarvitseville arvokasta, ja huutokauppa tuottaisi mielenkiintoista tietoa maksuhalukkuudesta nopeampaan läpiajoon. Kustannusten sijaan kaupungin kassaan kertyisi rahaa.

Atte Harjanne

kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu (vihr), Helsinki