Kestävän kasvun paikka – Puheenvuoro Helsingin uudesta kaupunkistrategiasta

(Puheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 6.10.2021)

Arvoisa puheenjohtaja ja valtuutetut,

Esitys uudeksi strategiaksi on oikein hyvä. On hienoa, että tällä valtuustolla on valmiuksia rakentavaan yhteistyöhön ja laajasti jaettuun visioon entistäkin kestävämmästä, hauskemmasta ja reilummasta Helsingistä.

Hiilineutraalisuustavoitteen aikaistaminen viidellä vuodella ja hiilinollavuoden asettaminen ovat hienoja asioita. Tässä työssä ilmasto ilmasto-ohjelman uudistaminen on tärkeä asia, sillä laskelmien ja seurannan on syytä perustua ajantasaiseen tietoon: esimerkiksi sähköntuotannon päästöt megawattituntia kohden ovat vähentyneet ja vähenemässä ja liikenne sähköistyy. Ilmastotoimien etenemistä on tärkeää voida seurata Ilmastovahti-palvelun tyyliin jatkossakin – itse asiassa vastaavaa tavoitteiden, keinojen, syiden ja seurausten avointa mittaristoa voisi hyödyntää kaupunkistrategian toteutuksen seuraamisessa ja viestinnässä laajemminkin.

Reilu puolet kaupungin ilmastotaseeseen laskettavista päästöistä tulee edelleen kaukolämmöstä. Kehitys kuitenkin kehittyy. Polttoon perustumattomaan lämpöön investoidaan ja Hanasaaren hiilivoimala – vanha kesätyöpaikkani – menee kiinni tällä kaudella. Energiayhtiö Helenin kehitysohjelman päivittäminen ja laajempi energiapoliittinen keskustelu sen yhteydessä on tervetullutta ja odotan sitä innolla – viime vuosina tässä kaupungissa on käyty erittäin fiksua, edistynyttä ja analyyttistä keskustelua vaikeasta haasteesta tuottaa lämpö ilman päästöjä.

Viime vuosina tässä kaupungissa on käyty erittäin fiksua, edistynyttä ja analyyttistä keskustelua vaikeasta haasteesta tuottaa lämpö ilman päästöjä.

Reunaehdot ovat selvät: Fossiilienergiasta pitää päästä, mutta biomassaa ei riitä sitä korvaamaan. Siksi onkin erinomainen linjaus, ettei uusiin bioenergialaitoksiin enää investoida. Tämä rajaa mahdolliset perusratkaisut käytännössä lämmityksen sähköistämiseen pumpuin ja varastoin, geolämpöön, hukkalämpöihin tai ydinvoimaan. Selvää on, että päästötöntä sähköä ja lämpöä tarvitaan paljon lisää. Se vaatii joka tapauksessa isoja investointeja, joihin on syytä varautua kaupungin taloudessa.

Ymmärrys luontokadon mittakaavasta ja vakavuudesta on kasvanut, ja se näkyy nyt strategiassakin. Tiivis raidekaupunki itsessään säästää luontoa. On silti tärkeää, että kun kaupunki kasvaa ja tiivistyy, ei yhtään ylimääräistä vihreää jää rakentamisen alle ja suunnittelua ohjaa luonnon, puiden ja viheralueiden arvostus. Tämä auttaa siinäkin, että uuden rakentamisen sosiaalinen hyväksyttävyys säilyy – ihmiset arvostavat lähiluontoa, puita ja viheralueita.

Kaupunki on kauppapaikka, ja Helsingin kannattaa olla alusta uusille ideoille, virkeille palveluille ja reilulle, kaikkia hyödyttävälle kilpailulle.

Kaupungin taloutta pitää hoitaa hyvin sekä tässä hetkessä että pitkässä juoksussa: Keskeistä tässä on, ettei kannattavien investointien kanssa jarrutella. Strategian kirjaukset yritysmyönteisyydestä ovat hienoja, ja niiden tulee myös ohjata toimintaa. Kaupunki on kauppapaikka, ja Helsingin kannattaa olla alusta uusille ideoille, virkeille palveluille ja reilulle, kaikkia hyödyttävälle kilpailulle. Kaupungin vuotuiset hankinnat ovat miljardiluokkaa: Ne tarjoavat tilaisuuden paitsi tehokkuudelle myös kaupungin kehittämiselle uusien ideoiden kautta.

Tiivistä kaupunkia, tilaa luonnolle. Enemmän kaupunkia, vähemmän päästöjä. Kasvun paikka ja parempi Helsinki kaikille. Tämä strategia antaa mainion sapluunan niille päätöksille, joita me täällä seuraavat neljä vuotta teemme.

Odotan niitä innolla!
yritysblogikuva

Kuntalaki edellyttää jokaiselta kunnalta ja kaupungilta strategiaa, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. 

 

Saksalaisen energiapolitiikan virheitä ei ole varaa toistaa Euroopan tasolla

Saksalaisten päätä ydinvoimassa tuskin kääntää enää mikään, mutta moniongelmaisen politiikan valuminen EU-tasolle pitäisi pysäyttää.

Saksalaiset äänestivät viikonloppuna parlamenttivaaleissaan. Sosiaalidemokraatit ottivat paalupaikan, vanha oikeistovaltapuolue CDU tuli isosti alas ja vihreät kirivät kolmanneksi suurimmalla kannatuksen kasvulla. Hallituspohjaksi on vielä monenlaisia vaihtoehtoja eikä edes SPD:n Olaf Schultzin kanslerinpesti Merkelin seuraajana ole vielä varma. Vaikka valta vaihtuneekin CDU:lta SPD:lle, tuntuu päällimmäinen tunnelma vaaleista ja tuloksesta olevan jatkuvuus ja maltillisuus.

Jatkuvuus on pitkälti tervetullutta myös EU:n näkökulmasta. Yhdessä asiassa Saksan suunta ja linja kaipaisi kuitenkin radikaalia ruorinkääntöä: Saksalainen energiapolitiikka uhkaa Euroopan ilmastotavoitteita, käy kalliiksi koko unionille ja heijastuu myös ulko- ja turvallisuuspoliittisiin asetelmiin.

Ydinvoiman alasajo on pitkittänyt Saksan riippuvuutta fossiilisesta hiilestä ja kaasusta ja nostanut sähkön hintaa.

Syy tähän on tietenkin ydinvoiman alasajo osana energiewendeä, energiasiirtymää. Energiewenden tausta ulottuu vuosikymmenien taakse, mutta ensimmäistä kertaa ydinvoiman alasajosta linjattiin 2000-luvun alussa. Vatvominen aikataulusta loppui Fukushiman onnettomuuden jälkeen 2011, ja tuolloisten päätösten mukaisesti viimeinen ydinvoimala Saksassa on menossa säppiin ensi vuonna. 

Ydinvoiman alasajo on aika lailla kiistatta pitkittänyt Saksan riippuvuutta fossiilisesta hiilestä ja kaasusta ja nostanut sähkön hintaa. Yhdysvaltalaistutkijat arvioivat, että alasajo on johtanut jopa 12 miljardin dollarin vuotuisiin lisäkustannuksiin yhteiskunnalle ja yli 1100 ennenaikaiseen ilmansaasteiden aiheuttamaan kuolemaan vuodessa. Riippuvuus tuontikaasusta tuo mukanaan myös turvallisuuspoliittisia riskejä, sillä suurin kaasun tuoja on Venäjä

On toki paikallaan myöntää, että Saksan talous on puksuttanut mukavasti ydinvoimapäätöksistä huolimatta, ja saksalaisen energiapolitiikan ansiona voidaan pitää tuuli- ja aurinkovoiman hinnan vauhdikasta putoamista, josta on hyötynyt valtavasti koko maailma. Vaihtelevaa uusiutuvaa olisi kuitenkin voinut tukea vauhdikkaasti myös ilman ydinvoiman alasajoa. Toimivan ja turvallisen ydinvoimalan ennenaikaista alasajoa kehnompaa ilmastopolitiikkaa on vaikea keksiä.

Ydinvoimavastaista politiikkaa ovat Saksassa olleet mukana tekemässä ja toteuttamassa kaikki suuret puolueet ja politiikka nauttii edelleen laajaa kannatusta. En siksi pidättäisi hengitystäni odottaessani sitä, että linja muuttuisi, vaikka viime vuosina kyseenalaistaminen näyttäisi hieman nostaneen päätään. Todennäköisistä hallituspuolueista SPD ja CDU ovat sitoutuneet alasajoon, ja Saksan vihreille asia on tärkeä – heidän kunniakseen on samalla sanottava, että puolue on hereillä kaasun ongelmista ja kirittää ilmastopolitiikkaa yleisesti. FDP:n suulla ydinvoimavastaisuutta on kritisoitu, mutta puolue tuskin yksinään suuntaa kääntää.

Saksalaisilla on tietysti kaikki oikeus toteuttaa valitsemaansa politiikkaa omassa maassaan. Se, mille pitäisi saada stoppi, on EU:n energiapolitiikan johdattelu samaan suuntaan.

Saksalaisilla on tietysti kaikki oikeus toteuttaa valitsemaansa politiikkaa omassa maassaan. Se, mille pitäisi saada stoppi, on EU:n energiapolitiikan johdattelu samaan suuntaan.

EU:n energiapolitiikka on ollut nihkeää ydinvoimaa kohtaan jo pitkään monin tavoin, vaikka ilman ydinvoimaa EU:n ilmastotavoitteisiin on hyvin vaikea päästä, energiatalous nojaa kestämättömään määrään kaasua ja biomassaa aivan liian kauan eikä puhdasta sähköä riitä vetyvisioihin ja teollisuuden dekarbonisointiin. Päästöjä pitää vähentää vauhdilla, mutta jos samaan aikaan kepitetään toimivia keinoja, nousee sitten energian hinta, kuten nyt on jo nähty

Fiksumpi ilmasto- ja energiapolitiikka painottaisi päästökauppaa ja teknologianeutraalimpaa ohjausta ja pyrkisi hyödyntämään täysillä kaiken vähäpäästöisen energiantuotannon potentiaalia. Tuulta, aurinko, geotermistä, ydinvoimaa – kaikkea tarvitaan, ja olennaista olisi rakentaa mahdollisimman nopeasti energiataloutta, jossa fossiilisille polttoaineille ei ole enää roolia tai tarvetta ja jossa bioenergian käyttö ei uhkaa luontoa ja ruokaturvaa. Pelkästään uusiutuvaa energiaa korostava politiikka ei näytä tähän vievän, kuten Janne M. Korhosen kanssa aikanaan kirjoitimme. Ilmastotavoitteista ei ole varaa enää tinkiä, sen pitäisi olla kaikille jo selvää.

Saksa on ajanut omaa energialinjaansa EU:ssa, ja esimerksi lobannut komissiota sen puolesta, että ydinvoima jätettäisiin ulos kestävän rahoituksen piiristä eli ns. taksonomiasta, vaikka Euroopan komission tutkimuskeskus JRC ehti jo todeta, ettei tieteellisiä perusteluita moiselle ole. Taksomiapäätöksillä voi olla monenlaisia vaikutuksia, ja ne ovat osa yhtälöä esimerkiksi omistajien pohtiessa voimaloiden jatkolupien hakemista Suomessa.

Saksan vaalien on epäilty viivästyttäneen komission linjauksia. Oli niin tai näin, komission olisi nyt korkea aika linjata tutkimustietoa kunnioittaen ja vastuullisesti ydinvoima mukaan kestävän rahoituksen piiriin. Se olisi ennen kaikkea ilmaston ja luonnon, mutta myös eurooppalaisen talouden etu.

Saksalaiset voivat ehkä sählätä oman energiapolitiikkansa, mutta koko EU:lla ei ole varaa niin tehdä.  

 

garzweiler

Hiilikaivoshommia Garzweilerissä Saksan länsirajan tuntumalla. Saksan on määrä lopettaa hiilenpoltto viimeistään 2038, kaasun kanssa näyttää kestävän vielä paljon pidempään.

Uskottava puolustus on tarpeen, ja edellyttää ennakointia ja yhteistyötä

(Ryhmäpuheenvuoro eduskunnassa 16.9. Puolustusselonteon käsittelyn yhteydessä)

Arvoisa puhemies,

Kiitos puolustusministerille kattavasta esittelystä, ja hyvästä työstä. Kiitos myös parlamentaariselle seurantaryhmälle, jonka työhön oli ilo osallistua, ja jota edustaja Tuomioja erinomaisesti puheenjohti.

Suomi kunnioittaa ihmisoikeuksia, vapautta, rauhaa, yhdenvertaisuutta, demokratiaa ja oikeusvaltion periaatteita. Valitettavasti elämme maailmassa, jossa kaikki valtiot, liikkeet ja vallanpitäjät eivät näitä arvoja jaa. Ehkä jonain päivänä miekat taotaan auroiksi, ja sitä kohti kannattaa pyrkiä, mutta toistaiseksi elämme maailmassa, jossa Theodore Rooseveltiä mukaillen kannattaa puhua lempeästi ja kantaa riittävän isoa keppiä.

Siksi puolustuksemme on oltava kunnossa. Erityisesti laaja-alaisen vaikuttamisen aikana maanpuolustus on toki paljon muutakin, kuin sotilaallista kalustoa ja osaamista, jota sitäkin tietysti edelleen tarvitaan.

Puolustusselonteko jatkaa ansiokkaasti siitä, mihin erittäin hyvä ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko viime vuonna jäi. Se kuvaa jännitteisen toimintaympäristön asettamia haasteita, ja linjaa keinoja ja painotuksia, joilla kehitykseen vastataan. Listatut painopisteet oman puolustuskyvyn kehittämisessä ovat hyvin perusteltuja ja tiivis kansainvälinen – sekä monenvälinen että kahdenvälinen – yhteistyö säilyy keskeisen tärkeänä osana puolustuspolitiikkaamme. Euroopan unioni, Nato, Nordefco ja maaryhmäyhteistyö sekä Ruotsi, Yhdysvallat ja Norja nousevat tässä tärkeimmiksi.

Euroopan unionin sotilaallis-poliittinen suorituskyky nousi huolenaiheeksi Afganistanin tilanteen kriisiydyttyä. Suomen on edistettävä sitä, että EU pystyy toimimaan nopeasti kriiseissä myös käytännössä, eikä vain paperilla. Euroopan unionin ja Naton rajapinnat ja työnjako Euroopan turvallisuuden pilareina voivat muuttua lähitulevaisuudessa, kun laaja-alainen vaikuttaminen ja teknologinen kehitys sumentavat sotilaallisen ja muun puolustuksen rajoja, ja kun Yhdysvallat odottaa Euroopan kantavan enemmän vastuuta oman alueensa puolustuksesta. Tilannekuvan, keskustelun ja politiikan on Suomessa tältäkin osin oltava ajan tasalla.

Puolustusselonteko muistuttaa, että asevelvollisuus on Suomen puolustusratkaisun perusta, mutta huomauttaa viisaasti, että järjestelmää on tarpeen kehittää. Jotta järjestelmä toimii, sen täytyy nauttia laajaa hyväksyttävyyttä ja arvostusta jatkossakin. Vaikka nykymalli on sotilaallisesti toimiva, se ei ole yhdenvertainen. Tähän liittyen kehittämistä linjaa oma erillinen komitea, jonka työn tuloksia odotamme kiinnostuneina. Aihe kaipaa kiihkotonta ja ennakkoluulotonta keskustelua ja ennakoivaa päätöksentekoa, sillä puolustusjärjestelmän perustaa ei voi hetkessä muuttaa.

Asevelvollisiin merkittävästi vaikuttavia linjoja löytyy toki tästäkin selonteosta. Paikallisjoukkojen määrää lisätään vuodesta 2025 alkaen muuttamalla pääosa alueellisista

joukoista paikallisjoukoiksi. Samalla paikallisjoukkojen tehtäväkenttä laajenee ja vaatimustaso nousee. Nämä – kuten sodanajan joukot yleisestikin – koostuvat pääosin reserviläisistä. On entistäkin tärkeämpää, että reserviläisillä on riittävä koulutus ja että heidän omaa osaamistaan hyödynnetään ennakkoluulottomasti. On myös huolehdittava siitä, että lainsäädäntö ottaa huomioon ja mahdollistaa asevelvollisten valmiuden ylläpitämisen sekä koulutettujen joukkojen tehokkaan käytön myös sodan ja rauhan välimaastossa, jossa erityisesti viranomaisyhteistyö korostuu.

Tänä päivänä yhteiskunta ei toimi, elleivät tietoverkot toimi ja data pysy tallessa ja kunnossa. Kyberpuolustus onkin kriittinen osa puolustusta. Tällä saralla sotilas- ja siviilitoiminta ovat myös monin osin nivoutuneet yhteen. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että kyberpuolustuksella ja -turvallisuudella on riittävät resurssit, koordinaatio toimii eikä vastuualueisiin jää katveita

Nostaisin vielä yksittäisenä asiana tuulivoimarakentamisen ja maanpuolustuksen yhteyden. On selvää, että puolustuksen tarpeet rajaavat rakentamista, eikä maanpuolustuksen toimintaedellytyksiä pidä tuulivoimalla vaarantaa. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että nykyinen sääntely on liian kategorista ja puolustusvoimilla kannustimet ennemmin torpata hankkeita kuin sovittaa tarpeita yhteen. Tuulivoimainvestoinnit tuovat veroeuroja ja energiaomavaraisuutta: ne vahvistavat julkista taloutta, jolloin rahoitusta puolustukseenkin on helpompi ylläpitää. Tulisikin löytää toimintatapa ja kompensaatiomalli, jossa tuulivoiman ja puolustusvoimien intressit sovitettaisiin yhteen koko yhteiskunnan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Tällaisessa asiassa erillinen selvitysmies voisi olla tapa edistää asiaa.

Tuore Valtioneuvoston puolustusselonteko on kattava asiakirja, joka kuvaa perusteellisesti Suomen turvallisuusympäristön kehitystä ja siihen vastaamista. Vihreä eduskuntaryhmä antaa selonteolle tukensa.

 

Aluevaaleista kannattaa kiinnostua, vaikka sote ei sytyttäisikään

(Kolumni Verdessä 20.9.2021)

Tammikuussa valitaan uusien hyvinvointialueiden ensimmäiset vastuunkantajat, joille on tarjolla ainutkertainen paikka käyttää valtaa. 

Viime kesänä eräs pitkä taival suomalaista poliittista historiaa sai päätöksensä, kun eri muodoissaan vuosia väännetty ja vatkattu sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun laaja uudistus hyväksyttiin eduskunnassa. Ensi vuodesta alkaen siis 21 hyvinvointialuetta ja Helsingin kaupunki ovat vastuussa sotesta ja pelastuspalveluista.

Ylimpiä päättäjiä näillä alueilla ovat aluevaltuustot, jotka valitaan 23.1.2022 käytävissä vaaleissa. Vaalien virallinen kampanja-aika on siis jo alkanut, ja esimerkiksi vaalikassaa saa kartuttaa.

Monien jakama huoli on, että äänestysaktiivisuus jää alas. Huolestuttavaa onkin, että yli puolet äänestäjistä ei edes tarkalleen tiedä, mistä äänestetään.

Kun kyse on sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisesti, puhutaan oletettavasti vaalien yhteydessä näiden palveluiden laadusta, jonoista ja saavutettavuudesta, hoitovelasta, hoivasta, mielenterveydestä, nuorten syrjäytymisestä, vanhustenhoidosta ja hoitoalan työntekijöistä. Joku muistaa ehkä myös pelastuspalvelut, jotka nekin ovat alueiden rootelia jatkossa.

Nämä kaikki ovatkin erittäin tärkeitä asioita, ja hyvinvointivaltion julkisten palveluiden ydintä.

Verojen ja veroluonteisten maksujen kokonaistaakkaa ei voi määrättömästi kasvattaa, joten sote-menojen suuruus määrittää laajemminkin sitä, mihin meillä on varaa.

Aluevaaleissa ei kuitenkaan ole kyse vain sotesta, ja syy siihen on sote-palveluiden mittakaava. Vuonna 2019 kuntien sosiaali- ja terveystoiminnan menot olivat Suomessa noin 20 miljardia euroa, ja suunta on jo ilman koronaakin ollut ylöspäin väestön ikääntyessä. Tämä on tuntuva osa kaikesta julkisesta rahankäytöstä Suomessa.

Verojen ja veroluonteisten maksujen kokonaistaakkaa ei voi määrättömästi kasvattaa, joten sote-menojen suuruus määrittää laajemminkin sitä, mihin meillä on varaa.

Siksi se, missä määrin hyvinvointialueet onnistuvat hillitsemään kustannusten kasvua esimerkiksi skaalaeduilla, panostamalla ennaltaehkäisyyn ja hyödyntämällä ennakkoluulottomasti uusia innovaatioita, ratkaisee paljon.

Mittakaava tarkoittaa sitäkin, että uusien hyvinvointialueiden hankinnat muodostavat massiivisen potin.

Tämä tarjoaa paikan vivuttaa parempaa maailmaa vastuullisilla hankinnoilla ja luoda samalla mahdollisuuksia uudelle yritystoiminnalle.

Hankintojen onnistuminen on sekin tietysti tärkeää toiminnan kustannustehokkuuden kannalta.

Aluevaalit ovat myös digi- ja demokratiavaalit. Digitaalisaatioon ladataan paljon toiveita sote-palveluiden kustannussäästöjen saavuttamiseksi. Siinä onnistuminen vaatii kuitenkin alueilta osaamista ja ymmärrystä.

Digihommat on tunnetusti helppoa myös tunaroida raskaasti niin, että säästöjen sijaan saadaan kuluja ja kiukkuisia käyttäjiä ja asiakkaita.

Demokratianäkökulmaakaan ei voi liiaksi korostaa. Nyt luodaan Suomeen uusi hallinnon taso, ja uudet aluevaltuustot määrittävät pitkälti millaiset päätöksenteon rakenteet ja kulttuuri tälle tasolle syntyy. Kuinka läpinäkyvää päätöksenteko on? Miten alueiden asukkaita osallistetaan? Millaiset keinot yksittäisellä valtuutetulla on, miten neuvotellaan?

Aluevaltuuston hallintosääntö ei terminä ehkä ole päräyttävän seksikäs, mutta sellainen ohjaa jatkossa isosti jokaisen hyvinvointialueen asukkaan arjessa näkyvää vallankäyttöä.

Näitä asioita asioita ratkotaan tammikuun vaalien jälkeen ensimmäistä kertaa, ja niitä ei välttämättä ihan heti jumpata uusiksi. Aluevaltuuston hallintosääntö ei terminä ehkä ole päräyttävän seksikäs, mutta sellainen ohjaa jatkossa isosti jokaisen hyvinvointialueen asukkaan arjessa näkyvää vallankäyttöä.

Mielivaltaisesti eivät aluevaltuustot tietenkään valtaa voi käyttää, ja tuore sote-lainsäädäntö ja muu lainsäädäntö antavat osin varsin tiukatkin puitteet sille, miten hyvinvointialueet toimivat ja millaisia päätöksiä voidaan tehdä. On silti selvää, että valtaa ja vastuuta on tammikuussa jaossa paljon.

Suosittelen siis lämpimästi pohtimaan ehdolle asettumista tai vähintään ainakin äänestämään, vaikka itse en helsinkiläisenä kumpaankaan pysty.

Vaikuttavampi, vakuuttavampi, moniäänisempi vihreät – Puhe puoluekokouksessa 11.9.2021

Arvon puoluekokousväki,

Maailman paras vihreä liike,

Huhtikuussa 2019 pyöräilin Helsingin rautatieaseman ohi ja parin käännöksen jälkeen, näkyviin tuli tuttu graniittinen pylväsrivistö. Pysähdyin hetkeksi, vedin happea ja pyyhin kostuneita silmäkulmia. Olin todella innoissani, ja äärimmäisen kiitollinen. Olin menossa ensimmäistä kertaa töihin eduskuntaan, vihreänä kansanedustajana.

Ennen sitä tutkin työkseni ilmastonmuutoksen vaikutuksia yhteiskuntaan. Siinä kävi varsin selväksi, ettei ilmastonmuutoksen hillintä tai luontokadon torjunta ole kiinni tiedon puutteesta, eikä globaalit ongelmat ratkea vain yritysten vapaaehtoisin vastuullisuustoimin tai valistuneella kulutuksella. Pullonkaula matkalla kestävään tulevaisuuteen on poliittinen tahto ja kyky. Se oli painavin syy sille, että lähdin tekemään täysillä politiikkaa.

Se tie vei siis lopulta Arkadianmäelle. Eduskuntatalon portaita ei kuitenkaan kukaan nouse yksin. Olen ensimmäisten kuntavaalieni jälkeen edennyt poliittisella urallani aika nopeasti, mutta se on tapahtunut ennen kaikkea eri vihreiden yhdistysten ja politiikan tekijöiden vuosikausien työn ansiosta. Joskus se työ on helppoa ja hauskaa: usein ei. Toisille se on vastuunkantoa paikallisena valtapuolueena, toisille pioneerityötä paikkakuntansa harvoina vihreinä aktiiveina. Toisilla painottuu koulutuksen puolustaminen, toisilla vaelluskalojen vapauttaminen. Joku on äänessä somessa, joku toinen keittää kahvia teltalle.

Tällä vihreällä työllä on saatu valtavasti aikaan, ja sitä kaikissa sen muodoissaan tekee laaja joukko erilaisia mitä osaavampia ja innokkaimpia ihmisiä, joita sitoo yhteen yhteinen tavoite maailman muuttamisesta, jotta elämä maapallolla voi kukoistaa. 

Jokin on kuitenkin muuttunut siitä vaalivoittokeväästä 2019. Kun kuuntelen, miten moni tuttu ja tuntematon puhuu nyt vihreistä, meistä piirtyy kapea-alainen ja jopa ylimielinen kuva.

Osasyy on pahantahtoinen vääristely. Mutta: vaalitulos oli selkeä, eikä tosiasioita käy kiistäminen. On sitä vikaa meissäkin.

Ilmastonmuutoksen hillintä, luonto, tasa-arvo, demokratia, kestävä talous, vaalikautta pidempi tähtäin tulevaisuuteen; fiksu, uudistava ote politiikkaan. Tieteen ja sivistyksen arvostaminen ja tietopohjainen päätöksenteko. 

Ne ovat paitsi vihreän politiikan ydintä, myös useimmille suomalaisille todella tärkeitä asioita. Siksi me voidaan olla – ja meidän pitää olla – puolue, jonka kuka tahansa voi kokea omaksi kanavakseen vaikuttaa jäsenenä, tukijana tai äänestäjänä.

Meidän päämääränämme ei ole kerätä kannatusta vaan tehdä parempi maailma, mutta jos me ei saada laajemmin suomalaisia meitä ja meidän politiikkaa tukemaan, se työ käy vaikeaksi. Siksi meidän täytyy olla relevantti puolue ikään, sukupuoleen, koulutukseen, tulotasoon tai harrastuksiin katsomatta, sekä sporakiskojen että sorateiden varsilla. Tavoittaa äänestäjiä vasemmalta ja oikealta, tarjota tarttumapintaa kaikenlaisille ihmisille.

Tässä onnistuminen edellyttää, että me tehdään uskottavaa ja johdonmukaista politiikkaa, joka perustuu meidän yhdessä, laajana ja kirjavana joukkona laatimiin linjoihin. Ja että me ollaan moniääninen, avoin ja rehellinen liike – julistamisen ohella meidän pitää osata myös kuunnella, mitä ihmisillä on sanottavaa. 

Ja vaikka ilmastokriisi ja luontokato varjostaakin väistämättä kaikkea politiikkaa, ja vaikka niiden torjunta lepääkin edelleen ihan liikaa meidän harteilla, pitää meidän ottaa tilaa ja osoittaa johtajuutta myös muissa teemoissa. Talous ja työllisyys? Turvallisuus? Sosiaaliturva? Näihin ja moneen muuhun meidän riveistä löytyy ihan valtavasti osaamista, intoa ja painavaa sanottavaa.

Mut tunnetaan sovittelevana ja leppoisana asiapoliitikkona, joka kulkee kuivat faktat ja numerot edellä. Se on yksi tapa tehdä vihreää politiikkaa, muttei ainut tai välttämättä aina paras. 

En halua tehdä tästä puolueesta itseni näköistä. Haluan tehdä siitä entistä enemmän kaikkien meidän näköisen.

Vaikuttavampi, vakuuttavampi, moniäänisempi vihreät. Se on se suunta, jonka mä haluan nähdä, ja mä uskon, että varapuheenjohtajana voisin auttaa tekemään sen yhdessä todeksi.

Toivottavasti saan tähän työhön tukenne!

Kiitos!

EU:n taisteluo­sas­toihin tarvitaan vauhtia

(Kirjoitus on julkaistu Vihreiden blogissa 3.9.2021)
EU:n taisteluosastot ovat olleet olemassa jo vuodesta 2005, mutta varsinaisiin tehtäviin niitä ei ole saatu liikkeelle – ei, vaikka tarvetta olisi ollut. EU:n toimintakykyä kriiseissä olisikin syytä vahvistaa.

Maailma heräsi kriisin äärelle Afganistanin kaatuessa salamavauhdilla Talebanin hallintaan. Kriisillä on pitkät juuret ja valitettavasti myös pitkä varjo, kun valtaan nousi ihmisoikeuksia kunnioittamaton ääriliike. Samalla käsillä on ollut myös rajatumpi, akuutti kriisi, jossa sekasortoisesta Kabulista pyrittiin evakuoimaan rajatussa aikaikkunassa ilmateitse tuhansia ulkomaiden kansalaisia ja hengenvaarassa olevia afgaaneja. Useat maat, Suomi mukaan lukien, lähettivät sotilaitaan suojaamaan toimintaa päävastuun ollessa Kabulin lentokenttää koordinoineella Yhdysvalloilla.

EU jäi tilanteeseen vastaamisessa paitsioon, vaikka moni Afganistanissa kiireellä operoineesta maasta on EU-jäsen. EU:lla olisi tällaiseen tehtävään suunniteltu sotilaallinen kykykin, EU:n omat taisteluosastot. Joukkoja ei kuitenkaan saatu liikkeelle. Syyt siihen löytyvät paitsi taisteluosastojen hallinnoinnista, myös laajemmin EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Näiden kehittäminen vastaavasti tarjoaa mahdollisuuden parantaa EU:n yhteistoimintakykyä tulevaisuudessa.

Euroopan unionin taisteluosastojen tausta ulottuu 1990-luvulle, jolloin Euroopassa todettiin olevan tarvetta nopeaan kriisinhallintaan, evakuointeihin ja humanitääriseen interventioon kykeneville omille joukoille. Lopulta EU:n taisteluosastot perustettiin vuonna 2005 ja täysi operatiivinen kyky saavutettiin 2007. Yksittäinen taisteluosasto on kooltaan 1500 sotilaasta muutamiin tuhansiin ja keskitettävissä kohdealueelle 10 vuorokauden kuluessa. Ne muodostuvat osallistujamaiden kansallisista joukoista, jotka vaihtuvat puolen vuoden välein. Suomi on ollut mukana seitsemässä osastossa – käytännössä niin, että Suomi on asettanut jonkin sovitun kokoisen sotilasosaston vaadittuun valmiuteen. Mitään Brysselissä majailevaa euroarmeijaa ei siis ole olemassa.

Vuoden 2005 jälkeen maailmalla on nähty monta kriisiä ja konfliktia, myös Euroopan lähialueilla ja Euroopassakin. EU:n taisteluosastoja ei kuitenkaan ole koskaan lähetetty tositoimiin. Niiden käyttöä on harkittu EU:n sotilaallisten kriisinhallintaoperaatioiden yhteydessä, mutta operaatiot on lopulta aina toteuttu ilman niitä tapauskohtaiset Eufor-joukot kokoamalla. Kabulin evakuoinnin kaltaisessa pikatilanteessa tällainen järjestely ei toimi, ja juuri siksi taisteluosastot ovat olemassa. Niitä ei kuitenkaan saatu liikkeelle, ja Kabulissa nähtiin sitten ad hoc -yhteistyötä kansallisten voimien kesken. Toki siinä aiempi pohjalla oleva harjoituksissa ja operaatioissa rakennettu yhteistyökyky oli epäilemättä kriittisen tärkeää. Suomen suojaosaston lakipohjakin nojasi kansainväliseen avunpyyntöön.

Mitä hyötyä EU:n joukoista olisi sitten voinut olla verrattuna nyt nähtyyn toimintaan? EU:n lippu hihassa ei ole itseisarvo, mutta tällaiseen tilanteeseen taisteluosasto voisi tuoda nopeampaa ja vaikuttavampaa reagointikykyä ja lihaksia kantaa laajempaa vastuuta paikan päällä. Kenties Kabulista olisi saatu vielä useampi hädänalainen pelastettua.

EU:n taisteluosastojen toimettomuuden taustalla on useita syitä, joita on käsitelty valtioneuvoston selonteoissakin. Kustannusten taakanjako on merkittävä haaste. Nykymallissa lasku operaatiosta lankeaisi pitkälti niille maille, jotka juuri kriisin lauetessa olisivat vahtivuorossa. Vaihtuvien taisteluosastokokoonpanojen käytännön suorituskyky vaihtelee myös, ja tavoitetasosta on välillä tingittykin. Lopulta ongelma tiivistyy kuitenkin poliittiseen tahtoon ja päätöksentekokykyyn. Joukkojen käytettävyyden ja rakenteiden käytännön haasteet olisivat selätettävissä, jos tahtoa olisi. Lisäksi EU:lta täytyisi löytyä nopeaa kykyä päätöksiin akuutissa tilanteessa.

Asiaa puivat myös jäsenmaiden puolustusministerit äskettäin. Pohdintoihin on nostettu myös uuden joukon perustaminen tai taisteluosastojen rakenteen muuttaminen tiiviimmäksi. Tässä on helppo olla puolustuministeri Antti Kaikkosen linjoilla: EU ei tarvitse tässä enempää erilaisia järjestelyitä, vaan yhden, joka toimii. EU:n sotilaallista yhteistyötä vaivaa tehottomuus ja päällekkäisyys laajemminkin, ja kehityksen suunnan tulisi olla siitä poispäin.

Pohjimmiltaan EU:n taisteluosastoihin liittyvät ongelmat heijastelevat EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspoliitikan haasteita. Siirtyminen määräenemmistöpäätöksiin ulko- ja turvallisuuspolitiikassa vahvistaisi ja nopeuttaisi päätöksentekokykyä. Sen puolesta ovat liputtaneet paitsi vihreät, myös komissaari Jutta Urpilainen.

Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa mainitaan määräenemmistöpäätökset keinona parantaa EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan tehokkuutta, nopeutta ja uskottavuutta, ja EU-selonteossa Suomen todetaan olevan tapauskohtaisesti valmis tarkastelemaan määräenemmistöpäätöksenteon laajentamista. EU:n taisteluosastojen käyttö olisi selkeä, rajattu ja erittäin hyvin perusteltu kohde nopeammalle ja tehokkaammalle päätöksenteolle. Tämä tietysti edellyttäisi, että taloudellinen taakanjako kannustaisi yhteisten joukkojen käyttöön. Taisteluosastojen käytettävyyden ohella pitää tietysti huolehtia siitä, että EU:lla on laaja työkalupakki tarvittavaa kykyä vastata kriiseihin, ei vain sotilaallista.

Vaikka EU ja sen kyvyttömyys hyödyntää taisteluosastojaan ovat keränneet ansaittua kritiikkiä, jäävät EU:n pitkäjänteinen työ ja onnistumiset samalla helposti näkymättömiin, kuten tutkimusjohtaja Hanna Ojanen Tampereen yliopistolta vastikään kirjoituksessaan muistutti. Kyynisyyden sijaan onkin parempi laittaa paukut siihen, että EU:n päätöksentekoa ja toimintakykyä vahvistetaan ja haparoinneista opitaan. Vaikka kriisivalmiutta ei voi vielä pitkään aikaan – tai ehkä koskaan – rakentaa yksin EU:n varaan, on vahva, yhtenäinen ja toimintakykyinen EU on Suomenkin etu, ja sellaista unionia kannattaa Suomen olla rakentamassa ja tukemassa.

Ps. Suurkiitos Kabulin evakuointien toteuttajille, valtavan aikataulupaineen alla korvaamattoman tärkeää työtään tehneille virkamiehille ja sotilaille.

Veikkauksen tarina alkaa olla taputeltu – Rahapelipolitiikan remontti on kiistatta tarpeen

Nykyinen rahapelipolitiikka ei torju haittoja tehokkaasti, ja ylläpitää ongelmallista riippuvuutta kyseenalaisten pelitulojen ja hyvien tarkoitusten välillä. 

Veikkaus on totuttu näkemään perisuomalaisena instituutiona, jonka avulla uhkapelaaminen paitsi pidetään aisoissa, on myös valjastettu osaksi hyvinvointiyhteiskuntaa sote-järjestöjä, tiedettä kulttuuria ja urheilua rahoittamaan. Pahe on näin hienosti kansallisen monopolin avulla käännetty hyveeksi, ja suomalainen voittaa aina. Tämä tarina upposi minullekin vuosikaudet, kun koko aihepiirikään ei juuri arkea koskettanut. 

Valitettavasti totuus on tätä tarinaa paljon karumpi. Suomessa pelataan rahapelejä poikkeuksellisen paljon – eniten koko Euroopassa – , ja samalla peliriippuvuus ja -ongelmat ovat täällä väkilukuun suhteutettuna yleisiä ja ongelmat laajoja. Veikkausrahat kerätään varsin vinoutuneesti pienituloisilta ja sosioekonomisesti heikommassa asemassa olevilta. Avustusjärjestelmä on luonut tilanteen, jossa urheilu, kulttuuri, tutkimus ja järjestötyö ovat monilta osin suoraan riippuvaisia siitä, että suomalaiset häviävät riittävästi varojaan rahapeleihin. Silti näiden toimien rahoitus ei Suomessa käsittääkseni ole erityisen korkealla tasolla, mutta hankalasti avattava rahoituksen umpisolmu on kyllä saatu aikaan. Viime aikoina käyty kipakka debatti Suomen Akatemian tulevasta rahoituksesta kytkeytyy sekin suoraan tähän.

Nykymallissa on siis iso liuta vakavia ongelmia, joita on tuonut esiin mm. Senja Larsen Veikkauskratia-kirjassaan sekä Helsingin Sanomat tuoreessa pääkirjoituksessaan ja toimittaja Marko Junkkarin pidemmässä tekstissä

Veikkauksen monopolin oikeutus on pelihaittojen vähentäminen. Se ei nyt toteudu.

Lopulta asia kiteytyy siihen, ettei Veikkauksen monopoli toteuta tarkoitustaan tai noudata oikeutustaan. Veikkauksen monopolin oikeutus on pelihaittojen vähentäminen. Se ei toteudu, ja miksi ihmeessä se toteutuisikaan kun kannustimet on viritetty aivan toiseen suuntaan. Haittojen vähentämiseen puree rahapelaamista ja sen markkinointia rajoittava sääntely. Nykymallissa on paljon saavutettuja etuja, mutta yhteiskunnan kokonaisetua se ei varmasti palvele.

Mitä tilanteen korjaamiseksi sitten pitäisi tehdä? Tässä olisivat omat askeleeni.

 1. Pelikoneet pois kaupoista. Koukuttavien peliautomaattien salliminen melkeinpä kaikkialla arjessa on suomalainen poikkeus, jolle on vaikea keksiä erityisen hyviä perusteluita. Pelisaleissa myös valvonta on helpompaa.
 2. Veikkaustuotot budjettiin. Nykyinen budjetista eriytetty malli ylläpitää ongelmallista riippuvuutta pelituotoista eikä ole erityisen hyvää hallintoa.
 3. Järjestökentän rahoituskanavien laajentaminen. Veikkauksen tuottojen kutistuminen tuntuu monen järjestön pussissa, jos ja kun tuottoja ei kompensoida jatkossa kokonaan. Järjestötoiminta on tärkeä osa kansalaisyhteiskuntaa, mutta tiukka sidos julkiseen rahoitukseen ei ole ongelmatonta riippumattomuuden näkökulmasta – siksi olisi tarpeen etsiä keinoja saada kansalaisyhteiskunnan rahoitus laajemmalle pohjalle. Rahankeräyksen luvanvaraisuudesta pitäisi luopua ja korvata se ilmoitusmenettelyllä, ja lahjoitusten laajempaa verovähennysoikeutta olisi paikallaan pohtia.
 4. Monopolin purkaminen ja lisenssit tilalle. Veikkauksen monopoliasema kytkeytyy monilta osin nykytilanteen ongelmiin ja vaikeuksiin muuttaa rakennetta. Olisin valmis korvaamaan sen lisenssijärjestelmällä yhdistettynä riittävän tiukkaan pelaamisen ja markkinoinnin sääntelyyn. Lisenssimallin pointti ei ole vapauttaa rahapelaamista villiksi länneksi, vaan nimenomaan se, että nykyistä suurempi osa pelaamisesta saataisiin valvonnan ja verotuksen piiriin, kun myös ulkomaiset peliyhtiöt joutuisivat pelaamaan samojen pelisääntöjen mukaan. De facto -monopolia Veikkauksella ei enää netissä ole, ja sitä on vaikea mielekkäästi siellä suojellakaan.

Näistä ehdotuksista monopolin purkaminen on kaikkein kiistanalaisin ajatus, jonka esittämisestä saa äkkiä nimeä ulkomaisen rahapeliteollisuuden kätyrinä. Markkinataloudessa monopolien pitää kuitenkin olla hyvin perusteltuja poikkeuksia, enkä itse oikein osaa perustella sitä, miksi monopoli, joka ei toimi, olisi säilyttämisen arvoinen. Mitään erityisiä sympatioita alan bisneksille minulla ei ole. Jos monopoli päätetään säilyttää, täytyy Veikkauksen toimintaa silti suitsia nykyistä fiksummin.

Päämäärät on laitettava keinojen edelle.

Nykyisessä hallitusohjelmassa lähdetään siitä, että Veikkauksen monopolista pidetään kiinni ja toteutettavat rahapelihaittojen torjuntatoimet onkin tällä kaudella sitten pitkälti sidottu tähän lähtökohtaan. Seuraavaan hallitusohjelmaan tätä ei enää pitäisi kirjata, vaan ottaa lähtökohdaksi koko järjestelmän remontti isolla luudalla niin, että päämäärät laitetaan keinojen edelle. Tavoitteena pitäisi olla peliongelmien minimointi ja hyvinvoinnin maksimointi sekä se, että kansalaisyhteiskunnalla, kulttuurilla, tieteellä ja urheilulla on edellytykset kukoistaa tässä maassa senkin jälkeen, kun rahat niille kerätään jostain muualta kuin markettien auloista.

 

casino2

 

Uhkapelaaminen voi olla leppoisaa viihdettä, mutta myös aiheuttaa vakavaa riippuvuutta ja pahoja yhteiskunnallisia ongelmia. Siksi sitä säädellään useimmissa maissa tiukasti. Pelikoneet suunnitellaan erityisen koukuttaviksi, eikä niitä tyypillisesti löydä kuin kasinoista – paitsi Suomessa.

Maataloustuottajat ansaitsevat parempaa politiikkaa

(Yhteiskirjoitus Maisa Juntusen kanssa, julkaistu Maaseudun tulevaisuudessa 20.8.2021.)

Keskustelu maatalouden ilmasto­päästöistä on käynyt viime päivinä vilkkaana sisä­ministeri Maria Ohisalon (vihr.) nostettua esiin Suomen maatalouden päästövähennysten hitaan kehityksen. Vuosia kutakuinkin paikallaan junnanneet kokonaispäästöt ovat kiistaton tosiasia, joka ei muutu kiistämällä tai kiertelemällä.

Onkin selvää, että päästövähennyksiä ja hiilensidontaa on maataloudessa nopeutettava ja se on mahdollistettava viljelijöille.

Kiireellisyyttä alleviivasi äskettäin julkaistu hallitusten­välisen ilmastopaneelin IPCC:n raportti, jonka viesti oli vielä aiempiakin karumpi. Syyllisiä tilanteeseen eivät tietenkään ole tuottajat ja viljelijät vaan poliitikot eduskunnassa, ministeriöissä ja EU:n elimissä.

Päästöjen ohella myös maatalouden kannattavuuskehitys on ollut heikkoa, eikä tuki­järjestelmä erityisesti kannusta ilmastotoimiin.

Monet tuottajat ovat kehittäneet ja kokeilleet erilaisia ratkaisuja biokaasusta hiili­viljelyyn usein innokkaastikin. Ei ole ihme, että niiden laajempi käyttöönotto takkuilee, jos yritteliäisyys ei näy tilillä. Tai jos tulot eivät mahdollista uusia investointeja – tai jos jaksaminen on jo valmiiksi venytetty äärimmilleen.

Suomalainen maatalous­politiikka kaipaisi laaja-­alaista kestävän siirtymän ohjelmaa, jonka tavoitteena olisivat päästöjen pudottaminen, luonnon monimuotoisuuden vaalinen ja kannattavuuden kohottaminen selkeämmillä kannustimilla ja riittävillä investointituilla.

On tärkeää, ettei siirtymää sanella ylhäältä alas hallinnon ehdoilla, vaan se tehdään tuottajia kuunnellen ja tieteen määrittämin reunaehdoin.

Haastavien olosuhteiden koulima suomalainen maa­taloustuottaja on kautta historian ollut sinnikäs, kekseliäs ja yritteliäs moniosaaja. Ilmastoa ja luontoa suojeleva, huoltovarma suomalainen maatalous ei todellakaan jää tuottajista kiinni, kunhan kannustimet ovat kohdillaan, laadusta maksetaan ja investointikyky on turvattu. On poliitikkojen tehtävä varmistaa, että näin on – ja siinä riittää vielä työtä.

 

Atte Harjanne

kansanedustaja (vihr.), Helsinki

Maisa Juntunen

kunnanvaltuutettu (vihr.), maitotilallinen, Kangasniemi

Ehdolla vihreiden varapuheenjohtajaksi

Asetun ehdolle puolueen varapuheenjohtajaksi rakentamaan entistäkin vaikuttavampaa liberaalia ympäristöpuoluetta.

Lämpöennätykset paukkuvat Kanadassa, kuumuus ja kuivuus ruokkivat liekkejä Kalajoella, Kaliforniassa ja Siperiassa, tulvat huuhtovat kaupunkeja Saksassa ja Kiinassa. Jäätiköt kutistuvat, luonto köyhtyy. Me ihmiskuntana muokkaamme tätä planeettaa vaaralliseen suuntaan ja vaarallisen nopeasti. 

Ennen eduskuntaa tutkin työkseni ilmastonmuutoksen yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia. Ymmärsin, ettei ilmastonmuutoksen hillintä jää kiinni tiedon puutteesta, eivätkä globaalit ongelmat ratkea valistuneella kulutuksella tai yritysten vapaaehtoisin vastuullisuustoimin: Pullonkaula nykykehityksen ja kestävän tulevaisuuden välillä on poliittinen tahto ja kyky. Siksi laitoin itseni likoon, ja lähdin tekemään politiikkaa täysillä. 

Vihreät on ollut jo vuosia minulle selvä valinta puolueeksi – me kun olemme se porukka, jolle ilmasto ja ympäristö ovat politiikassa aina tärkeysjärjestyksen kärjessä. 

Valitsemme puolueellemme uuden johdon vuosille 2021-2023 puoluekokouksessamme syyskuussa. Olen ehdolla puolueen varapuheenjohtajaksi. 

Tavoitteeni varapuheenjohtajana on, että vihreät on entistä vaikuttavampi, moniäänisempi ja laajemmin mukaan kutsuva liberaali puolue, joka nojaa tutkittuun tietoon, ratkoo ilmastokriisiä ja luontokatoa, rakentaa kestävää taloutta ja puolustaa sivistystä, demokratiaa ja tasa-arvoa. 

1. Vihreät on moniääninen koko Suomen puolue

Ilmastonmuutoksen torjunta, luonnon monimuotoisuuden suojelu, tasa-arvon edistäminen sekä demokratian ja tulevien sukupolvien puolustaminen ovat paitsi vihreän politiikan ydintä, myös valtavan tärkeitä asioita suomalaisille. Vihreiden tuleekin olla puolue, jonka kuka tahansa nämä arvot jakava kokee oikeaksi paikaksi vaikuttaa jäsenenä, tukijana tai äänestäjänä. Vihreys ei katso ammattia, ikää tai sukupuolta sen enempää kuin asuinpaikkaa tai harrastuksiakaan. Meidän tulee olla poliittinen koti jokaiselle, joka haluaa antaa äänensä kestävän tulevaisuuden puolesta. Emme etsi syyllisiä, vaan esitämme yhdessä vaikuttavia ja vakuuttavia ratkaisuja aikamme suurimpiin haasteisiin. 

Tässä kaikessa onnistuminen vaatii sekä uskottavia tekoja että rehellistä viestintää. Teoilla osoitetaan, että vihreä politiikka on koko yhteiskunnan, maan ja maailman etu. Viestintämme on syytä puhutella ihmisiä laajasti ja olla moniäänistä, rakentavaa ja mukaan kutsuvaa. Meidän on kyettävä viestimään avoimesti myös niistä, usein vaikeista, kompromisseista, joita moniäänisessä demokratiassa väistämättä tarvitaan. Samalla meidän on pidettävä selkeänä ne perusperiaatteet, joista emme ole valmiita tinkimään.

2. Vihreät on johtava tiedepuolue

Politiikka on pohjimmiltaan arvovalintoja. Nämä valinnat pitää tehdä parhaan mahdollisen tutkitun tiedon pohjalta. Kun päämääränä on kestävämpi, reilumpi ja onnellisempi yhteiskunta, kannattaa selvittää ennakkoluulottomasti toimivia keinoja ja koettaa valita niistä parhaat – ja uskaltaa kokeilla uutta. 

Tämä edellyttää tieteen riippumattomuuden ja resurssien turvaamista, tiedeyhteisön kuuntelemista ja tietysti myös kykyä päivittää linjaa ja kantoja tiedon karttuessa. Vihreiden on oltava tieteeseen ja tietoon pohjaavan politiikan ja sivistyksen tinkimätön puolustaja. 

Tiede ja sivistys ovat arvokkaita itsessään, mutta panostukset koulutukseen, tutkimukseen ja kehitykseen luovat myös hyvinvointia ja vaurautta, ja ovat välttämättömiä Suomen taloudelle. Koronapandemia on entisestään alleviivannut tieteen ja tutkimuksen valtavan tärkeää roolia hyvinvoinnin takaajana. Uutta tietoa, osaamista ja teknologiaa tarvitaan myös ilmastokriisin ja luontokadon ratkomiseen, vaikkei tekniikka yksin meitä pelastakaan. Siksikin vihreiden on oltava jatkossakin tieteen ja sivistyksen ääni.

3. Vihreät on rohkea uudistaja, ei blokkipolitiikan palikka

Vihreät ei ole vasemmisto- eikä oikeistopuolue, eikä meidän kannata kumpaakaan leimaa hakea. Tärkeintä on, että meillä on yhteinen tavoite: Ekologisesti ja eettisesti kestävä maailma, jossa ilmastokriisi ja luontokato on pysäytetty, ja jossa ihmisoikeuksia ja eläinoikeuksia vaalitaan ja edistetään. Arvoliberaalin ympäristöpuolueen katon alle mahtuu mainiosti erilaisia näkemyksiä ja raikasta ajatustenvaihtoa siitä, millä keinoin ja painotuksin näihin tavoitteisiin parhaiten päästään.

Uudistamisen ei ole syytä jäädä vain ilmastoon ja ympäristöön: Työmarkkinat, sosiaaliturva, elinkeinopolitiikka, julkishallinto – monet rakenteet tässä maassa kaipaavat päivittämistä tai reippaampaakin remonttia. Vihreiden täytyy olla vastavoima liian vallakkaille etujärjestöille ja niille, joille status quon suojeleminen on fiksua uudistumista tärkeämpää. 

Viimeisten hallituskausien aikana suomalainen politiikka on valunut kohti blokkiutunutta asetelmaa. Jämähtänyt vastakkainasettelu ei ole Suomen etu, eikä vihreiden kannata sitä voimistaa. Yhteistyöllä saavutamme enemmän ja kestävämmin.

Oma vihreä taustani

Liityin Vihreisiin vuonna 2012. Puolueessa toimin ensimmäiset vuoteni lähinnä aktiivisena rivijäsenenä mukana kunta- ja eduskuntavaalikampanjoissa, puolueen työryhmissä ja puoluekokousedustajana. Varsinaista järjestöuraa puolueessa minulla on erityisesti Viitteen eli Tieteen ja teknologian vihreiden parissa. Olin perustamassa Helsingin tieteen ja teknologian vihreitä, jonka puheenjohtajana toimin vuosina 2018-2019. 

Vuoden 2017 kuntavaaleissa olin ensimmäistä kertaa itse ehdolla ja nousin Helsingissä valtuustoon. Vuonna 2019 nousin ensikertalaisena eduskuntaan, jossa olen talous- ja puolustusvaliokuntien jäsen. Keväästä 2020 alkaen olen toiminut eduskuntaryhmän puheenjohtajistossa ylimääräisenä korona-ajan varapuheenjohtajana ja osallistunut sen myötä myös puolueen hallitusryhmän työhön.

Tärkeimpiä teemoja itselleni politiikassa ovat ilmasto- ja energia, ulko- ja turvallisuuspolitiikka, kaupungistuminen, talous sekä tietoyhteiskuntakehitys. Varapuheenjohtajana nostaisinkin puolueen profiilia erityisesti näissä aiheissa, joissa meillä on tuoreita näkökulmia, paljon painavaa sanottavaa ja erinomaista asiantuntemusta.

Lopuksi

Vihreät on hieno poliittinen liike, ja olisi kunnia toimia puolueen varapuheenjohtajana. Olemme kasvaneet kansalaisliikkeestä valtapuolueeksi, oppineet matkan varrella paljon ja saaneet valtavasti hyvää aikaiseksi. Silti työtä riittää ja meitä todellakin tarvitaan yhä. 

Uskon, että voisin varapuheenjohtajana auttaa meitä olemaan yhdessä vielä vaikuttavampia, puhuttelemaan yhä useampia ja vauhdittamaan kestävän tulevaisuuden rakentamista. 

Toivon, että saan tähän tukesi.

 

atte_puhis_some2

Kvartaalikatsaus eduskuntaan ja valtuustoon II/2021

Vuoden kakkoskvartaaliin mahtui paljon. Muun muassa puoliväliriihi, EU-elvytyspakettiäänestys, kuntavaalit ja sote-uudistuksen hyväksyminen olivat kaikki vuoroillaan isosti otsikoissa.

Kesäkuu vaihtui heinäkuuksi jo tovi sitten, ja on hivenen viivästyneen kvartaalikatsauksen aika. Huhti-kesäkuun välistä vuosineljännestä värittivät tietysti vahvasti kuntavaalit, joiden tulosta jo aiemmin blogissa puinkin. Edelleen iso kiitos äänestäjille ja tukijoille luottamuksesta!

Vaalien allakin valtuustossa ja eduskunnassa on ehditty päättää ja debatoida yhtä ja toista, ja korona on tietysti sekin edelleen riesana ja politiikan haasteena. Onneksi rokotteet ovat tehneet juuri sitä mitä niiden pitikin, ja suojanneet väestöä tartunnoilta ja vakavilta tautimuodoilta niin, että terveydenhuolto kestää vaikka tautia edelleen esiintyy. Olennaista on, että koronaan osataan suhtautua tasapainoisen riskienhallinnan kautta

Eduskunta piti viimeisen täysistunnon 2.7. ja istuva valtuusto kokousti viimeisen kerran 23.6. Nyt ollaan siis molempien osalta kesätauolla.

Eduskunta

Koronan osalta keväällä isoimpia kysymyksiä olivat rajoitusten kohtuullisuus ja kohdentaminen sekä niiden vaikutukset erityisesti kulttuuri- ja tapahtuma-alalle. Lekamaiset rajoitukset oli helppo perustella epidemian alussa, mutta tilanteen pitkittyessä, rokotusten edetessä ja tiedon karttuessa niiden hyväksyttävyys ymmärrettävästi karisi. En pidä todennäköisenä, että – kiitos rokotteiden – merkittävät rajoitusten kiristämiset olisivat enää tarpeen syksylläkään, mutta jos jokin virusmuunnos sittenkin vielä yllättäisi, on huolehdittava että rajoitusten kohdentamisessa ja niistä viestinnässä petrataan. Yleisemmällä tasolla Onnettomuustutkintakeskuksen raportissa linjatut kehittämistoimet terveyskriisien hallintaan on syytä ottaa vakavissaan.

Huhtikuussa pidetty hallituksen puoliväliriihi venyi yli viikon mittaiseksi mittelöksi, jossa hallituksen jatkokin näytti jonkin aikaa epävarmalta. Jotain tällaista jännitteiseltä hallituspohjalta vaalien alla saattoi varmaan odottaakin. Onneksi sopu kuitenkin lopulta syntyi ja sen tuloksena pitkät listat linjauksia ja tavoitteita hallituksen loppukautta ohjaamaan. Eniten riihen yhteydessä esillä olivat budjettikehysten ylittäminen, työllisyystoimet ja turve.

Kehysten ylittäminen on poikkeuksellista, mutta en siitä itsessään ole erityisen huolissani nykyisessä tilanteessa, jossa koronapandemia on aiheuttanut talouteen shokin ja jossa vähähiilistä siirtymää on kiistaton tarve vauhdittaa. Tällaisen kehysten ylittämisen myötä talouden pidemmän aikavälin kestävyyden varmistaminen kuitenkin korostuu. Sen osalta olisin toivonut riihestä vielä rohkeampia linjauksia työllisyyden kohentamiseen ja taloutta jäykistävien rakenteiden uusimiseen. Nyt on paljon varsin optimististen oletusten varassa. Työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton vauhdittaminen on kyllä erinomainen asia, joka ei saa jäädä vain tavoitteiden tasolle – jätin aiheeseen liittyen myös kirjallisen kysymyksen.

Turpeen osalta linjattiin melko avokätisestä siirtymätuesta. Monelle tuntuu jääneen virheellinen kuva siitä, että tässä olisi tuettu turpeen tuotantoa, vaikka kyse on nimenomaan turpeesta luopumisen tuki. Silti 70 miljoonan tuki muistuttaa, että on helpompaa ja halvempaa tehdä päätöksiä ajoissa. Tässä niitetään satoa siitä, että ilmastolle ja luonnolle erittäin haitallista alaa on subventoitu ja kannustettu aivan liian pitkään.

Monelle tuntuu jääneen virheellinen kuva siitä, että turpeen tuotantoa olisi tuettu, vaikka kyse on nimenomaan turpeesta luopumisen tukeminen.

Riihen tuloksina saatiin  myös nippu oikein hyviä energiapoliittisia toimenpidelinjauksia, joiden ytimenä on kaiken päästöttömän energiantuotannon edistäminen – aivan kuten pitääkin.

Puoliväliriihi ei sinänsä ole varsinaisesti eduskunnan, vaan hallituksen asia, mutta toki eduskuntaryhmä on tiiviisti mukana seuraamassa ja muodostamassa puolueen linjaa hallituksessa. Eduskunnan näkökulmasta varsinainen päätösasia riihen yhteydessä on Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2022-2025, johon liittyvä mietintö valmistui ja päätettiin kesäkuun lopulla.

Toukokuussa eduskunnassa kuohui EU:n elvytyspakettipäätöksen yhteydessä, perustuslakivaliokunnan linjattua, että päätös tarvitsee kahden kolmasosan enemmistön tuen. Käsittelyssä perussuomalaiset haki näkyvyyttä puhemaratonilla ja kokoomus hajosi kannoissaan. Paketti kuitenkin hyväksyttiin, ja hyvä niin. Paketin puutteista huolimatta eurooppalainen ja EU:n tasolla koordinoitu elvytys on tarpeen. Jaan kyllä huolen siitä, että EU:n kehitys kaipaisi demokraattisempaa ja avoimempaa otetta.

Tämän kvartaalin isoin asia eduskunnassa olikin sitten kesäkuussa päätetty soteuudistus, joka on samalla koko hallituskauden merkittävimpiä asioita. Kirjoitimme Tiina Elon kanssa ajatuksia uudistuksesta pidemmin kesäkuussa. Lyhyesti voi todeta, että uudistus oli riittävän hyvä ja kehityskelpoinen malli päätettäväksi ja Helsingin näkökulmastakin siedettävä. 

Viime vuoden syksyllä valmistunut hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko saatiin kesäkuussa vihdoin käsiteltyä myös eduskunnassa. Selonteko yhdessä eduskunnan vastauksen kanssa muodostavat keskeisen Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa linjaavan kokonaisuuden. On hyvä, että linja huomioi asiaankuuluvasti sekä laajan että perinteisen turvallisuuden näkökulman. Oma aikani on nyt kulunut UTP-selonteon pohjalle rakentavan puolustusselonteon seurantaryhmässä. Puolustusselonteostakin on tulossa varsin hyvä.

Talousvaliokunnassa kevät on ollut varsin hektinen, sillä valiokunnan laaja vastuualue tietää suurta määrää lausuntoja ja mietintöjä. Yksi pitkään hiotuista lakihankkeista saatiin valmiiksi, kun sähkömarkkinalain uudistus hyväksyttiin. Lain on tarkoitus hillitä sähkön siirron hinnoittelua tiukemmalla korotuskatolla ja verkkojen kehittämissuunnitelmia tarkentamalla. Hajautetun tuotannon edellytykset paranevat nekin. Asiantuntijat ovat olleet jossain määrin erimielisiä siitä, missä rajoissa verkkoyhtiöitä voi EU-oikeuden mukaisesti säännellä. Luonnollisten monopolien riittävä kontrolli on joka tapauksessa tarpeen. Jatkoa ajatellen pitäisin itse hyvänä, että sähkömarkkinoiden osalta siirryttäisiin selkeästi yhden luukun malliin niin, että verkkoyhtiöiden asiakkaita olisivat sähköyhtiöt. Kuluttajarajapinta selkeytyisi ja sähköyhtiöillä olisi yksittäisiä kuluttajia paremmat resurssit seurata siirtoyhtiöiden tekemisiä ja valvoa etujaan.

Toimistaan ja tyylistään paljon palstatilaa saanut VTV:n pääjohtaja saatiin erotettua virastaan vielä juuri ennen kesätaukoa. On tärkeää, että VTV on uskottava ja vaikuttava valtion toimien tarkastaja.

Omat valiokuntavastuuni kevenivät kesäkuussa, kun luovuin Suuren valiokunnan jäsenyydestä Iiris Suomelan palattua töihin. On tervetullutta saada hivenen lisää kokouksista vapaita työtunteja viikkoon, vaikka SuV oli varsin kiinnostava ikkuna EU-päätöksentekoon ja siihen vaikuttamiseen. 

Huhti-kesäkuun välillä jätin kolme kirjallista kysymystä. Jo mainitun työperäisen maahanmuuton edistämisen lisäksi penäsin kysymyksillä rokotteiden fiksumpaa hyödyntämistä ja perintäyritysten tarkempaa valvontaa ja sääntelyä.

Valtuusto

 Vuonna 2017 aloittaneen valtuuston viimeiset kokoukset on nyt siis pidetty. Valtuusto kokousti huhti-kesäkuussa yhteensä kuusi kertaa, ja edelleen etänä niin, että paikan päällekin sai mennä. Valtuuston etäkokoukset ovat sinänsä sujuneet alun jälkeen mallikkaasti, mutta tokihan etäily söi juhlallisuutta kauden päättymisestä. Kun neljään vuoteen on mahtunut monia erinomaisia päätöksiä, hyvää yhteistyötä ja kestävämmän kaupungin linjaamista, on vaisu loppu vähän harmi. 

Huhtikuun 21. päivän kokouksessa listalla oli nuorten pääosin oikein hyviä aloitteita ja nippu kaavoja. Nuorten osallistamista ja kuulemista ollaan kehittämässä lisäämällä nuorisoneuvoston osallistumista kaupungin päätöksentekoon. Paras tapa siihen olisi lopulta äänioikeusiän laskeminen 16 vuoteen.

Paras tapa nuorten osallistamiseen olisi äänioikeusiän laskeminen 16 vuoteen.

Toukokuun kahdesta kokouksesta ensimmäisessä käsiteltiin muun muassa asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman 2020 seurantaraporttia, uuden Katajanokan laiturin toimiston, hotellin ja julkista ranta-aluetta yhdistävää kaavamuutosta ja vihreiden ryhmäaloitetta terapiatakuusta. Helsinkiin rakennettiin viime vuonna 7280 uutta asuntoa, eli 7000 asunnon tavoite täyttyi. Väestönkasvu pääkaupunkiseudulla on hidastunut, mutta asunnot käyvät Helsingissä kaupaksi paremmin kuin koskaan. Lisää siis tarvitaan edelleen. (Jos hyvä yleiskatsaus Suomen ja Helsingin asuntomarkkinoihin kiinnostaa, kannattaa tsekata tämä Juhana Brotheruksen alustus asuntopoliittisessa webinaarissamme keväältä). 

Toukokuun toisessa kokouksessa listalla oli kaavojen ja aloitteiden ohella muun muassa Sörnäisten metroaseman perusparannus. Sörkan asema on yksi metroradan vilkkaimmista, ja onkin jo kaivannut freesaamista. Aloitteista paljon keskustelua aiheutti Mia Haglundin aloite ilmastovaikutuslaskemista asemakaavoissa. Tavoitteena on jatkossa sisällyttää vähähiilisyyden arviointi kaikkiin kaavahankkeisiin, mikä on erittäin hyvä ja perusteltua. Tällaisissa arvioinneissa on vain tärkeää varoa osaoptimointia ja huomioida vaihtoehtoiskustannukset. Rakentaminen aiheuttaa väistämättä päästöjä, mutta tiiviin raidekaupungin rakentamisen vaihtoehtona ei tosiasiassa ole rakentamatta jättäminen, vaan väljempi, enemmän autoiluun nojaava rakentaminen jossain muualla.

Kesäkuun alun kokouksissa (2.6. , 16.6.  ja 23.6.) käsiteltiin iso nippu moneen kertaan pöydättyjä aloitteita. Näistä paljon debattia aiheuttivat muun muassa maksuttomien kuukausivälineiden tarjoaminen nuorille, asema-aukion taksitolpan levottomuuteen puuttuminen ja ilmastohaitallisen mainonnan rajoittaminen. Kaikkiin hyväksyttin ihan fiksut vastaukset. 

Muita tärkeitä asioita kesäkuussa olivat muun muassa kaupungin ympäristöraportti, Kampin uusi terveyskeskus, maanalainen yleiskaava sekä tilinpäätös ja arviointikertomus. Ympäristöraportissa todettu n. 9 % päästövähennys kaupungin kokonaispäästöihin vuonna 2020 on tietysti iloinen uutinen, vaikka korona ja lämmin vuosi sitä paljon selittävätkin. On tärkeää huomata, että moni kehityskulku on silti edennyt tai etenemässä paremmin kuin ilmastotavoitetta ja -toimia kauden alkupuolella linjatessa arvioitiin. Esimerkiksi liikenteen sähköistymisen ja energiantuotannon puhdistumisen vauhti on nyt sellainen, että kaupungin ilmastotavoitetta on hyvät lähtökohdat päivittää ripeämmäksi – vaikka energiantuotannon tilastoja bioenergian oletettu nollapäästöisyys turhan ruusuiseksi tilastot tekeekin.

Liikenteen sähköistymisen ja energiantuotannon puhdistumisen vauhti näyttää nyt siltä, että kaupungin ilmastotavoitetta on hyvät lähtökohdat päivittää ripeämmäksi.

Loppukevään tuntikausia kokousaikaa syönyt aloitesuma korostaa jälleen kerran tarvetta remontoida aloitejärjestelmä. Valtuutettujen aloitteet ovat sinänsä hyvä, konkreettinen keino paremman kaupungin tekemiseen, mutta nyt ne syövät aivan liikaa valtuuston kokousaikaa ja pahimmillaan myös arvovaltaa. Valtuustoa alempien elimien roolia aloitekäsittelyssä tulisi vahvistaa esimerkiksi niin, että valtuuston tulevien aloitteiden allekirjoitusmäärävaadetta kasvatettaisiin tuntuvasti. 

Jätin kyllä kesäkuussa pitkästä aikaa valtuustoaloitteen itsekin, tällä kertaa purkutaiteen edistämisestä.  “Taiteen kotitalo” Keravalla on ollut siinä määrin menestys, että mahdollisuuksia vastaavaan kannattaa kartoittaa täälläkin. Tämä tulee sitten aikanaan uuden valtuuston käsittelyyn.

Muuta ja tulevaa

Suomessa eletään ennätyksellistä hellekesää ja Kanadassa luonto ja ihmiset kärvistelivät liki 50 asteen lämpötiloissa. Toivottavasti tämä herättää taas ilmastopoliittista keskustelua ja päätöksentekoa, joka jäi kuntavaaleissa harmillisen pienelle painolle. Ilmastopoliitiikka nousee joka tapauksessa isosti framille, kun komission esitys EU:n ilmastopolitiikan uusiksi askeliksi eli niin sanottu “Fit for 55” tulee tällä viikolla julki. IPCC:n kuudennen arviointiraportin ensimmäiset osat on myös tarkoitus julkaista vielä tänä vuonna, ja vuotaneen luonnostekstin perusteella viesti on todella hälyttävä

Vihreillä on edessä tärkeitä valintoja, kun puolueen johtotehtävät ovat jälleen jaossa syyskuun puoluekokouksessa. Maria Ohisalolle ei ole kuulunut haastajaa, enkä sellaiselle tarvetta näekään, sillä Maria on erinomainen puheenjohtaja. Varapuheenjohtajien valinnassa onkin sitten korotetut panokset, kun tarjolla on loppusyksystä alkaen pätkäpestejä puheenjohtajan ja ministerin sijaisena. Eduskunnan ja valtuuston kesätauko tarjoaa hyvän välin miettiä kuviota myös omalta osaltani.

Tapaamiset

Tapaamiset huhti-kesäkuussa ovat olleet edelleen pitkälti etäkokouksia, mutta jonkin verran on jo ollut ilo tavata ihmisiä naamatustenkin. Listassa sama saate kuin aina ennenkin: Tämä lista ei ole täysin kattava kuvaus kaikesta vuorovaikutuksesta tai lobbaamisesta ja päälle tulee esimerkiksi mailinvaihtoa, kutsutilaisuuksia ja erilaisia kuulemisia ryhmässä ja kokouksissa.

 • Aalto-yliopisto
 • AmCham Finland
 • Autotuojat ja -teollisuus ry
 • Blic
 • Business Finland
 • Danske Bank
 • Energiateollisuus
 • Fermi Energia
 • Gasgrid Finland
 • Google
 • Helsingin yliopisto
 • Ilmatieteen laitos
 • Israelin suurlähetystö
 • Kemianteollisuus
 • Koneyrittäjät ry
 • Mehiläinen
 • Paikallisvoima
 • Puolustusministeriö
 • Ranskan suurlähetystö
 • Sahateollisuus
 • Sofia Helsinki
 • Suomen ylioppilaskuntien liitto
 • Tekir
 • Teknologiateollisuus
 • Terveystalo
 • TVO
 • Ulkopoliittinen instituutti
 • Upseeriliitto
 • Vattenfall
 • Vediafi
 • VTT

hki_eduskunta_v2

Helsinki ja eduskunta – molemmat duunit samassa kuvassa. Hyvää kesää!