fbpx
8H0A4824_uusi_bannerikoko

Kirjallinen kysymys työperäisen maahanmuuton edistämisestä

Jätetty eduskunnan puhemiehelle 9.4.2021

Suomi tarvitsee kipeästi lisää eri alojen osaajia, sillä ilman lisätoimia työikäisten suhteellinen osuus väestöstä tulee vähenemään selvästi tulevina vuosikymmeninä. Työikäisten osuus Suomen väestöstä oli Tilastokeskuksen tuoreimman väestöennusteen mukaan 62 prosenttia vuonna 2019. Ennusteen arvion mukaan työikäisten määrä vähenee 60 prosenttiin vuoteen 2040 mennessä, ja 57 prosenttiin vuoteen 2060 mennessä. Trendi ei aseta haastetta vain julkisen talouden tasapainolle, vaan myös yritysten toiminnalle – useat yritykset ovat raportoineet jo nyt, että osaavaa työvoimaa on haastavaa löytää Suomesta. Koko työperäisen maahanmuuton prosessi tarvitsee sujuvoittamista ja korkeampaa tavoitteellisuutta, mikä vaatii tietysti riittäviä resursseja. Suomella olisi syytä olla selvät tavoitteet osaajien määrien ja osaamisalojen osalta, jotta politiikkatoimia voitaisiin toteuttaa mahdollisimman kohdistetusti.

Työperäisen maahanmuuton merkitys on Suomelle niin keskeinen, että siihen liittyvien prosessien tulisi olla huippuluokkaa: Byrokratia ei saisi olla este eikä hidaste, vaan sen tulisi olla sujuvaa ja ihmislähtöistä. Lähtökohtana tulisi olla se, että työlupa hyväksytään, jos hakemusta ei ole hylätty kuukauden sisällä sen hakemisesta. Tilastojen valossa tällainen prosessi olisi järkevä, sillä esimerkiksi vuonna 2019 ensimmäisistä työnteon perusteella haetuista oleskeluluvista hyväksyttiin yli 75 prosenttia. Hakemusten pitäisi olla myös mahdollisimman helposti ymmärrettäviä ja täytettäviä, jotta koko hakemisprosessi ei venyisi kohtuuttomasti hakemuksiin mahdollisesti eksyneiden virheiden takia.

 Byrokratia ei saisi olla este eikä hidaste, vaan sen tulisi olla sujuvaa ja ihmislähtöistä.

Erityisesti kansainvälisesti kilpailtujen osaajien hakemusten käsittelyprosessia on tarkasteltava kriittisesti. Tällainen osaaja ei välttämättä ole valmis odottamaan Suomeen pääsyä useita kuukausia, ja nopea käsittelyprosessi voisi tehdä Suomesta astetta houkuttelevamman maan hakea tänne töihin. Yksi tapa nopeuttaa kansainvälisesti kilpailtujen osaajien hakemusten käsittelyprosessia voisi olla tähän tarkoitukseen suunnattu oma yksikkönsä.

Olisi pohdittava vakavasti sitäkin, voisiko joissain julkishallinnon osissa ottaa englannin käyttöön virallisena asiointikielenä, jotta asiointi Suomessa olisi helpompaa kansainvälisille erityisosaajille, jotka puhuvat usein hyvää englantia.

On myös hyvä huomata, että kolmanneksi yleisin peruste hakea oleskelulupaa EU:n ulkopuolelta Suomeen ovat opinnot Suomessa. Opiskelijat ovat suuri ja potentiaalinen ryhmä, joista monella on  mielenkiintoa jäädä työskentelemään Suomeen opintojen päätyttyä, selkeä side suomalaiseen yhteiskuntaan ja valmiita verkostoja maassa. Valmistuneille olisikin perusteltua myöntää automaattisesti pysyvä oleskelulupa.

Myös ensimmäisen työluvan jälkeisten prosessien toiminnan varmuus ja jouhevuus ovat tärkeitä. Prosessin lähtökohtana tulisi olla se, että ihmisten olisi helppoa elää arkeaan ja tehdä työtään Suomessa. Pohtimisen arvoisia keinoja voisivat olla esimerkiksi oleskeluluvan muuttaminen ulkomaalaisen henkilökorttia vastaavaksi asiakirjaksi, ja erilaisten lupiin ja päätöksiin liittyvien kriteerien tarkasteleminen moninaisten elämäntilanteiden kannalta. Esimerkiksi henkilöille, jotka työskentelevät aloilla, joilla työsopimukset ovat tyypillisesti lyhyitä ja määräaikaisia, vakinaisen osoitteen saamiseen vaadittavien kriteerien täyttäminen voi olla haastavaa oleskelun ensimmäisen vuoden aikana. Vakinainen osoite on vaatimus useissa peruspalveluissa Suomessa, ja sen saaminen mahdollisimman pian työn alettua helpottaisi monen elämää. Olisi syytä pohtia sitäkin, voisiko lyhyimpiä oleskelulupia pidentää, jotta ihmisillä olisi joustovaraa etsiä halutessaan esimerkiksi uusi työpaikka tai järjestellä muuten asioitaan Suomessa.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus aikoo edistää työperäistä maahanmuuttoa Suomeen, sujuvoittaa maahanmuuton käytäntöjä ja helpottaa Suomessa jo työskentelevien ulkomaalaisten elämää lupaprosessien ja muun byrokratian osalta?

 

Helsingissä 9.4.2021

Atte Harjanne [vihr]
Inka Hopsu [vihr]

 

inka_atte-tile

Kvartaalikatsaus eduskuntaan ja valtuustoon I/2021

Politiikassa eletään taas koronan hallitsemaa kevättä – onneksi rokotukset etenevät. Pandemia on pysynyt täällä verrattain hyvin kurissa, vaikka päätöksenteossa on nähty myös kompurointia.

Vuoden 2021 alkupuoli olisi voinut kulua paremmissakin merkeissä. Koronatartunnat lähtivät jälleen nousuun vuoden alussa, ja nousivat kolmannessa aallossa ennennäkemättömän korkeisiin lukuihin. Viruksen ärhäkämpi brittimuunnos on syönyt rajoitusten ja toimien tehoja, ja maaliskuun alussa Suomen julistettiin olevan jälleen poikkeusoloissa. Eduskunta siirtyi päätöksenteossa koronamoodiin, jossa täysistunnossa käsitellään pääsääntöisesti vain koronaan liittyviä tai muuten kiireellisiä asioita. Avaankin tällä kertaa kvartaalikatsauksessa alkuun hieman pidemmin ajatuksia koronatilanteen hoitamisesta alkuvuoden osalta. 

Katsaus koronatoimiin

Koronaan liittyvässä päätöksenteossa on nyt alkuvuonna nähty sekä onnistumisia että epäonnistumisia. Isossa kuvassa tilanne on Suomessa pysynyt verraten hyvänä: tartuntojen, sairaalapotilaiden ja kuolemien luvut ovat jääneet täällä suhteellisen mataliksi samaan aikaan, kun monessa maassa Euroopassakan on nähty varsin karmeita lukuja. Myös taloudelliset vaikutukset ovat jääneet siedettävämmiksi, vaikka erityisesti palvelualojen kokema isku kova onkin. Samalla Suomessa rajoitukset ovat olleet maailman mittakaavassa kevyitä. Silti esimerkiksi nuorten ja opiskelijoiden tilanne ja pidemmän aikavälin seuraukset kuumottavat todella paljon. Vaikka rokotteita on saatu turhan hitaasti, on itse rokottaminen on rullannut mallikkaasti.

Kaikilta osin koronakriisin hoito ei kuitenkaan ole mennyt putkeen. Kuntavaalien siirto oli perusteltu ratkaisu, mutta ajautuminen tilanteeseen, jossa se oli huonoista vaihtoehdoista kenties paras ja tehtiin viime tipassa, olisi voitu välttää. Siirto herätti itselläni huolta ministeriön varautumisen tasosta yleisemmin. Koronahan ei ollut täysi yllätys, ja Suomessa oli jo vuonna 2012 valmisteltu varautumissuunnitelma influenssapandemiaa varten. On selvää, ettei kaikkeen voi varautua, mutta näin jälkikäteen tuntuu hurjalta, ettei tässä suunnitelmassa oikeusministeriön osiossa käsitellä vaaleja, demokratian ydinprosessia, lainkaan. Ja vaikkei tästä suunnitelmasta ollut apua, olisi terveysturvallisten vaalien valmistelu pitänyt laittaa isosti käyntiin jo pitkällä viime vuoden puolella, jotta esimerkiksi lakimuutoksiin olisi ollut aikaa. Ei suomalainen demokratia tästä siirrosta lopulta isoa klommoa ota, mutta siirto näin lähellä vaaleja oli eittämättä epäonnistuminen.

Myös tartuntojen torjunta rajoilla kangerteli. Suomihan on pitänyt itse rajaliikenteen kontrollin verrattain tiukkana, mutta kattavan koronatestauksen saamisessa aikaan on kestänyt. Raja-asiasta on samalla tullut omanlaisensa poliittinen keppihevonen, jota jankataan myös maan sisäisten toimien yhteydessä. Tartuntoja ei kuitenkaan voi torjua jälkikäteen.

 Eksponentiaalisesti leviävää virusta voi torjua vain ennakkoon tai pahasti myöhässä.

Ehkä isoin feelu liittyy liikkumisrajoituksiin, joihin liittyvä hallituksen esitys kaatui perustuslakivaliokunnassa. Tiukempien rajoitusten valmistelu itsessään oli erittäin hyvä asia, sillä tarve niille voi syntyä nopeasti ja tilanne näytti varsin vaaralliselta maaliskuun puolivälissä. Eksponentiaalisesti leviävää virusta voi torjua vain ennakkoon tai pahasti myöhässä. Valmistelu meni kuitenkin mönkään, ja itselleni jäi prosessista vaikutelma, että keinona laajat liikkumisen rajoitukset lukittiin aika varhain erilaisten vaihtoehtojen rinnakkaisen arvioinnin sijaan. Perustuslakivaliokunta näki asian toisin, ja tuloksena oli bumerangi. Asiaa käsitteli talousvaliokuntakin, ja nosti monia kriittisiä huomioita. Talousvaliokunnan saama tilastotieto suomalaisten liikkumisesta osoittaa, että maaliskuussa ihmisten liikkuminen on lisääntynyt samalla kun tartuntaluvut ovat laskeneet. Tämä alleviivaa sitä, että laajat liikkumisrajoitukset olisivat olleet kehnosti kohdennettu, vaikkakin todennäköisesti varsin vaikuttava keino.

Riski tartuntojen ampaisusta nousuun on kuitenkin edelleen olemassa, ja työkalupakissa olisi tärkeää olla valmisteltuna ja päätettynä toimia sen varalle.

Liikkumisrajoitusten valmistelussa itseäni turhautti myös jälleen kerran kompastelu avoimuuden kanssa. Tiedon tarpeeton jemmaamisen sijaan olisi tärkeä rakentaa luottamusta, ja siinä avoimuus on keskeistä.

Rokotteiden alueellisen painotuksen viivästyminen on todennäköisesti huono asia ihan koko maan näkökulmasta.

Maaliskuun lopulla syntyi vielä vääntöä rokotusten kohdentamisesta alueellisesti epidemiatilanteen mukaan, jota kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä esitti ja joka THL:n laskelmien mukaan suojaisi terveyttä, vaikkei käytännön logistinen toteutus olisi aivan yksinkertaista. STM ja THL kuitenkin valmistelivat hallitukselle esityksen, jossa kohdennuksien edellytyksenä on koko maan riskiryhmien rokottaminen ensin, eikä tämän, kohdentamista huomattavasti hidastavan linjan perusteluja ole vielä kunnolla avattu ministeriön tai THL:n toimesta. Nähdäkseni on niin, että rokotteiden alueellisen painotuksen viivästyminen on sekä terveydensuojelun ja epidemian torjunnan että taudin talousvaikutusten kannalta huono asia ihan koko maan näkökulmasta.

Koronatoimien puutteiden käsittely voi kuulostaa jälkiviisaalta ja sitähän se toki monin osin onkin. On kuitenkin tärkeää olla arvioida toimintaa avoimesti ja kriittisesti, jotta jatkossa skarpataan. Mikään näkemäni tai lukemani ei myöskään viittaa siihen, että oppositiopuolueet olisivat onnistuneet koronan kanssa paremmin. Oppositiosta on toki annettu kritiikkiä ja joskus ihan aiheestakin, mutta myös vaadittu vuoron perään tiukempia ja löysempiä toimia usein epäjohdonmukaisesti. Pääosin hallitus on joka tapauksessa onnistunut koronakriisin hoidossa, erittäin vaikeassa tilanteessa. 

(Tammikuussa muuten julkaistiin Helmi Räisäsen ja Jussi T. Erosen kanssa Tiede ja edistys -lehteen kirjoittamamme tutkimusartikkeli, jossa vertailemme kevään 2020 koronakriisin ja ilmastokriisin päätöksentekoa Suomessa).

Eduskunta

Tammikuu on eduskunnassa pitkälti taukoa, ja varsinainen istuntokausi alkoi 2.2. Jatkan edelleen toistaiseksi suuren valiokunnan jäsenenä talous- ja puolustusvaliokuntien ohella. Koronatilanne on heijastunut erityisesti talousvaliokunnan työhön, kun valiokunta on käsitellyt yritysten tukitoimia ja ravintoloiden ja muiden palveluiden rajoituksia. Puolustusvaliokunnan painopiste on ollut erilaisissa kuulemisissa, ja erityisesti ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta on kuultu ahkerasti maan parhaita asiantuntijoita laajalla skaalalla. Erikseen nimetty parlamentaarinen seurantaryhmä on siirtynyt UTP-selonteosta seuraamaan puolustusselonteon etenemistä, ja työ siinäkin porukassa jatkuu.

Koronaan liittyvät yritystuet ja rajoitustoimet vaativat monipuolista ja usein vaikeaakin pohdintaa.

Koronaan liittyvät yritystuet ja rajoitustoimet ovat vaatineet talousvaliokunnassa monipuolista ja usein vaikeaakin pohdintaa. On selvää, että tartuntojen tehokas torjunta on myös talouden etu, mutta samalla olisi tärkeää rajoittaa taloutta – ja ihmisten vapauksia – vain sen verran kuin on välttämättä tarpeen ja tehokasta. Vastaavasti yritystukien suhteen on samaan aikaan estettävä konkursseja ja varmistettava nopean elpymisen edellytykset, mutta torppaamatta talouden tervettä dynamiikkaa. Nähdäkseni valiokunta on onnistunut työssään tässä tasapainoilussa varsin hyvin ja koettanut ohjata hallitusta kiinnittämään huomiota erityisesti erilasiin väliinputoajiin ja erilaisten alojen tasapuoliseen kohteluun.

Ihan pelkkää koronaa ei eduskunta vuoden ensimmäisellä neljänneksellä toki ole ollut. Käsittelyssä on paraikaa muun muassa sote-uudistus ja sähkön siirtohintoja taklaava sähkömarkkinalaki. EU:n piirissä tapahtuu myös jatkuvasti. Hallitus esitteli EU-poliittisen selonteon, jossa itseäni miellytti erityisesti tiedepohjaisuus ilmasto- ja luontopolitiikassa, jonka on syytä näkyä sitten myös toimissa. 

Hallituksen laatima alustava elpymis- ja palautumissuunnitelma EU:n elpymispaketin käytöstä sisältää historiallisen mittakaavan, noin miljardin, panostukset vihreään siirtymään, mikä on tietysti erittäin hieno asia. Tärkeää on myös panostus tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan.

Tammi-maaliskuun aikana olen jättänyt pinon kirjallisia kysymyksiä. Kirjalliset kysymykset ovat siis keino kansanedustajana saada kirjallinen, virallinen selvitys hallitukselta – käytännössä asiasta vastaavalta ministeriöltä – jostakin asiasta. Ne ovat suosittu tapa nostaa jotakin yksittäistä asiaa tai teema esiin, ja joskus kysymykseen saa jopa aidosti vastauksenkin. 

Luonnon monimuotoisuuden taloudellista arvottamista käsitelleen ns. Dasguptan raportin tiimoilta esitin kysymyksen monimuotoisuuden huomioimisesta Suomen talouspolitiikassa. Jätin kysymykset myös tietokirjallisuuden rahoituksen asemasta, tietosuojavaltuutetun resursoinnista, Kilpailu- ja kuluttajaviraston valtuuksista puuttua markkinoita keskittäviin yrityskauppoihin ja Suomen osallistumisesta Euroopan avaruusjärjestön miehitettyihin avaruuslentoihin .

Maaliskuun lopulla jätin vielä kysymyksen ydinvoiman huomioimisesta EU:n kestävän rahoituksen taksonomiassa  – itse asiassa toista kertaa, koska tiedustelin jotakuinkin samaa asiaa viimeksi aika lailla vuosi sitten. Paljon on kuitenkin sittemmin tapahtunut: taksonomian käsittely on viivästynyt, ja edelleen riskinä on, että sen sisältö pohjaa enemmän politiikkaan kuin tieteeseen. Hyvänä uutisena Euroopan komission tutkimuskeskuksen (JRC) julkisuuteen vuotanut arviointiraportti  paukuttaa varsin vastaansanomattomasti, ettei tieteellisiä perusteluita ydinvoiman sulkemiselle ulos ole. Suomen on tärkeä vaikuttaa sen puolesta, että tämä linja pitää. On sinänsä pettymys, että Suomi ei liittynyt ydinvoimaa puolustaneiden maiden kirjelmään, vaikka bioenergian osalta näin tekikin.

Vuoden ensimmäinen Ulkopolitiikka-lehti nosti minut yhdeksi uuden sukupolven ulko- ja turvallisuuspolitiikan tekijöistä. Tämä oli iso kunnia, mutta samalla tunsin piston sydämessä kun ulkoturpo-aiheista tulee kirjoiteltua turhan vähän esimerkiksi tähän blogiin. Aihepiirin parissa kuitenkin kuluu aika paljon työtunteja muun muassa puolustusvaliokunnassa, puolustuspoliittisen selonteon seurantaryhmässä ja Ulkopoliittisen instituutin tilaisuuksissa.

Valtuuston kokoukset

Valtuuston kevään isoin uutinen oli tietysti se, että kuntavaalien siirron myötä valtuuston aamukampaan pamahti 61 piikkiä lisää. Vaalit käydään nyt siis 13.6. ja uusi valtuusto aloittaa 1.8. Nyt tammi-helmikuussa valtuusto on ehtinyt kokoustaa kuudesti.

Mahdollisuuksia kaivattujen asuntojen rakentamiseen hyvällä sijainnilla luontoon kajoamatta on hyvin vähän, ja ne kannattaa käyttää.

Tammikuun 20. päivän kokouksessa teemana olivat raiteet ja kaupungin tiivistys, kun listalla olivat muun muassa Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelma ja “Kallion eduskuntatalon” eli Agricolankadun koulurakennuksen laajennus. Sporasuunnitelman pihvinä on Vihdintien bulevardisointiin liittyvä pikaraitiotie, eli kyseessä on merkittävä ja tärkeä askel yleiskaavan toteuttamisessa ja kestävän, tiiviin raidekaupungin tekemisessä. Päätös Agricolankadun talon muuttamisesta asunnoiksi ja lisäosan rakentamisesta herättivät vastustusta. Talo näkyy kotini ikkunasta, ja lisärakennuksen platta on tällä hetkellä tyhjä harmaa siipale puiston vieressä. Mahdollisuuksia kaivattujen asuntojen rakentamiseen näin hyvällä sijainnilla luontoon kajoamatta on hyvin vähän, ja ne kannattaa käyttää, joten tervehdin rakentamista ilolla.

Helmikuun 3. päivän valtuustossa isoin asia listalla oli periaatepäätös Helsingin satamatoimintojen mylläyksestä niin, että Eteläsatama vapautuu muulle kaupunkitilan kehittämiselle, Tukholman laivat keskittyvät Katajanokalle ja Tallinnan laivat Länsisatamaan. Isoin poliittinen vääntö käytiin siitä, tulisiko samalla linjata, että Länsisatamasta Länsiväylälle suunnitellaan tunneliyhteys. Me vihreät yhdessä vasemmiston kanssa olisimme halunneet vielä arvioida tarkemmin tunnelin tarvetta ja mahdollisuutta siirtää enemmän liikennettä Vuosaareen. Esitys hävisi, mutta en ole siitä erityisen katkera. Tähänastisissa arvionneissa tunnelille näyttäisi olevan tarvetta, joskin suunnittelun edetessä tarkentuvat hintalappu ja liikenteen kehitysnäkymät kiinnostavat.

Helmikuun toisessa kokouksessa käsiteltiin muun muassa asemakaavoja, talousarvion toteutumattomia sitovia tavoitteita ja aloitteita. Avoin puolue tarjosi lennokkaassa aloitteessaan Elielinaukiolle pilvenpiirtäjää Eliel Saarisen historiallisten suunnitelmien hengessä. Tämä idea ei lentänyt, mutta aukiosta on nyt virinnyt ahkera julkinen keskustelu kun aukion arkkitehtuurikilpailun kilpailuehdotukset julkistettiin. Itse diggaan eniten Elielinsaaristosta ja Plattasta ehdotuksina. Aukiolle rakentaminen on kirvoittanut läjän koko hanketta vastustavia mielipidekirjoituksia eri medioihin. On sinänsä totta, että ehdotettu rakentaminen on melko massiivista ja muuttaa miljöötä, mutta ihmeellisen paljon nykyistä harmaata bussiaukiota ja historiaa ratapihana on teksteissä romantisoitu. 

3.3. järjestetty kokous keskittyi pitkälti koronatilanteen käsittelyyn kyselytunnilla, itse lista oli varsin lyhyt. 17.3. päätettiin tilojen vuokraamisesta Helsingin luonnontiedelukiolle uudesta Kumpulan kampukselle valmistuvasta rakennuksesta. Mainio homma, joka vahvistaa luonnontiedelukiota entisestään ja hyödyntää kampuksen synergiaa. Asia kirvoitti varsin värikkään ja pitkän keskustelun lukiokoulutuksesta ennen, nyt ja tulevaisuudessa ylipäänsä. Sen voi ehkä omasta puolestani summata niin, että on tärkeää että pääkaupunkiseudulla on laadukasta lukiokoulutusta tarjolla kattavasti eri alueilla.

Erilaisten hyötyjen, haittojen ja arvojen punninta on valtuuston ominta työtä.

Maaliskuun viimeisenä päivänä ehdittiin vielä kokoustamaan ja päättämään Olympiastadionin rempan rahoitusosuuden korottamisesta ja Malmin lentokentän alueen ensimmäisistä kaavoista. Malmin lentokentän kohtalo on herättänyt varsin voimakkaita tunteita ja vastustavaa liikehdintää. Kyse on kaikessa yksinkertaisuudessaan erilaisten hyötyjen, haittojen ja arvojen punninnasta, jota on tehnyt jo useampi vaaleilla valittu valtuusto – ja juuri se on valtuuston työtä. Malmin suunnitelmissa on tasapainoiltu taitavasti luontoarvojen ja kulttuuriperinnön huomioimisessa, kun samalla rakennetaan kipeästi kaivattuja kämppiä yhteyksien puolesta hyvälle sijainnille. Lentäminen loppuu, ja se on tietysti peruuttamaton muutos ja monelle kova isku. Minulla ei ole mitään yleisilmailua vastaan ja kyllähän lentojen loppu on haikeaa, mutta kaupungin laajempi kehitys painaa tässä vaa’assa enemmän. Sähkölentokoneiden lupaava kehitys ei tätä yhtälöä ratkaisevasti muuta.

Maaliskuussa Helsingin politiikassa nousi debattiin myös kaupungin odotettua huomattavasti paremmat luvut vuoden 2020 tilinpäätöksessä. Taustalla olivat ennakoitua paremmat myyntitulot maasta, rakennuksista ja osakkeista sekä ennakoitua parempi verokertymä. Kaupungille ei silti ilmestynyt puolta miljardia rahaa jaettavaksi, sillä tulot menevät käytännössä investointeihin. Koronan lopullinen hintalappu Helsingille ja koko seudulle on vielä epävarma, ja on hyvä että kaupungin talous on mahdollisimman iskunkestävässä kunnossa.

Muuta ja tulevaa

Koronatilanne värittää tietysti myös edessä olevaa loppukevättä. Poliittisen painopisteen pitäisi nyt olla siinä, miten ja millä aikataululla Suomea avataan. Tällainen exit-suunnitelma onkin työn alla. Jonkin verran on kuultu vaatimuksia tarkoista päivämääristä vaikkapa terasseille, teattereille ja festareille – ymmärrän tarpeen ja tällaista näkymää pitää rakentaa hyvissä ajoin ja mahdollisimman avoimesti ja selkeästi. Siitä ei kuitenkaan pääse millään yli, ettei itse virukselle voi sanella aikataulua. 

Hallituksella on edessä puoliväliriihi, josta itse kaipaisin tuloksena uskottavaa sapluunaa kestävälle talouspolitiikalle ja vahvaa sitoutumista ilmasto- ja luontotavoitteiden toteuttamiseen. Ilmaston asialta moni asia on niin sanotusti putkessa: fossiilittoman liikenteen tiekartta lausunnoilla, energia- ja ilmastostrategia valmisteilla ja luonnos uudesta ilmastolaista tekeillä. Näistä putkista pitää saada ulos tiedepohjaista ja asetettuja tavoitteita noudattavaa politiikkaa.

Seuraavan kvartaalin lopulla käydään sitten siirretyt kuntavaalit. Meillä on Helsingissä uskomattoman kova vihreä lista, ja erinomaiset mahdollisuudet nousta kaupungin suurimmaksi kuntapuolueeksi. Tervetuloa mukaan kampanjatiimiin!

Tästäkin blogista jäi taas biljoona pientä ja useampi isokin asia alkukeväältä käsittelemättä – laita viestiä jos jokin tietty asia jäi askarruttamaan.

Tapaamiset

Tapaamiset ovat olleet luonnollisesti pitkälti etäkokouksia, vaikka alkuvuodesta ehti muutaman kerran nähdä ihmisiä naamatustenkin. Listassa sama saate kuin aina ennenkin: Tämä lista ei ole täysin kattava kuvaus kaikesta vuorovaikutuksesta tai lobbaamisesta ja päälle tulee esimerkiksi mailinvaihtoa, kutsutilaisuuksia ja erilaisia kuulemisia ryhmässä ja kokouksissa.

 • Aalto-yliopiston ylioppislaskunta
 • Apple
 • Blic
 • Caruna
 • EK
 • Elokapina
 • Helsingin kaupunki
 • HybridCoE
 • Kanadan suurlähetystö
 • Kaupan liitto
 • Linja-autoliitto
 • Luontopaneeli
 • NEOT
 • Oulun yliopisto
 • Panimoliitto
 • Perheyritysten liitto
 • Posti
 • Rud Pedersen
 • Suomen Akatemia
 • TEK
 • Tesla
 • Ulkopoliittinen instituutti
 • Upseeriliitto
 • VTT

tsygäkuva1

 

Kevät etenee onneksi koronasta huolimatta. 

Haastavaa haitattomuutta: Do no significant harm on tarpeellinen periaate, mutta tarkemman valmistelun asento EU:ssa huolettaa

Yhtä ympäristöongelmaa ratkoessa ei saisi pahentaa toista. Periaatteessa simppeliä, käytännössä haastavaa – varsinkin jos linjaa sotketaan poliittisin tarkoitusperin.

Tällä viikolla julkaistiin Suomen kestävän kasvun ohjelman alustava elpymis- ja palautumissuunnitelma eli sapluuna siitä, miten Suomi aikoo käyttää EU:n elpymispaketista saatavat varat. Vihreä siirtymä on suunnitelmassa keskiössä, ja varojen käyttö painottuukin kiitettävästi päästövähennyksiin. Miljardin investointi erilaisiin ilmastoratkaisuihin on kokoluokaltaan historiallinen. On ylipäänsä aivan erinomainen asia, että ilmastovaikutusten arviointi on noussut keskeiseksi talouspoliittisessa instrumentissa. Tämän on syytä olla jatkossa pysyvä käytäntö.

Siltä osin kun investoinnit eivät osu suoraan vihreään siirtymään, on vielä erikseen linjattu ettei “ohjelmasta ei tueta suoraan tai välillisestikään aloja tai investointeja, jotka on listattu, tunnistettu ja arvioitu ”do no significant harm” -periaatteen vastaisiksi”. Ohjelmassa onkin joka osa-alueen kohdalla erillinen “ei merkittävää haittaa” -arviointi matkassa.

Do no significant harm -periaatteen (DNSH) tarkoituksena on siis varmistaa, etteivät ympäristön tilan suhteen samaan aikaan soudeta ja huovata tai ettei parannusta yhdessä asiassa tehdä toista ongelmaa merkittävästi pahentamalla. Karkea esimerkki voisi olla vaikkapa akkujen raaka-aineita tuottava kaivos, jonka alta runnottaisiin uhanalainen ekosysteemi.

Tähän eri kestävyystavoitteiden väliseen mahdolliseen ristiriitaan kiinnitti vastikään huomiota myös tieteellinen Luontopaneeli, joka muistutti että jotkin hiilineutraalisuustoimet voivat aiheuttaa luontohaittaa

Kestävän kehityksen edistämisessä ei kannata edetä ojasta allikkoon vaan laajalla rintamalla.

Kestävän kehityksen edistämisessä ei kannata edetä ojasta allikkoon vaan laajalla rintamalla. Juuri siksi DNSH on erinomainen ja tärkeä periaate – ainakin periaatteessa. Asia ei kuitenkaan ole ihan yksinkertainen.

Absoluuttinen harmittomuus (“do no harm”) on pääsääntöisesti mahdotonta ainakin ilman kompensaatiota, sillä jotakuinkin kaikki teollinen ja taloudellinen toiminta kuormittaa ympäristöä. Juuri siksi mukana on ajatus merkittävästä (significant) haitasta. Merkittävyyden tarkka määrittely onkin sitten varsin haastavaa.

EU:n yritys tähän määrittelyyn on niin sanottu kestävän rahoituksen taksonomia*, jonka on tarkoitus listata ne kriteerit, joiden mukaan jokin investointi täyttää DNSH-ehdon. Ympäristötavoitteet, joiden suhteen haittaa arvioidaan, ovat ilmastonmuutoksen hillintä, ilmastonmuutokseen sopeutuminen,veden ja merellisten resurssien kestävä käyttö ja suojelu, siirtymä kiertotalouteen ja saasteiden ehkäisy ja kontrollointi sekä biodiversiteetin ja ekosysteemien suojelu. 

On ilmeistä, että nämä tavoitteet ovat usein vaikeasti yhteismitallisia, vaikka kaikkia voi ja on syytä edistää samaan aikaan. Tavoitteilla on myös selkeää sisäistä hierarkiaa: ilmastonmuutoksen hillintä ja biodiversiteetin suojelu ovat ensisijaisia kattotavoitteita, jotka vaativat vesistöjen suojelua, saasteiden hillintää ja tehokasta materiaalikiertoa. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen taas on toisenlainen, enemmän sosiaaliseen ja taloudelliseen kestävyyteen liittyvä ulottuvuus. 

Taksonomian käytöstä on jo linjattu asetuksella, mutta tarkan teknisen kriteeristön aikaansaaminen on ollut vaikeaa, ja päätökset ovat viivästyneet. Ideaalina olisi tietysti tiedepohjainen, selkeä luokittelu, mutta tosiasiallisesti valmistelussa on ollut aimo annos politiikkaa mukana. Yksi ilmentymä tästä on suhde ydinvoimaan, jota sen vastustajat ovat pyrkineet kampeamaan pois kestävien investointien parista. Pohjatyötä tehnyt tekninen asiantuntijaryhmä linjasi, ettei se voi varmaksi todeta ydinvoiman riittävää haitattomuutta, vaikka ilmastoansiot ovat selvät. Politiikka paistaa huterien perustelujen läpi, ja kompromissina asia laitettiin tieteellisempään jatkoarviointiin

Kaasuinfran lobbaaminen haitattomaksi on puolestaan ollut väkevää. Euroopan kaasuriippuvuus on edelleen vahva erityisesti lämmityssektorilla ja ydinvoimavastainen politiikka uhkaa ylläpitää kaasuriippuvuutta koko energiajärjestelmässä vielä pitkään. Panokset DNSH-kriteerien lobbaamiseen ovat kovat myös vesivoiman ja biomassojen käytön osalta.

On vielä vaikea sanoa, millaiseksi tarkat DNSH-kriteerit kokonaisuudessaan lopulta viilataan. Tulos on pahimmillaan kestävää siirtymää pahasti hidastava pannukakku, erityisesti jos ydinvoima jää ulos ja kaasun ja biomassojen osalta otetaan löperö linja. 

EU:n nykyiset politiikkainstrumentit eivät ole riittäviä torppaamaan ilmastokriisiä tai luontokatoa. Niiden vahvistaminen on kuitenkin EU:n omassa vallassa.

On ylipäänsä hyvä kysymys, missä määrin nyt valittu lähestymistapa on perusteltu. Päästövähennyksiin EU:lla on jo tehokas markkinapohjainen instrumentti: päästökauppa. Päästökauppa kaipaisi ennemmin tehostamista kuin heikentämistä päällekkäisin instrumentein. Muiden kestävyystavoitteiden osalta on myös jo olemassa olevia instrumentteja, kuten uusiutuvan energian RED II -direktiivi, biodiversiteettistrategia ja jätesäädöspaketti muiden ohella. Ovatko nämä riittäviä takaamaan että ilmastokriisi ja luontokato torpataan? Eivät. Niiden vahvistaminen on kuitenkin EU:n vallassa. 

Yskivää konetta ei kannata korjata lyömällä purkkaa teipin päälle. Viherpesua torppaava sijoituskriteeristö voi toki silti olla hyödyllinen, ja juuri sitä taksonomian on määrä tehdä ja ohjata erityisesti yksityisiä investointeja kestävämmiksi. Siitä näyttäisi kuitenkin tulevan laajempi osa EU:n politiikkaa, ja Suomessakin taksonomia on omaksuttu jo osaksi Ilmastorahaston sijoitusten vaatimuksia. Ilman pelisilmää tämä voi johtaa esimerkiksi pienydinvoiman rajaamiseen rahaston TKI-tuen ulkopuolelle, mikä olisi sääli. Innovaatioita kannattaa vauhdittaa tieteellisin perustein eikä saksalaisen energiapolitiikan ehdoilla.

On päivänselvää, ettei ilmastonmuutosta kannata kiihdyttää samalla kun sitä yritetään jarruttaa ja ettei ilmastopolitiikkaa pidä tehdä luonnon monimuotoisuuden kustannuksella. 

Suomen onkin syytä vaikuttaa voimakkaasti tiedepohjaisen kriteeristön puolesta.

Merkittävän haitan välttäminen onkin oiva ohjenuora elvytyspaketin ohella kaiken politiikan tekemiseen. Tapa, jolla sitä ollaan nyt sementoimassa EU:n tasolla, sisältää kuitenkin riskejä. Suomen onkin syytä vaikuttaa voimakkaasti tiedepohjaisen kriteeristön puolesta. Jos siinä ei onnistuta, ei omia kansallisia instrumentteja kannata sitoa kehnoon kriteeristöön yhtään enempää kuin on pakko. Itse periaatteesta on tietysti syytä pitää kiinni.

 

Tuulivoima on varsin ekologinen energianlähde. Entäpä sähköjärjestelmä, jossa vaihtelut tasataan kaasulla? Tai tuulisähköllä toimiva alumiinisulatto? Haitattomuuden määrittelyn haasteet korostuvat järjestelmätasolla.

 

* Erinomainen lukuvinkki taksonomiaan liittyen on tämä BIOS-tutkimusyksikön perkaus aiheesta: https://bios.fi/eun-kestavan-rahoituksen-luokittelujarjestelma/

 

Autoilun lopettamista ei aja kukaan

(Mielipidekirjoitus, julkaistu Ilkka-Pohjalaisessa 12.3.2021)

Keskustan kansanedustaja Antti Kurvinen kirjoitti Eduskunnasta-kolumnissaan 6.3. autoilijoiden pelottelusta. Kirjoituksessa oli useita erikoisia ajatuksia, joita on paikallaan korjata.

Kurvinen kertoi muun muassa kiilusilmäisistä fundamentalistisista betonivihreistä, jotka haluavat pelastaa maailman lopettamalla autoilun Suomessa. Jos tällaisia betonivihreitä on olemassa, niin minä kaiketi sellainen sitten olen. Autoilun lopettamista en aja, enkä tunne yhtäkään poliittista toimijaa, joka sitä ajaisi.

Vähäpäästöinen, sujuva ja saavutettava liikenne on kaikkien tavoitteena.

Suomi on harvaan asuttu maa, ja henkilöauto on osa liikennejärjestelmää tulevaisuudessakin. Riippuvuutta autoilusta kannattaa silti vähentää panostamalla hyviin joukkoliikenneyhteyksiin ja kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiin. Nämä toimet korostuvat tietysti tiheästi asutuilla kaupunkiseuduilla.

Harvemmalla alueella ei yleensä riitä joukkoja joukkoliikenteeseen, ja matkat ovat usein liian pitkiä tai epäkäytännöllisiä pyörällä kuljettavaksi. Tällaisilla seuduilla autoilun tarvetta voi vähentää etätyöt ja -palvelut mahdollistavilla yhteyksillä.

Autoilun tarve ei siis ole kokonaan poistumassa. Samaan aikaan tiedämme, että vaarallisen ilmastonmuutoksen torjumiseksi fossiilienergian käyttöä on välttämätöntä vähentää. Suomen on kannettava tässä vastuunsa, ja tuontiöljystä riippuvana maana hyödymme siitä myös huoltovarmuuden ja kauppataseen kannalta. Myös terveyshyödyt ovat ilmeisiä. Tämän takia vähähiilisempää autoilua on syytä edistää esimerkiksi sähkö- ja biokaasuautoilun hankintoja ja infraa tukemalla, kuten hallitus tekeekin.

Kurvinen korostaa kirjoituksessaan uusiutuvien kotimaisten polttoaineiden käyttöä. Niitä tarvitaan, mutta on tärkeää ymmärtää kestävien raaka-aineiden rajoitukset. Jo nyt merkittävä osa kotimaassa tuotetuista biopolttoaineista tehdäänkin tuontiraaka-aineista.

Autoilijoiden pelottelua harrastavatkin lähinnä vastakkainasettelusta vauhtia hakevat populistit.

Kannustimet vähähiiliseen autoiluun ovat perusteltuja, mutta taloustieteellisestä näkökulmasta kustannustehottomia ja todennäköisesti riittämättömiä. Siksi myös hintaohjausta kannattaa valmistella. Liikenteen päästökauppa olisi taloustieteellisesti tehokkain tapa saavuttaa päästötavoitteet varmasti. Se ei kuitenkaan takaa oikeudenmukaisuutta, ja onkin tärkeää varmistaa, ettei liikennepolitiikka johda kohtuuttomiin vaikutuksiin. Tästä oikeudenmukaisuuden tarpeesta on laaja yksimielisyys. Vähäpäästöinen, sujuva ja saavutettava liikenne on kaikkien tavoitteena. Se tarkoittaa erilaisia ratkaisuja kaupungeissa ja maaseudulla, ja mahdollisesti kustannusten kompensaatiota.

Autoilijoiden pelottelua harrastavatkin lähinnä vastakkainasettelusta vauhtia hakevat populistit. Ilmastonmuutoksen torjunta on kaikkien etu ja yhteinen haaste, jossa kaivataan rakentavaa keskustelua ja eri näkökulmien ymmärtämistä viholliskuvien luomisen sijaan.

Atte Harjanne (vihr.)

kansanedustaja

Helsinki

Kirjallinen kysymys kotimaisen tietokirjallisuuden ja tietokirjallisuuden kääntämisen tuesta

(Jätetty eduskunnan puhemielelle 8.3.2021)

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee parhaillaan kirjailijoille ja kääntäjille myönnettävän apurahan eli niin sanotun kirjastoapurahan uudistamista. Ministeriön julkaisemassa luonnoksessa lakiesityksestä käytetään nimeä “laki eräiksi kirjailijoille ja kääntäjille myönnettävistä apurahoista”. Lain tavoitteeksi on asetettu kirjallisen kulttuurin monimuotoisuuden, elinvoimaisuuden ja saavutettavuuden edistäminen. Tavoitteena on myös edistää Suomessa asuvan väestön mahdollisuuksia päästä osalliseksi vieraskielisestä kirjallisuudesta sekä kirjailijoiden ja kääntäjien luovaa ammatillista työskentelyä. Kyseiset tavoitteet sopivat hyvin yhteen hallitusohjelman kanssa, jossa on linjattuna tavoite kotimaisilla kielillä kirjoitetun tiedekirjallisuuden julkaisemisen tukemisesta ja vähälevikkisen laatukirjallisuuden saavutettavuuden parantamisesta.

Lakiesitys ei kuitenkaan vastaa näitä tavoitteita kotimaisilla kielillä kirjoitetun tietokirjallisuuden tuottamisen ja tietokirjallisuuden kääntämisen tukien osalta. Ehdotukseen on kirjattu, että määrärahasta 90 prosenttia varattaisiin kaunokirjallisuudelle ja 10 prosenttia tietokirjallisuudelle. Näistä osuuksista myönnettäisiin kirjailijoille vähintään 78 prosenttia ja kääntäjille vähintään 18 prosenttia. Ehdotukseen kirjattu jakosuhde olisi käytännössä siis seuraavanlainen: Suomessa kirjoitettu kaunokirjallisuus 70,2 %, kaunokirjallisuuden kääntäminen 16,2 %, tietokirjallisuuden kirjoittaminen 7,8 % ja tietokirjallisuuden kääntäminen 1,8 %. Jäljelle jäävä 4 prosenttia jaettaisiin kirjailijoiden ja kääntäjien kesken vuosittain tehtävän päätöksen mukaan.

Ehdotetut osuudet tieto- ja kaunokirjallisuudelle ovat kokoluokaltaan räikeän erisuuruisia, eikä jakoa ole perusteltu ehdotuksessa millään tavalla. Ehdotetut osuudet eivät vastaa eri kirjallisuuden lajien merkitystä eivätkä huomioi lajien saamia tukia kokonaisuutena. Vuosien 2010 ja 2019 välisenä aikana määräraha on kokonaisuudessaan vaihdellut noin 2,6 ja 2,9 miljoonan euron välillä. Vuonna 2020 määrärahan suuruus oli 2 709 456 euroa. Tietokirjallisuuden kääntämiseen kotimaisille kielille varattaisiin siis tässä tilanteessa vuosittain vain noin 40 000—50 000 euroa.

Kotimaisilla kielillä julkaistun, laadukkaan tietokirjallisuuden merkitys korostuu aikana, jona tieteenvastaisuus ja valetieto leviävät entistä nopeammin. Ajantasaiseen tutkittuun tietoon perustuvan yleistajuisen tietokirjallisuuden saatavuus on hyvän ja laajan yleissivistyksen edellytys.

Kotimaisen tietokirjallisuuden tukemisen ohella laadukkaan ulkomaisen tietokirjallisuuden kääntäminen kotimaisille kielille on tärkeää, jotta suomalaiset pääsevät käsiksi ajantasaiseen tietoon. Kaikkia tärkeitä aiheita ei ole mahdollista käsitellä kattavasti kotimaisten kirjoittajien toimesta. Olisikin syytä varmistaa, että sekä korkealuokkaisen tietokirjallisuuden kirjoittamiseen että kääntämiseen myönnettäisiin vuosittain riittävä määrä tukea, jotta lakiesitykselle asetetut tavoitteet voidaan aidosti saavuttaa.

Kirjallisuuden eri lajeja ja muotoja olisi syytä tarkastella kokonaisuutena ja perustella tukien kohdentaminen selkein argumentein. Näin voitaisiin varmistaa tasapuolisempi kohtelu kirjallisuuden eri lajeille.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus aikoo turvata tulevaisuudessa riittävän tuen tietokirjallisuuden tuottamiselle kotimaisilla kielillä ja tietokirjallisuuden kääntämiselle kotimaisille kielille?

Helsingissä 8.3.2021

Atte Harjanne 

Pirkka-Pekka Petelius

ppp_Atte-tile

Kirjallinen kysymys Suomen osallistumisesta miehitettyjen avaruuslentojen rahoitukseen

(jätetty eduskunnan puhemiehelle 1.3.2021)

Euroopan avaruusjärjestö ESA (European Space Agency) on kansainvälinen eurooppalainen avaruusjärjestö, johon kuuluu 22 jäsenmaata sekä muutamia muita tahoja, mm. Euroopan unioni. Järjestön tavoitteena on varmistaa Euroopan keskeinen rooli avaruuden tutkimuksessa ja tuottaa tuloksia tieteen eri aloilla sekä inspiroida uusia sukupolvia kiinnostumaan avaruudesta ja sen merkityksestä.

Avaruudella on Euroopalle myös kasvavaa taloudellista merkitystä, sillä tällä hetkellä eurooppalainen avaruussektori työllistää suoraan noin 40 000 ja epäsuorasti noin 250 000 työntekijää. Myös Suomessa toimii aktiivisesti useita avaruusliiketoimintaan keskittyviä erikokoisia yrityksiä. Toisaalta eurooppalaiset voivat odottaa ESA:n toiminnalta muitakin käytännön etuja, kuten parempia sääennusteita, kehittyneempiä mahdollisuuksia viestintään sekä varmempaa paikanmääritystä.

Myös Suomi on ESA:n jäsen muiden Pohjoismaiden lisäksi Islantia lukuun ottamatta. Suomi osallistuu ESA:n rahoitukseen noin 28 miljoonalla eurolla vuodessa, joka on selvästi muita Pohjoismaita pienempi summa verrattuna esimerkiksi maiden bruttokansantuotteeseen. Avaruussektorilla on kuitenkin kasvava merkitys myös Suomessa niin liiketoiminnan kuin tutkimuksen näkökulmasta. Olisikin aiheellista pohtia, olisiko myös Suomen järkevää olla suuremmalla budjettiosuudella mukana ESA:n toiminnassa.

Seuraava askel Suomelle voisi olla osallistuminen miehitettyjen avaruuslentojen rahoitukseen eli niin sanottuun miehitettyjen lentojen ja robotiikan vapaaehtoiseen ohjelmaan (E3P-ohjelma). Suomi on tällä hetkellä toinen ESA:n kahdesta jäsenmaasta, jotka eivät kyseiseen rahoitukseen osallistu. Rahoittajaksi ryhtyminen lisäisi jatkossa myös mahdollisuuksia saada suomalainen todennäköisemmin ura-astronautiksi.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Suunnitteleeko Suomi osallistumista Euroopan avaruusjärjestö ESA:n miehitettyjen avaruuslentojen rahoitukseen tulevaisuudessa? 

Helsingissä 1.3.2021

Atte Harjanne

ruotsinautti2
Ruotsalainen astronautti Christer Fuglesang osallistui kahdelle sukkulalennolle ja poseeraa tässä kansainvälisen avaruusaseman huoltohommissa. Ihminen on luotaimiin verrattuna hankalasti hengissä pidettävä lihasäkki, mutta edelleen joissain puuhissa vaikeasti korvattava. Avaruuden asuttaminen on myös yksi avaruustutkimuksen pitkän tähtäimen selkeistä päämääristä (kuva: Nasa).

Yritysmyönteinen Helsinki on hyödyksi kaikille: 5+1 pointtia kaupungin elinkeinopolitiikan kehittämiseen

Yritysmyönteisen kaupungin kannattaa sujuvoittaa maahanmuuttoa, byrokratiaa ja kestävää liikennettä, ja huolehtia vetovoimastaan ja vastuullisuudestaan kautta linjan.

Kuntavaalien alla tulee ajatelleeksi sitä, kuka tai mikä Helsinki oikeastaan on. Virallisesti Helsingin kaupunki on noin viiden miljardin euron toimintamenoilla pyörivä, 38 000 ihmistä työllistävä organisaatio, joka tuottaa kaupungin asukkaille monenlaisia, suurelta osin lakisääteisiä julkisia palveluita kuten terveydenhuoltoa ja opetusta, ja ylläpitää ja rakentaa kaupungissa elämisen ja liikkumisen infraa. 

Kaupunki on tietysti tosiasiassa myös paljon muutakin. Julkishallinto on lopulta ennen kaikkea mahdollistava alusta, jonka pohjalta ja puitteissa kaupungin tekevät sen asukkaat – ja merkittävissä määrin myös täällä toimivat yritykset. Kaupunkien juuret ovat etymologiaa myöten kaupankäynnissä, ja elinvoimaisen kaupungin onkin syytä varmistaa, että se on hyvä paikka paitsi elää, myös yrittää ja pyörittää kaupallista toimintaa. Nämä asiat yleensä tukevat toisiaan: virkeä elinkeinoelämä ja viihtyisä kaupunki kulkevat käsi kädessä. Suorien ja välillisten verotulojen kautta yritysten menestys avittaa rahoittamaan parempia julkisia palveluita ja kaupungin kehittämistä edelleen.

On tärkeää tarjota myös yrityksille valoisa visio ja puitteet kukoistaa.

Kun huhtikuussa valittava uusi valtuusto linjaa uutta kaupunkistrategiaa, on strategian tärkeää tarjota yrityksille valoisa visio ja puitteet kukoistaa. Vaikkei kunta voi säätää lakeja, voi Helsinki tehdä monenlaista yritystoiminnan edellytysten eteen. Tässä muutama oma nosto kaupungin elinkeinopolitiikan kehittämiseen.

1. Osaavan ja riittävän työvoiman saatavuus – myös ulkomailta

Osaava ja riittävä työvoima on yritystoiminnan edellytys. Yksi keskeinen keino tämän varmistamisessa on kaavoittaa ja rakentaa tarpeeksi asuntoja, jotta asumisen hinta ei karkaa pilviin ja kaupunkiin mahtuu ja on varaa muuttaa kaikenlaisiin töihin. Kansainvälisten osaajien houkuttelu ja saapuminen pitää tehdä helpommaksi – tästä kuulee edelleen aivan liikaa kauhutarinoita kankeista käytännöistä ja pitkistä prosesseista. Lainsäädäntö kaipaa tässä päivittämistä, mutta myös kaupungin kannattaa tehdä kaikki mahdollinen homman sujuvoittamiseksi. Erilaisia kampanjoita onkin tehty, ja esimerkiksi International House Helsinki -palvelu on pystyssä. Kaupungin sisäänheittopalveluita voisi silti vielä vahvistaa.

2. Sujuva byrokratia

Tällä valtuustokaudella Helsinki linjasi tavoitteeksi olla maailman toimivin kaupunki. Se on edelleen erinomainen linja, ja sujuvoittamista on tehtykin. Silti Euroopan komission vuoden 2020 “Quality of Life in European Cities” -kyselyssä yleisesti hyvin pärjäävä Helsinki sai keskimääräistä heikomman arvosanan siitä, kuinka kauan asioiden käsittely kaupungin hallinnon kanssa kestää. Tekemistä riittää siis vielä.

3. Fiksut hankinnat ja yksityisen sektorin hyödyntäminen

Helsinki tekee vuosittain hankintoja noin 2,5 miljardilla eurolla. Hankintojen toteutuksessa ja kilpailutuksessa on tärkeää pitää huolta siitä, että kilpailu toimii ja että pienet ja keskisuuret yritykset voivat skabata mukana tasavertaisesti. Lisäksi hankintoja tulisi speksata mahdollisuuksien mukaan avoimiksi niin, että uusilla yrityksillä ja liiketoimintamalleilla voi menestyä. Tämä on oiva keino esimerkiksi digitalisaation vauhdittamiseen. Erilaisia innovatiivisia hankintakäytäntöjä, kuten markkinavuoropuhelua kannattaa hyödyntää. Helsingin hankinnat ovat  toki iso vipu myös ilmasto- ja luontopolitiikan tavoitteiden ajamiseen.

Yksityistä sektoria kannattaa hyödyntää julkisten palvelujen täydentäjänä ennakkoluulottomasti. Keskeisen tärkeää tässä tietysti on, että kannustimet, sääntely ja valvonta ovat kunnossa, ja että kaupungilla on keinot puuttua epäkohtiin. Viime vuonna päätetty terveysasemapalvelukokeilu on hyvä esimerkki fiksusta linjasta, jossa myös tavoitteiden toteutumista seurataan tarkkaan.

4. Tehokas liikenneinfra ja viihtyisä ja turvallinen kaupunkiympäristö

Koronan pakottamasta etätyöbuumista ja kaupan digitalisaatiosta huolimatta sijainnilla on jatkossakin väliä erityisesti palveluiden alalla. Helsingin talous pyöriikin pitkälti palvelujen ympärillä. Kaupunkien verkostoitumisedut eivät nekään ole kadonneet mihinkään, ja hyvien yhteyksien päässä oleville toimistoille on tarvetta jatkossakin. Tiiviin raidekaupungin rakentaminen ja kävelyn ja pyöräilyn edellytysten parantaminen ovat tässä suhteessa perusteltua kehitystä – ne ovat tilatehokkaita tapoja liikuttaa suuria määriä ihmisiä. Keskusta-asioinnin liikevaihdon kannalta avainasemassa on nimenomaan joukkoliikenne.

Turvallisuus ja viihtyisyys ovat Helsingin ehdottomia valtteja kansainvälisessä vertailussa. Niistä on syytä pitää kiinni ja parantaa entisestään.

5. Kilpailukykyinen verotus

Verotuksen painoarvoa vetovoimatekijänä liioitellaan usein, mutta on sillä väliäkin. Yhteistöveron ja suurimman osan muustakin verotuksesta määrittää valtio, kunnan käsissä ovat kunnallisvero ja kiinteistövero (lain asettamissa rajoissa). Helsingin kunnallisveroprosentti on suhteessa Suomen kuntiin maltillinen ja hyvä niin – pitkässä juoksussa olisi hyvä, jos tulojen verottamista voitaisiin keventää ja paikata varallisuuteen osuvan kiinteistöveron puolella. Maa kun ei pääse karkuun, ja se on tärkeää saada tehokkaaseen käyttöön.

+1 Globaalin vastuun kantaminen

Helsingin kilpakumppanit löytyvät enemmän Euroopasta ja maailmalta kuin kotimaasta. Tässä kisassa merkitystä on silläkin, millaista tulevaisuutta kaupunki itse on rakentamassa. Vastuullisuus kiinnostaa firmoja ja vetää puoleensa osaajia. Siksi Helsingin tinkimätön vastuunkanto ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjunnassa on sekin tärkeää myös elinkeinoelämän kantilta – nämä ovat lisäksi niitä aloja, joiden ratkaisuille ja osaamiselle on globaalisti valtava ja kasvava tarve.

Hyvä elinkeinopolitiikka noudattaa pro market-filosofiaa, ei pro business -filosofiaa.

Lopuksi

Elinkeinopolitiikassa on tietysti tärkeä muistaa, että yrityksiä on valtavasti erilaisia yksinyrittävästä kampaajasta holding-yhtiöön ja monikansalliseen teollisuuskonglomeraattiin ja kaikkeen siltä väliltä. Jokaisella yrityksellä on omat intressinsä. Yksittäisiä firmoja on syytä kuulla kaupungin kehittämisessä, mutta kriittisillä mielin, sillä hyvä elinkeinopolitiikka noudattaa pro market-filosofiaa, ei pro business -filosofiaa. Terve kilpailu ja uuden luominen ovat tavoiteltavia asioita. Sekin pitää muistaa, että firmat ovat lopulta vain abstrakteja rakenteita, joiden takana on aina ihmisiä. Siksi yritysmyönteisen kaupungin on syytä olla myös kulttuuriltaan suvaitseva, liberaali ja yhdenvertainen yhteisö, johon jokainen kokee olevansa tervetullut.

 

yritysblogikuva

Virkeä elinkeinoelämä ja viihtyisä kaupunki kulkevat käsi kädessä. Elinkeinopolitiikalla voi ja kannattaa ohjata myös ilmastotoimia.

Kirjallinen kysymys tietosuojavaltuutetun toimiston resursseista

(Jätetty eduskunnan puhemiehelle 23.2.2021)

Suomessa henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta ja ihmisten tietosuojaoikeuksien toteutumista valvoo tietosuojavaltuutetun toimisto. Tämä on erittäin oleellista nyky-yhteiskunnassa, jossa tietosuojan merkitys on kiistämättömän tärkeä. On tärkeää, että tietosuojavaltuutetun toimiston resursseilla pystytään vastaamaan kasvavien tietosuojaan liittyvien kysymysten ja ongelmien määrään. Tietosuojan merkitys on ollut vahvasti esillä Suomessa viime vuosina muun muassa GDPR-asetuksen (EU:n yleinen tietosuoja-asetus) voimaantulon ja Vastaamo-tietovuodon johdosta.

Tietosuojavaltuutetun toimiston kirjaamat tapausmäärät ovat olleet viime vuosina kovassa kasvussa. Tuoreimmista toimintakertomuksista selviää, että vireille tulleiden tapausten määrä on kasvanut vuoden 2016 3 862 tapauksesta vuoden 2019 peräti 10 002 tapaukseen, samalla kun ratkaistujen tapausten määrä on noussut samalla aikavälillä 3 640 tapauksesta 8 449 tapaukseen. Suurin nousu ajoittui vuoteen 2018 EU:n GDPR-asetuksen voimaantulon vuoksi. Samanaikaisesti toimiston käytettävissä olevien henkilötyövuosien määrä on liki tuplaantunut.

Julkisuudessa on ollut viime vuosina usein keskustelua tietosuojavaltuutetun toiminnan resurs-sien riittävyydestä. Tapausten käsittelyajat ovat olleet paikoin todella pitkiä verrattuna tietosuojakysymyksille ominaiseen arkaluontoisuuteen ja tietosuojan laiminlyönnin mahdollisiin merkittäviin seurauksiin esimerkiksi tapauksessa, jossa henkilötiedot ovat päässeet vuotamaan. Myös kansainvälistä osaamista vaativat kysymykset ovat tuoneet lisääntyvän määrän työtä toimistolle. Viime aikoina resursseja on merkittävällä tavalla vienyt myös tuore Vastaamo-tietovuoto. Tapaus korostaa tietosuojan tarvetta ja ennalta ehkäisevän työn merkitystä.

Tietosuojakysymysten määrä tulee kasvamaan tulevaisuudessa absoluuttisesti samalla, kun kysymykset tulevat monimutkaistumaan. Tapaukset monimutkaistuvat niin teknologian kehittyessä kuin myös kysymysten muuttuessa usein yhä kansainvälisemmiksi, jolloin niiden selvittäminen vaatii korkeampaa osaamista. Toisaalta jo itse datan ja teknologian määrän kasvu tulee lisäämään tapausten määrää jatkossakin. Myös ihmisten kasvava tietoisuus tietosuoja-asioista tulee lisäämään todennäköisesti käsiteltävien tapausten määrää — tämäkin trendi on ollut nähtävissä jo useina vuosina. Tietosuojavaltuutetun toimisto onkin kiinnittänyt huomiota toimiston kuormittumiseen lukuisten vireillä olevien tapausten johdosta sekä lisäresurssien tarpeeseen useissa toimintakertomuksissaan (2018 ja 2019). On kriittistä, että resurssien määrän riittävyys pystytään takaamaan paremmin tulevina vuosina.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus toimii sen varmistamiseksi, että tietosuojavaltuutetun toimistolla on jatkossa riittävä määrä resursseja käytössään suomalaisten tietosuojaoikeuksista huolehtimiseksi ja laiminlyöntien ja muiden haasteiden ennalta ehkäisemiseksi? 

Helsingissä 22.2.2021 
Atte Harjanne 

 

Kestävä kaupunkipolitiikka kannattaa

(Yhteiskirjoitus Tiina “Tinsku” Mikkosen kanssa, julkaistu Aamulehdessä 24.2.2021)

Vetovoimaista ja ekologista kaupunkia ei synny itsestään, vaan se vaatii aktiivista kaupunkipolitiikkaa.

 

Koronapandemia on herättänyt hajauttamisen ja aluepolitiikan kannattajissa toiveita siitä, että kaupunkien kasvun aika on ohi. Tosiasiassa Suomen kaupungistumiskehitys jatkuu edelleen, ja se on hyvä uutinen niin Suomen talouden kuin ilmaston ja luonnonkin kannalta. Kaupungit vetävät ihmisiä puoleensa: suurin osa suomalaisistakin haluaa ja valitsee asua kaupungissa. Kaupungit lisäävät ihmisten kohtaamisia, mikä ruokkii luovuutta ja innovaatioita. Samalla tiiviissä kaupungissa liikkuminen ja asuminen on tehokasta, mikä mahdollistaa ekologisesti kestävän kehityksen, kun energiaa kuluu vähemmän ja tilaa jää luonnolle.

Kaupungit vetävät edelleen ihmisiä puoleensa.

Vetovoimaista ja ekologista kaupunkia ei kuitenkaan synny itsestään, vaan se vaatii aktiivista kaupunkipolitiikkaa. Erityisen tärkeässä roolissa ovat tiivis kaupunkirakenne, riittävä asuntorakentaminen, segregaation torjunta, kattava joukkoliikenne, kävelyn ja pyöräilyn edellytykset sekä kaupunkivihreydestä ja lähiluonnosta huolehtiminen.Lisäksi kestävän kaupungin energiantarpeeseen on vastattava päästöttömällä, pääosin polttoon perustumattomalla tuotannolla.

Kestävä kaupunkipolitiikka on nousussa Suomessa. Helsingin ohella Tampere on tästä hyvä esimerkki. Raitiovaunun rakentaminen, asemanseudun kehittäminen ja Hiedanrannan asumisen, yritykset ja lähiluonnon yhdistävä alue, samoin kuin geolämpöhankkeiden valmistelu ovat osoituksia oikeasta suunnasta. Ei olekaan yllätys, että juuri Tampere houkuttelee muuttajia. Kestävän kaupungin sapluunaa kannattaa hyödyntää muuallakin. Samalla kun vetovoimaiset kaupungit kilpailevat keskenään, niiden menestys hyödyttää koko maata.

Valmista ei silti vielä ole. Kaupunkipolitiikka kaipaa vielä lisää rohkeutta ja vauhtia. Ilmastokriisin ja luontokadon torjumiseen on kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota erityisesti kaupunkien energiapolitiikassa sekä viheralueiden ja -käytävien kaavoituksessa. Kaupunkien kasvu on erinomainen asia, mutta vain jos se on kestävällä pohjalla.

tinskuatte

Tiina Mikkonen

kuntavaaliehdokas (vihr.), Tampere

Atte Harjanne

kansanedustaja (vihr.), Helsinki

Helsingin ilmastopolitiikka 2021-2025 – Mittakaavat kondikseen

Lämmitys, liikenne ja sähkö ovat kaupungin suurimmat päästölähteet, eikä epäsuoriakaan päästöjä saa unohtaa.

 

Kunnallinen päätöksenteko on keskeinen ilmastopolitiikan foorumi. Asuminen ja liikenne ovat merkittäviä päästölähteitä, ja näitä ohjaavat päätökset ovat isosti kuntien käsissä. Julkisilla hankinnoillaan kunnat voivat vivuttaa kestävää siirtymää. 

Helsinki asetti kuluvan valtuustokauden aluksi kaupunkistrategiassaan tavoitteen olla hiilineutraali 2035*. Tavoitetta edistämään valmisteltiin sittemmin 147 toimenpiteen toimenpideohjelma, jonka etenemistä voi seurata erinomaisen Ilmastovahti-palvelun avulla. 

Helsingin päästöt eivät tällä valtuustokaudella ole kuitenkaan erityisesti laskeneet. Vuosien 2019 ja 2016 välillä päästöt putosivat 4,4 %. Lämmin koronavuosi 2020 tullee toki näkymään selkeänä pudotuksena, mutta sen taustalla ei tietenkään ole sellainen rakenteellinen ja pysyvä päästövähennys, jota pitäisi tavoitella. 

Tällainen päästökehitys ei sinänsä kerro epäonnistumisesta. Tällä kaudella on tehty monia päätöksiä ja linjanvetoja, jotka kokonaisuudessaan vähentävät päästöjä, vaikkeivät välttämättä heti näy. Tärkeintä kehitystä on ollut tiiviin raidekaupungin kaavoittaminen ja rakentaminen ja kävelyyn ja pyöräilyyn panostaminen. Vuosittaisia päästöjä katsoessa onkin tärkeää muistaa, että Helsinki kasvaa. Asukasta kohden hiilipäästöt ovat Helsingissä nyt yli 40 % pienemmät kuin 1990-luvulla.

Asukasta kohden hiilipäästöt ovat Helsingissä nyt yli 40 % pienemmät kuin 1990-luvulla.

Siitä ei silti pääse mihinkään, että hiilineutraalisuuteen on vielä matkaa ja päästöt on saatava nimenomaan absoluuttiseen laskuun. Seuraavan valtuuston onkin siis paitsi jatkettava kestävän kaupungin rakentamista, myös kiihdytettävä tahtia. Tätä savottaa on paikallaan avata sen suhteen, mistä kaupungin päästöt syntyvät. On paikallaan käydä läpi Helsingin suurimmat päästölähteet ja se, mitä niihin tarttuminen vaatii.

1. Hiilen hallitsema lämmitys: 57 % päästöistä

Helsingin ilmastopolitiikassa ei voi ohittaa lämmityksen merkitystä. Lämmityksen päästöistä suurin osa liittyy kaukolämpöön, joka yksin kattaa yli puolet (52 %) päästöistä. Syynä on tietysti hiileen (56 %) ja maakaasuun (32 %) nojaava tuotanto. Kaukolämmön tuotantopaletti muuttuu ratkaisevasti jo nykyisillä päätöksillä. Hanasaaressa hiilenpoltto loppuu kaupungin omasta päätöksestä jo vuoteen 2024 mennessä, kansallisesti kivihiilestä tulee laitointa vappuna 2029. 

On tärkeää, että biomassan rooli jää mahdollisimman pieneksi ja väliaikaiseksi.

Hiilestä on hienoa päästä eroon, mutta sen korvaaminen biomassalla on ilmastolle ja luonnolle erittäin vahingollista, vaikka paperilla päästöt putoaisivatkin. Siksi on tärkeää, että biomassan rooli jää mahdollisimman pieneksi ja väliaikaiseksi. Nykyinen valtuusto on ollut kiitettävän kriittinen biomassaa kohtaan, mutta haasteena on se, että nykyinen kansallinen ja eurooppalainen lainsäädäntö suosii vahvasti biomassan asemaa, ja kaukolämmöstä vastaava Helen on markkinoilla toimiva yritys.

Biomassan roolia on kuitenkin jo onnistuneesti kavennettu, ja Hanasaarta korvaamaan on rakennettu ja valmisteilla polttoon perustumattomia ratkaisuja, kuten Katri Valan lämpöpumppaamon laajentaminen ja Mustikkamaan lämpövarasto. Kaupunki puolestaan on skarpannut maalämmön ja muun pienemmän mittakaavan hajautetun tuotannon edellytyksiä. Energiatehokkaalla rakentamisella ja energiarempoilla saadaan pienennettyä lämmöntarvetta tuntuvasti. Ilmaston lämpeneminenkin näkyy lämmöntarvetta, vaikka tämän talven pakkaset muistuttavat, etteivät vuodet ole veljiä keskenään.

Salmisaaren hiiltä ja Vuosaaren kaasua ei näillä ratkaisuilla silti korvata millään. Siksi kaupunki käynnisti Helsinki Energy Challenge -projektikilpailun, jossa etsitään uusia tapoja lämmittää kaupunki kestävästi. Skaban tulokset saadaan maaliskuussa, ja odotan niitä innolla. Kisa veti niin paljon osallistujia, että finalistiehdokkailla on varmasti tarjota monia kelpo ratkaisuja Helsingin ja muiden kaupunkien käyttöön.

Uutta fysiikkaa kisasta ei kuitenkaan ole tulossa ulos. Käytännössä kaupungin voi lämmittää päästöttömästi erilaisilla lämpöpumpuilla tai varastoilla, erilaiset hukkalämmöt mukaanlukien, geolämmöllä, suoraan sähköllä, synteettisillä polttoaineilla tai ydinvoimalla. Riittävään mittakaavan hukkalämpöä taitaa olla käytännössä tarjolla vain Kilpilahden öljynjalostamosta, jonne on harmillisen pitkä matka ja toki ratkaisu kytkisi kaupungin lämmityksen riippuvaiseksi fossiilisesta öljynjalostuksesta

Itse pidän edelleen pienydinvoimaa teknisesti parhaana vaihtoehtona kaupungin lämmittämiseen. Tiellä on edelleen jäykkä lainsäädäntö, jonka päivittäminen tarvitsisi kipeästi vauhtia. Kaupunki ei lakeja säädä, mutta Helsingin ja Helenin kannattaisi laittaa isosti paukkuja paremman lain lobbaamiseen. Pilotoinnin voisi hyvin aloittaa nykyisenkin lain puitteissa.

2. Autoista riippuvainen liikenne: 24 % päästöistä

Lämmön jälkeen seuraavaksi suurimman siivun päästöistä aiheuttaa liikenne, jonka päästöistä henkilöautot kattavat noin puolet. Autojen päästöihin voi puuttua kahdella tavalla: Vähentämällä autoilua ja vaihtamalla autojen käyttövoimia. 

Käytännössä molempia tarvitaan väistämättä, ja samalla saadaan parempaa kaupunkia. Autoilun määrään puree tiiviin raidekaupungin rakentaminen ja pyöräilyinfraan panostaminen. Lisäksi on tärkeää hinnoitella autoilun haitat oikeudenmukaisesti: Autot vaativat paljon tilaa, joka on muusta käytöstä pois. Siksi pysäköinnin on syytä olla markkinaehtoista sekä rakentamisen että hinnoittelun osalta. Ruuhkamaksut on paikallaan ottaa käyttöön kunhan ne salliva laki saadaan valmisteltua ja voimaan. Kävelykeskustan laajentaminen kannattaa jo ihan keskustan viihtyisyyden ja vetovoimankin kannalta.

Sähköautoissa kehitys näyttää lupaavalta.

Kokonaan ilman autoja ei kaupunki silti tietenkään pyöri. Kaupunkirakenne ei muutu hetkessä, ja moni tarvitsee autoa arjessaan. Siksi autoliikenteen sähköistämistä on syytä tukea erilaisin kannustimin ja informaatiota tarjoamalla. Tältä osin kehitys näyttää kyllä vuosi vuodelta lupaavammalta. Kun hiilineutraalisuusohjelmaa laadittiiin 2018, oli taustaoletuksena, että ilman erillisiä toimenpiteitä autokannasta on vuonna 2035 14 % sähköisiä, plugarit mukaanlukien. Tavoitteena on toimenpiteillä nostaa tuo osuus 30 prosenttiin. Tämän päivän lukujen valossa on enemmänkin niin, että kaupungin pitäisi erikseen yrittää estää sähköautoja, jotta tuota tavoitelukua ei saavuteta. Myös joukkoliikenteessä sähköbussit etenevät vauhdilla. 

3. Koko ajan tarpeellisempi sähkö: 14 % päästöistä

Päästötilastoissa kulutussähkön osuus Helsingin päästöistä on 14 % (suora sähkölämmitys on laskettu tässä osaksi lämmitystä). Tämä on kuitenkin sikäli kirjanpidollinen luku, että sähkön päästöt lasketaan todellisen kulutuksen, mutta valtakunnallisen päästökertoimen mukaan. Tämä on tietysti ihan oikein, sillä tosiasiassa verkosta tulee samaa sähköä kaikille. 

Helsingin suhde sähköön muuttuu kaukolämmön muutoksen myötä. Nyt hiiltä ja kaasua poltetaan Hanasaaren, Salmisaaren ja Vuosaaren CHP-voimaloissa, joista saadaan lämmön ohella sähköä – se on fiksua, sillä tällöin hyötysuhde on erinomainen. Nämä korvaava tuotanto joko suoraan kuluttaa sähköä (lämpöpumput ja -varastot, mukaan lukien geolämpö) tai ei tuota sitä (biolämpölaitokset ja ydinvoima). CHP sinänsä onnistuu bioenergialla tai ydinvoimalla, mutta todennäköisesti pelkkä lämmöntuotanto on taloudellisempaa. Lämmityksen ohella liikenteen ja teollisuuden sähköistyminen lisää sähkön tarvetta entisestään.

Helsingissä siis kulutetaan jatkossa enemmän ja tuotetaan vähemmän sähköä.

Helsingissä siis kulutetaan jatkossa enemmän ja tuotetaan vähemmän sähköä. Tämä on ihan perusteltua, sillä sähköä voi helposti kuskata pidempääkin, eikä sitä tarvitse tai oikeastaan mahdukaan tuottamaan Helsingin alueella erityisen hyvin. Kattopintoja kannattaa toki hyödyntää aurinkosähkön tuotantoon. Tuulivoimaa mahtuisi merelle, mutta esteenä on yhteensovittaminen maanpuolustukselle kriittisen tutkatoiminnan kanssa. 

Suomen sähköverkossa kulkeva sähkö puhdistuu päästöistä koko ajan, kun tuulivoiman osuus kasvaa ja kun uudet ydinvoimalat saadaan verkkoon. Ongelma tosin tässäkin on nollapäästöiseksi oletettu bioenergia. Mitenkään automaattista kehitys ei kuitenkaan ole, se vaatii päästöttömiä investointeja, ja sähkön tarve kasvaa myös Helsingin ulkopuolella. Sähkön suhteen Helsingin ilmastopolitiikassa korostuukin vastuullisuus ja kokonaiskuvan ymmärtäminen. Jos ja kun täällä lämmitystä sähköistetään, on syytä muistaa ettei sähkö tule töpselistä. Siksi Helsingin on vaikutettava sen puolesta, että edellytykset päästöttömän sähköntuotannon kehittämiseen ovat kunnossa myös kaupungin rajojen ulkopuolella.

4. Kovin pieneksi jäävä kaikki muu: 5 %

Lämmityksen, liikenteen ja kulutussähkön lisäksi päästöjä syntyy Helsingissä muun muassa teollisuudessa ja työkoneissa, maataloudessa ja jätteiden käsittelyssä. Näiden osuus koko kaupungin päästöistä on pieni, mutta ei täysin merkityksetön. Oikeudenmukaisuuden ja signaalivaikutuksen takia myös näissäkin puuhissa on syytä kiinnittää päästökehitykseen huomiota.

5. Vaikeammin mitattavat epäsuorat päästöt

Tosiasiassa Helsingin päästötilastoissa näkyy vain osa kaupungin ja kaupunkilaisten päästöistä. Päästöluvut sisältävät kaupungin rajojen sisällä syntyvät päästöt ja sähkön osalta kaupungin sisällä tapahtuvan sähkönkulutuksen päästöt. Kun huomioidaan kaupungin ja kaupunkilaisten kulutuksesta aiheutuvat päästöt, ovat kokonaispäästöt ainakin tuplasti suuremmat.

Olisi itsensä huijaamista unohtaa mittavat epäsuorat päästöt.

Näiden niin sanottujen scope 3 -päästöjen osalta kirjanpito on huomattavasti kaupungin sisällä syntyviä päästöjä monimutkaisempaa, ja niissä painottuvat enemmän yksilöiden kulutusvalinnat. Siksi on perusteltua, että kaupungin ilmasto-ohjelma keskittyy suoriin päästöihin. Olisi kuitenkin itsensä huijaamista unohtaa mittavat epäsuorat päästöt.

Kaupunki voi kannustaa ja ohjata asukkaita ja yrityksiä vähäpäästöisempiin valintoihin monin tavoin. Kaupunkikonsernin julkiset hankinnat tarjoavat ison muskelin paremman maailman vivuttamiseen. Helsinki hankkii tavaroita ja palveluita noin 2,5 miljardilla eurolla vuosittain. Ilmasto- ja kestävyyskriteerien avulla kaupunki voikin luoda kysyntää ja markkinoita kestävälle bisnekselle. Yksittäisten kilpailutuskriteerien avulla tässä konsernitason strateginen ohjaus ja tavoitteet ovat tarpeen – esimerkkinä näistä tällä kaudella hyväksytty tavoite lihan ja maidon kulutuksen puolittamisesta vuoteen 2025 mennessä.

Erilaisia ilmasto- ja ympäristökriteereitä hyödynnetään toki paljon jo nykyisin, ja tänä päivänä on tyypillistä, ettei se välttämättä edes nosta hintaa. Kriteerien osalta on kuitenkin syytä olla tarkkana ja huolehtia, että ne asetetaan tiede eikä imago edellä. Uusiutuvan energian sijaan pitää vaatia vähäpäästöistä, luomun tai lähiruuan sijaan ekologisesti kestävää ruuantuotantoa.

Lopuksi

Helsingin hiilineutraalisuustavoite vuodelle 2035 on hyvä, ja siitä on syytä pitää tinkimättömästi kiinni. Vaikka tavoitevuoteen on 14 vuotta aikaa, tehdään ensi valtuustokaudella taas valtavasti ratkaisevan tärkeitä päätöksiä, jotka joko edistävät tai haittaavat tuon tavoitteen saavuttamista. Ilmastopolitiikka on monin osin win-win-politiikkaa, jolla saadaan myös viihtyisämpää, tasa-arvoisempaa ja terveellisempää kaupunkia. Ilmastopäätöksenteon vaikuttavuudesta, tiedepohjaisuudesta ja oikeasta fokuksesta on tärkeä pitää huolta myös ensi kaudella. Lisäksi  päästövähennyksiin tähtäävän politiikan rinnalla tarvitaan nykyistä vahvempaa luonnon monimuotoisuuden huomioimista.

 

_E6A48811 (1)

Kylmä talvi on omiaan muistuttamaan, että kaupunki tarvitsee lämpöä jatkossakin. Se pitää kuitenkin tuottaa päästöttömästi esimerkiksi pienydinvoimalla.

 

 

 

* Tosiasiassa tavoitellaan 80 % päästövähennystä, ja loput on tarkoitus kompensoida. Tämä on vallalla oleva käytäntö kuntatasolla, joka tulee ns. Hinku-kriteereistä (https://www.hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Hinku/Hinkukriteerit)