Veikkauksen tarina alkaa olla taputeltu – Rahapelipolitiikan remontti on kiistatta tarpeen

Nykyinen rahapelipolitiikka ei torju haittoja tehokkaasti, ja ylläpitää ongelmallista riippuvuutta kyseenalaisten pelitulojen ja hyvien tarkoitusten välillä. 

Veikkaus on totuttu näkemään perisuomalaisena instituutiona, jonka avulla uhkapelaaminen paitsi pidetään aisoissa, on myös valjastettu osaksi hyvinvointiyhteiskuntaa sote-järjestöjä, tiedettä kulttuuria ja urheilua rahoittamaan. Pahe on näin hienosti kansallisen monopolin avulla käännetty hyveeksi, ja suomalainen voittaa aina. Tämä tarina upposi minullekin vuosikaudet, kun koko aihepiirikään ei juuri arkea koskettanut. 

Valitettavasti totuus on tätä tarinaa paljon karumpi. Suomessa pelataan rahapelejä poikkeuksellisen paljon – eniten koko Euroopassa – , ja samalla peliriippuvuus ja -ongelmat ovat täällä väkilukuun suhteutettuna yleisiä ja ongelmat laajoja. Veikkausrahat kerätään varsin vinoutuneesti pienituloisilta ja sosioekonomisesti heikommassa asemassa olevilta. Avustusjärjestelmä on luonut tilanteen, jossa urheilu, kulttuuri, tutkimus ja järjestötyö ovat monilta osin suoraan riippuvaisia siitä, että suomalaiset häviävät riittävästi varojaan rahapeleihin. Silti näiden toimien rahoitus ei Suomessa käsittääkseni ole erityisen korkealla tasolla, mutta hankalasti avattava rahoituksen umpisolmu on kyllä saatu aikaan. Viime aikoina käyty kipakka debatti Suomen Akatemian tulevasta rahoituksesta kytkeytyy sekin suoraan tähän.

Nykymallissa on siis iso liuta vakavia ongelmia, joita on tuonut esiin mm. Senja Larsen Veikkauskratia-kirjassaan sekä Helsingin Sanomat tuoreessa pääkirjoituksessaan ja toimittaja Marko Junkkarin pidemmässä tekstissä

Veikkauksen monopolin oikeutus on pelihaittojen vähentäminen. Se ei nyt toteudu.

Lopulta asia kiteytyy siihen, ettei Veikkauksen monopoli toteuta tarkoitustaan tai noudata oikeutustaan. Veikkauksen monopolin oikeutus on pelihaittojen vähentäminen. Se ei toteudu, ja miksi ihmeessä se toteutuisikaan kun kannustimet on viritetty aivan toiseen suuntaan. Haittojen vähentämiseen puree rahapelaamista ja sen markkinointia rajoittava sääntely. Nykymallissa on paljon saavutettuja etuja, mutta yhteiskunnan kokonaisetua se ei varmasti palvele.

Mitä tilanteen korjaamiseksi sitten pitäisi tehdä? Tässä olisivat omat askeleeni.

 1. Pelikoneet pois kaupoista. Koukuttavien peliautomaattien salliminen melkeinpä kaikkialla arjessa on suomalainen poikkeus, jolle on vaikea keksiä erityisen hyviä perusteluita. Pelisaleissa myös valvonta on helpompaa.
 2. Veikkaustuotot budjettiin. Nykyinen budjetista eriytetty malli ylläpitää ongelmallista riippuvuutta pelituotoista eikä ole erityisen hyvää hallintoa.
 3. Järjestökentän rahoituskanavien laajentaminen. Veikkauksen tuottojen kutistuminen tuntuu monen järjestön pussissa, jos ja kun tuottoja ei kompensoida jatkossa kokonaan. Järjestötoiminta on tärkeä osa kansalaisyhteiskuntaa, mutta tiukka sidos julkiseen rahoitukseen ei ole ongelmatonta riippumattomuuden näkökulmasta – siksi olisi tarpeen etsiä keinoja saada kansalaisyhteiskunnan rahoitus laajemmalle pohjalle. Rahankeräyksen luvanvaraisuudesta pitäisi luopua ja korvata se ilmoitusmenettelyllä, ja lahjoitusten laajempaa verovähennysoikeutta olisi paikallaan pohtia.
 4. Monopolin purkaminen ja lisenssit tilalle. Veikkauksen monopoliasema kytkeytyy monilta osin nykytilanteen ongelmiin ja vaikeuksiin muuttaa rakennetta. Olisin valmis korvaamaan sen lisenssijärjestelmällä yhdistettynä riittävän tiukkaan pelaamisen ja markkinoinnin sääntelyyn. Lisenssimallin pointti ei ole vapauttaa rahapelaamista villiksi länneksi, vaan nimenomaan se, että nykyistä suurempi osa pelaamisesta saataisiin valvonnan ja verotuksen piiriin, kun myös ulkomaiset peliyhtiöt joutuisivat pelaamaan samojen pelisääntöjen mukaan. De facto -monopolia Veikkauksella ei enää netissä ole, ja sitä on vaikea mielekkäästi siellä suojellakaan.

Näistä ehdotuksista monopolin purkaminen on kaikkein kiistanalaisin ajatus, jonka esittämisestä saa äkkiä nimeä ulkomaisen rahapeliteollisuuden kätyrinä. Markkinataloudessa monopolien pitää kuitenkin olla hyvin perusteltuja poikkeuksia, enkä itse oikein osaa perustella sitä, miksi monopoli, joka ei toimi, olisi säilyttämisen arvoinen. Mitään erityisiä sympatioita alan bisneksille minulla ei ole. Jos monopoli päätetään säilyttää, täytyy Veikkauksen toimintaa silti suitsia nykyistä fiksummin.

Päämäärät on laitettava keinojen edelle.

Nykyisessä hallitusohjelmassa lähdetään siitä, että Veikkauksen monopolista pidetään kiinni ja toteutettavat rahapelihaittojen torjuntatoimet onkin tällä kaudella sitten pitkälti sidottu tähän lähtökohtaan. Seuraavaan hallitusohjelmaan tätä ei enää pitäisi kirjata, vaan ottaa lähtökohdaksi koko järjestelmän remontti isolla luudalla niin, että päämäärät laitetaan keinojen edelle. Tavoitteena pitäisi olla peliongelmien minimointi ja hyvinvoinnin maksimointi sekä se, että kansalaisyhteiskunnalla, kulttuurilla, tieteellä ja urheilulla on edellytykset kukoistaa tässä maassa senkin jälkeen, kun rahat niille kerätään jostain muualta kuin markettien auloista.

 

casino2

 

Uhkapelaaminen voi olla leppoisaa viihdettä, mutta myös aiheuttaa vakavaa riippuvuutta ja pahoja yhteiskunnallisia ongelmia. Siksi sitä säädellään useimmissa maissa tiukasti. Pelikoneet suunnitellaan erityisen koukuttaviksi, eikä niitä tyypillisesti löydä kuin kasinoista – paitsi Suomessa.

Maataloustuottajat ansaitsevat parempaa politiikkaa

(Yhteiskirjoitus Maisa Juntusen kanssa, julkaistu Maaseudun tulevaisuudessa 20.8.2021.)

Keskustelu maatalouden ilmasto­päästöistä on käynyt viime päivinä vilkkaana sisä­ministeri Maria Ohisalon (vihr.) nostettua esiin Suomen maatalouden päästövähennysten hitaan kehityksen. Vuosia kutakuinkin paikallaan junnanneet kokonaispäästöt ovat kiistaton tosiasia, joka ei muutu kiistämällä tai kiertelemällä.

Onkin selvää, että päästövähennyksiä ja hiilensidontaa on maataloudessa nopeutettava ja se on mahdollistettava viljelijöille.

Kiireellisyyttä alleviivasi äskettäin julkaistu hallitusten­välisen ilmastopaneelin IPCC:n raportti, jonka viesti oli vielä aiempiakin karumpi. Syyllisiä tilanteeseen eivät tietenkään ole tuottajat ja viljelijät vaan poliitikot eduskunnassa, ministeriöissä ja EU:n elimissä.

Päästöjen ohella myös maatalouden kannattavuuskehitys on ollut heikkoa, eikä tuki­järjestelmä erityisesti kannusta ilmastotoimiin.

Monet tuottajat ovat kehittäneet ja kokeilleet erilaisia ratkaisuja biokaasusta hiili­viljelyyn usein innokkaastikin. Ei ole ihme, että niiden laajempi käyttöönotto takkuilee, jos yritteliäisyys ei näy tilillä. Tai jos tulot eivät mahdollista uusia investointeja – tai jos jaksaminen on jo valmiiksi venytetty äärimmilleen.

Suomalainen maatalous­politiikka kaipaisi laaja-­alaista kestävän siirtymän ohjelmaa, jonka tavoitteena olisivat päästöjen pudottaminen, luonnon monimuotoisuuden vaalinen ja kannattavuuden kohottaminen selkeämmillä kannustimilla ja riittävillä investointituilla.

On tärkeää, ettei siirtymää sanella ylhäältä alas hallinnon ehdoilla, vaan se tehdään tuottajia kuunnellen ja tieteen määrittämin reunaehdoin.

Haastavien olosuhteiden koulima suomalainen maa­taloustuottaja on kautta historian ollut sinnikäs, kekseliäs ja yritteliäs moniosaaja. Ilmastoa ja luontoa suojeleva, huoltovarma suomalainen maatalous ei todellakaan jää tuottajista kiinni, kunhan kannustimet ovat kohdillaan, laadusta maksetaan ja investointikyky on turvattu. On poliitikkojen tehtävä varmistaa, että näin on – ja siinä riittää vielä työtä.

 

Atte Harjanne

kansanedustaja (vihr.), Helsinki

Maisa Juntunen

kunnanvaltuutettu (vihr.), maitotilallinen, Kangasniemi

Ehdolla vihreiden varapuheenjohtajaksi

Asetun ehdolle puolueen varapuheenjohtajaksi rakentamaan entistäkin vaikuttavampaa liberaalia ympäristöpuoluetta.

Lämpöennätykset paukkuvat Kanadassa, kuumuus ja kuivuus ruokkivat liekkejä Kalajoella, Kaliforniassa ja Siperiassa, tulvat huuhtovat kaupunkeja Saksassa ja Kiinassa. Jäätiköt kutistuvat, luonto köyhtyy. Me ihmiskuntana muokkaamme tätä planeettaa vaaralliseen suuntaan ja vaarallisen nopeasti. 

Ennen eduskuntaa tutkin työkseni ilmastonmuutoksen yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia. Ymmärsin, ettei ilmastonmuutoksen hillintä jää kiinni tiedon puutteesta, eivätkä globaalit ongelmat ratkea valistuneella kulutuksella tai yritysten vapaaehtoisin vastuullisuustoimin: Pullonkaula nykykehityksen ja kestävän tulevaisuuden välillä on poliittinen tahto ja kyky. Siksi laitoin itseni likoon, ja lähdin tekemään politiikkaa täysillä. 

Vihreät on ollut jo vuosia minulle selvä valinta puolueeksi – me kun olemme se porukka, jolle ilmasto ja ympäristö ovat politiikassa aina tärkeysjärjestyksen kärjessä. 

Valitsemme puolueellemme uuden johdon vuosille 2021-2023 puoluekokouksessamme syyskuussa. Olen ehdolla puolueen varapuheenjohtajaksi. 

Tavoitteeni varapuheenjohtajana on, että vihreät on entistä vaikuttavampi, moniäänisempi ja laajemmin mukaan kutsuva liberaali puolue, joka nojaa tutkittuun tietoon, ratkoo ilmastokriisiä ja luontokatoa, rakentaa kestävää taloutta ja puolustaa sivistystä, demokratiaa ja tasa-arvoa. 

1. Vihreät on moniääninen koko Suomen puolue

Ilmastonmuutoksen torjunta, luonnon monimuotoisuuden suojelu, tasa-arvon edistäminen sekä demokratian ja tulevien sukupolvien puolustaminen ovat paitsi vihreän politiikan ydintä, myös valtavan tärkeitä asioita suomalaisille. Vihreiden tuleekin olla puolue, jonka kuka tahansa nämä arvot jakava kokee oikeaksi paikaksi vaikuttaa jäsenenä, tukijana tai äänestäjänä. Vihreys ei katso ammattia, ikää tai sukupuolta sen enempää kuin asuinpaikkaa tai harrastuksiakaan. Meidän tulee olla poliittinen koti jokaiselle, joka haluaa antaa äänensä kestävän tulevaisuuden puolesta. Emme etsi syyllisiä, vaan esitämme yhdessä vaikuttavia ja vakuuttavia ratkaisuja aikamme suurimpiin haasteisiin. 

Tässä kaikessa onnistuminen vaatii sekä uskottavia tekoja että rehellistä viestintää. Teoilla osoitetaan, että vihreä politiikka on koko yhteiskunnan, maan ja maailman etu. Viestintämme on syytä puhutella ihmisiä laajasti ja olla moniäänistä, rakentavaa ja mukaan kutsuvaa. Meidän on kyettävä viestimään avoimesti myös niistä, usein vaikeista, kompromisseista, joita moniäänisessä demokratiassa väistämättä tarvitaan. Samalla meidän on pidettävä selkeänä ne perusperiaatteet, joista emme ole valmiita tinkimään.

2. Vihreät on johtava tiedepuolue

Politiikka on pohjimmiltaan arvovalintoja. Nämä valinnat pitää tehdä parhaan mahdollisen tutkitun tiedon pohjalta. Kun päämääränä on kestävämpi, reilumpi ja onnellisempi yhteiskunta, kannattaa selvittää ennakkoluulottomasti toimivia keinoja ja koettaa valita niistä parhaat – ja uskaltaa kokeilla uutta. 

Tämä edellyttää tieteen riippumattomuuden ja resurssien turvaamista, tiedeyhteisön kuuntelemista ja tietysti myös kykyä päivittää linjaa ja kantoja tiedon karttuessa. Vihreiden on oltava tieteeseen ja tietoon pohjaavan politiikan ja sivistyksen tinkimätön puolustaja. 

Tiede ja sivistys ovat arvokkaita itsessään, mutta panostukset koulutukseen, tutkimukseen ja kehitykseen luovat myös hyvinvointia ja vaurautta, ja ovat välttämättömiä Suomen taloudelle. Koronapandemia on entisestään alleviivannut tieteen ja tutkimuksen valtavan tärkeää roolia hyvinvoinnin takaajana. Uutta tietoa, osaamista ja teknologiaa tarvitaan myös ilmastokriisin ja luontokadon ratkomiseen, vaikkei tekniikka yksin meitä pelastakaan. Siksikin vihreiden on oltava jatkossakin tieteen ja sivistyksen ääni.

3. Vihreät on rohkea uudistaja, ei blokkipolitiikan palikka

Vihreät ei ole vasemmisto- eikä oikeistopuolue, eikä meidän kannata kumpaakaan leimaa hakea. Tärkeintä on, että meillä on yhteinen tavoite: Ekologisesti ja eettisesti kestävä maailma, jossa ilmastokriisi ja luontokato on pysäytetty, ja jossa ihmisoikeuksia ja eläinoikeuksia vaalitaan ja edistetään. Arvoliberaalin ympäristöpuolueen katon alle mahtuu mainiosti erilaisia näkemyksiä ja raikasta ajatustenvaihtoa siitä, millä keinoin ja painotuksin näihin tavoitteisiin parhaiten päästään.

Uudistamisen ei ole syytä jäädä vain ilmastoon ja ympäristöön: Työmarkkinat, sosiaaliturva, elinkeinopolitiikka, julkishallinto – monet rakenteet tässä maassa kaipaavat päivittämistä tai reippaampaakin remonttia. Vihreiden täytyy olla vastavoima liian vallakkaille etujärjestöille ja niille, joille status quon suojeleminen on fiksua uudistumista tärkeämpää. 

Viimeisten hallituskausien aikana suomalainen politiikka on valunut kohti blokkiutunutta asetelmaa. Jämähtänyt vastakkainasettelu ei ole Suomen etu, eikä vihreiden kannata sitä voimistaa. Yhteistyöllä saavutamme enemmän ja kestävämmin.

Oma vihreä taustani

Liityin Vihreisiin vuonna 2012. Puolueessa toimin ensimmäiset vuoteni lähinnä aktiivisena rivijäsenenä mukana kunta- ja eduskuntavaalikampanjoissa, puolueen työryhmissä ja puoluekokousedustajana. Varsinaista järjestöuraa puolueessa minulla on erityisesti Viitteen eli Tieteen ja teknologian vihreiden parissa. Olin perustamassa Helsingin tieteen ja teknologian vihreitä, jonka puheenjohtajana toimin vuosina 2018-2019. 

Vuoden 2017 kuntavaaleissa olin ensimmäistä kertaa itse ehdolla ja nousin Helsingissä valtuustoon. Vuonna 2019 nousin ensikertalaisena eduskuntaan, jossa olen talous- ja puolustusvaliokuntien jäsen. Keväästä 2020 alkaen olen toiminut eduskuntaryhmän puheenjohtajistossa ylimääräisenä korona-ajan varapuheenjohtajana ja osallistunut sen myötä myös puolueen hallitusryhmän työhön.

Tärkeimpiä teemoja itselleni politiikassa ovat ilmasto- ja energia, ulko- ja turvallisuuspolitiikka, kaupungistuminen, talous sekä tietoyhteiskuntakehitys. Varapuheenjohtajana nostaisinkin puolueen profiilia erityisesti näissä aiheissa, joissa meillä on tuoreita näkökulmia, paljon painavaa sanottavaa ja erinomaista asiantuntemusta.

Lopuksi

Vihreät on hieno poliittinen liike, ja olisi kunnia toimia puolueen varapuheenjohtajana. Olemme kasvaneet kansalaisliikkeestä valtapuolueeksi, oppineet matkan varrella paljon ja saaneet valtavasti hyvää aikaiseksi. Silti työtä riittää ja meitä todellakin tarvitaan yhä. 

Uskon, että voisin varapuheenjohtajana auttaa meitä olemaan yhdessä vielä vaikuttavampia, puhuttelemaan yhä useampia ja vauhdittamaan kestävän tulevaisuuden rakentamista. 

Toivon, että saan tähän tukesi.

 

atte_puhis_some2

Kvartaalikatsaus eduskuntaan ja valtuustoon II/2021

Vuoden kakkoskvartaaliin mahtui paljon. Muun muassa puoliväliriihi, EU-elvytyspakettiäänestys, kuntavaalit ja sote-uudistuksen hyväksyminen olivat kaikki vuoroillaan isosti otsikoissa.

Kesäkuu vaihtui heinäkuuksi jo tovi sitten, ja on hivenen viivästyneen kvartaalikatsauksen aika. Huhti-kesäkuun välistä vuosineljännestä värittivät tietysti vahvasti kuntavaalit, joiden tulosta jo aiemmin blogissa puinkin. Edelleen iso kiitos äänestäjille ja tukijoille luottamuksesta!

Vaalien allakin valtuustossa ja eduskunnassa on ehditty päättää ja debatoida yhtä ja toista, ja korona on tietysti sekin edelleen riesana ja politiikan haasteena. Onneksi rokotteet ovat tehneet juuri sitä mitä niiden pitikin, ja suojanneet väestöä tartunnoilta ja vakavilta tautimuodoilta niin, että terveydenhuolto kestää vaikka tautia edelleen esiintyy. Olennaista on, että koronaan osataan suhtautua tasapainoisen riskienhallinnan kautta

Eduskunta piti viimeisen täysistunnon 2.7. ja istuva valtuusto kokousti viimeisen kerran 23.6. Nyt ollaan siis molempien osalta kesätauolla.

Eduskunta

Koronan osalta keväällä isoimpia kysymyksiä olivat rajoitusten kohtuullisuus ja kohdentaminen sekä niiden vaikutukset erityisesti kulttuuri- ja tapahtuma-alalle. Lekamaiset rajoitukset oli helppo perustella epidemian alussa, mutta tilanteen pitkittyessä, rokotusten edetessä ja tiedon karttuessa niiden hyväksyttävyys ymmärrettävästi karisi. En pidä todennäköisenä, että – kiitos rokotteiden – merkittävät rajoitusten kiristämiset olisivat enää tarpeen syksylläkään, mutta jos jokin virusmuunnos sittenkin vielä yllättäisi, on huolehdittava että rajoitusten kohdentamisessa ja niistä viestinnässä petrataan. Yleisemmällä tasolla Onnettomuustutkintakeskuksen raportissa linjatut kehittämistoimet terveyskriisien hallintaan on syytä ottaa vakavissaan.

Huhtikuussa pidetty hallituksen puoliväliriihi venyi yli viikon mittaiseksi mittelöksi, jossa hallituksen jatkokin näytti jonkin aikaa epävarmalta. Jotain tällaista jännitteiseltä hallituspohjalta vaalien alla saattoi varmaan odottaakin. Onneksi sopu kuitenkin lopulta syntyi ja sen tuloksena pitkät listat linjauksia ja tavoitteita hallituksen loppukautta ohjaamaan. Eniten riihen yhteydessä esillä olivat budjettikehysten ylittäminen, työllisyystoimet ja turve.

Kehysten ylittäminen on poikkeuksellista, mutta en siitä itsessään ole erityisen huolissani nykyisessä tilanteessa, jossa koronapandemia on aiheuttanut talouteen shokin ja jossa vähähiilistä siirtymää on kiistaton tarve vauhdittaa. Tällaisen kehysten ylittämisen myötä talouden pidemmän aikavälin kestävyyden varmistaminen kuitenkin korostuu. Sen osalta olisin toivonut riihestä vielä rohkeampia linjauksia työllisyyden kohentamiseen ja taloutta jäykistävien rakenteiden uusimiseen. Nyt on paljon varsin optimististen oletusten varassa. Työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton vauhdittaminen on kyllä erinomainen asia, joka ei saa jäädä vain tavoitteiden tasolle – jätin aiheeseen liittyen myös kirjallisen kysymyksen.

Turpeen osalta linjattiin melko avokätisestä siirtymätuesta. Monelle tuntuu jääneen virheellinen kuva siitä, että tässä olisi tuettu turpeen tuotantoa, vaikka kyse on nimenomaan turpeesta luopumisen tuki. Silti 70 miljoonan tuki muistuttaa, että on helpompaa ja halvempaa tehdä päätöksiä ajoissa. Tässä niitetään satoa siitä, että ilmastolle ja luonnolle erittäin haitallista alaa on subventoitu ja kannustettu aivan liian pitkään.

Monelle tuntuu jääneen virheellinen kuva siitä, että turpeen tuotantoa olisi tuettu, vaikka kyse on nimenomaan turpeesta luopumisen tukeminen.

Riihen tuloksina saatiin  myös nippu oikein hyviä energiapoliittisia toimenpidelinjauksia, joiden ytimenä on kaiken päästöttömän energiantuotannon edistäminen – aivan kuten pitääkin.

Puoliväliriihi ei sinänsä ole varsinaisesti eduskunnan, vaan hallituksen asia, mutta toki eduskuntaryhmä on tiiviisti mukana seuraamassa ja muodostamassa puolueen linjaa hallituksessa. Eduskunnan näkökulmasta varsinainen päätösasia riihen yhteydessä on Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2022-2025, johon liittyvä mietintö valmistui ja päätettiin kesäkuun lopulla.

Toukokuussa eduskunnassa kuohui EU:n elvytyspakettipäätöksen yhteydessä, perustuslakivaliokunnan linjattua, että päätös tarvitsee kahden kolmasosan enemmistön tuen. Käsittelyssä perussuomalaiset haki näkyvyyttä puhemaratonilla ja kokoomus hajosi kannoissaan. Paketti kuitenkin hyväksyttiin, ja hyvä niin. Paketin puutteista huolimatta eurooppalainen ja EU:n tasolla koordinoitu elvytys on tarpeen. Jaan kyllä huolen siitä, että EU:n kehitys kaipaisi demokraattisempaa ja avoimempaa otetta.

Tämän kvartaalin isoin asia eduskunnassa olikin sitten kesäkuussa päätetty soteuudistus, joka on samalla koko hallituskauden merkittävimpiä asioita. Kirjoitimme Tiina Elon kanssa ajatuksia uudistuksesta pidemmin kesäkuussa. Lyhyesti voi todeta, että uudistus oli riittävän hyvä ja kehityskelpoinen malli päätettäväksi ja Helsingin näkökulmastakin siedettävä. 

Viime vuoden syksyllä valmistunut hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko saatiin kesäkuussa vihdoin käsiteltyä myös eduskunnassa. Selonteko yhdessä eduskunnan vastauksen kanssa muodostavat keskeisen Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa linjaavan kokonaisuuden. On hyvä, että linja huomioi asiaankuuluvasti sekä laajan että perinteisen turvallisuuden näkökulman. Oma aikani on nyt kulunut UTP-selonteon pohjalle rakentavan puolustusselonteon seurantaryhmässä. Puolustusselonteostakin on tulossa varsin hyvä.

Talousvaliokunnassa kevät on ollut varsin hektinen, sillä valiokunnan laaja vastuualue tietää suurta määrää lausuntoja ja mietintöjä. Yksi pitkään hiotuista lakihankkeista saatiin valmiiksi, kun sähkömarkkinalain uudistus hyväksyttiin. Lain on tarkoitus hillitä sähkön siirron hinnoittelua tiukemmalla korotuskatolla ja verkkojen kehittämissuunnitelmia tarkentamalla. Hajautetun tuotannon edellytykset paranevat nekin. Asiantuntijat ovat olleet jossain määrin erimielisiä siitä, missä rajoissa verkkoyhtiöitä voi EU-oikeuden mukaisesti säännellä. Luonnollisten monopolien riittävä kontrolli on joka tapauksessa tarpeen. Jatkoa ajatellen pitäisin itse hyvänä, että sähkömarkkinoiden osalta siirryttäisiin selkeästi yhden luukun malliin niin, että verkkoyhtiöiden asiakkaita olisivat sähköyhtiöt. Kuluttajarajapinta selkeytyisi ja sähköyhtiöillä olisi yksittäisiä kuluttajia paremmat resurssit seurata siirtoyhtiöiden tekemisiä ja valvoa etujaan.

Toimistaan ja tyylistään paljon palstatilaa saanut VTV:n pääjohtaja saatiin erotettua virastaan vielä juuri ennen kesätaukoa. On tärkeää, että VTV on uskottava ja vaikuttava valtion toimien tarkastaja.

Omat valiokuntavastuuni kevenivät kesäkuussa, kun luovuin Suuren valiokunnan jäsenyydestä Iiris Suomelan palattua töihin. On tervetullutta saada hivenen lisää kokouksista vapaita työtunteja viikkoon, vaikka SuV oli varsin kiinnostava ikkuna EU-päätöksentekoon ja siihen vaikuttamiseen. 

Huhti-kesäkuun välillä jätin kolme kirjallista kysymystä. Jo mainitun työperäisen maahanmuuton edistämisen lisäksi penäsin kysymyksillä rokotteiden fiksumpaa hyödyntämistä ja perintäyritysten tarkempaa valvontaa ja sääntelyä.

Valtuusto

 Vuonna 2017 aloittaneen valtuuston viimeiset kokoukset on nyt siis pidetty. Valtuusto kokousti huhti-kesäkuussa yhteensä kuusi kertaa, ja edelleen etänä niin, että paikan päällekin sai mennä. Valtuuston etäkokoukset ovat sinänsä sujuneet alun jälkeen mallikkaasti, mutta tokihan etäily söi juhlallisuutta kauden päättymisestä. Kun neljään vuoteen on mahtunut monia erinomaisia päätöksiä, hyvää yhteistyötä ja kestävämmän kaupungin linjaamista, on vaisu loppu vähän harmi. 

Huhtikuun 21. päivän kokouksessa listalla oli nuorten pääosin oikein hyviä aloitteita ja nippu kaavoja. Nuorten osallistamista ja kuulemista ollaan kehittämässä lisäämällä nuorisoneuvoston osallistumista kaupungin päätöksentekoon. Paras tapa siihen olisi lopulta äänioikeusiän laskeminen 16 vuoteen.

Paras tapa nuorten osallistamiseen olisi äänioikeusiän laskeminen 16 vuoteen.

Toukokuun kahdesta kokouksesta ensimmäisessä käsiteltiin muun muassa asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman 2020 seurantaraporttia, uuden Katajanokan laiturin toimiston, hotellin ja julkista ranta-aluetta yhdistävää kaavamuutosta ja vihreiden ryhmäaloitetta terapiatakuusta. Helsinkiin rakennettiin viime vuonna 7280 uutta asuntoa, eli 7000 asunnon tavoite täyttyi. Väestönkasvu pääkaupunkiseudulla on hidastunut, mutta asunnot käyvät Helsingissä kaupaksi paremmin kuin koskaan. Lisää siis tarvitaan edelleen. (Jos hyvä yleiskatsaus Suomen ja Helsingin asuntomarkkinoihin kiinnostaa, kannattaa tsekata tämä Juhana Brotheruksen alustus asuntopoliittisessa webinaarissamme keväältä). 

Toukokuun toisessa kokouksessa listalla oli kaavojen ja aloitteiden ohella muun muassa Sörnäisten metroaseman perusparannus. Sörkan asema on yksi metroradan vilkkaimmista, ja onkin jo kaivannut freesaamista. Aloitteista paljon keskustelua aiheutti Mia Haglundin aloite ilmastovaikutuslaskemista asemakaavoissa. Tavoitteena on jatkossa sisällyttää vähähiilisyyden arviointi kaikkiin kaavahankkeisiin, mikä on erittäin hyvä ja perusteltua. Tällaisissa arvioinneissa on vain tärkeää varoa osaoptimointia ja huomioida vaihtoehtoiskustannukset. Rakentaminen aiheuttaa väistämättä päästöjä, mutta tiiviin raidekaupungin rakentamisen vaihtoehtona ei tosiasiassa ole rakentamatta jättäminen, vaan väljempi, enemmän autoiluun nojaava rakentaminen jossain muualla.

Kesäkuun alun kokouksissa (2.6. , 16.6.  ja 23.6.) käsiteltiin iso nippu moneen kertaan pöydättyjä aloitteita. Näistä paljon debattia aiheuttivat muun muassa maksuttomien kuukausivälineiden tarjoaminen nuorille, asema-aukion taksitolpan levottomuuteen puuttuminen ja ilmastohaitallisen mainonnan rajoittaminen. Kaikkiin hyväksyttin ihan fiksut vastaukset. 

Muita tärkeitä asioita kesäkuussa olivat muun muassa kaupungin ympäristöraportti, Kampin uusi terveyskeskus, maanalainen yleiskaava sekä tilinpäätös ja arviointikertomus. Ympäristöraportissa todettu n. 9 % päästövähennys kaupungin kokonaispäästöihin vuonna 2020 on tietysti iloinen uutinen, vaikka korona ja lämmin vuosi sitä paljon selittävätkin. On tärkeää huomata, että moni kehityskulku on silti edennyt tai etenemässä paremmin kuin ilmastotavoitetta ja -toimia kauden alkupuolella linjatessa arvioitiin. Esimerkiksi liikenteen sähköistymisen ja energiantuotannon puhdistumisen vauhti on nyt sellainen, että kaupungin ilmastotavoitetta on hyvät lähtökohdat päivittää ripeämmäksi – vaikka energiantuotannon tilastoja bioenergian oletettu nollapäästöisyys turhan ruusuiseksi tilastot tekeekin.

Liikenteen sähköistymisen ja energiantuotannon puhdistumisen vauhti näyttää nyt siltä, että kaupungin ilmastotavoitetta on hyvät lähtökohdat päivittää ripeämmäksi.

Loppukevään tuntikausia kokousaikaa syönyt aloitesuma korostaa jälleen kerran tarvetta remontoida aloitejärjestelmä. Valtuutettujen aloitteet ovat sinänsä hyvä, konkreettinen keino paremman kaupungin tekemiseen, mutta nyt ne syövät aivan liikaa valtuuston kokousaikaa ja pahimmillaan myös arvovaltaa. Valtuustoa alempien elimien roolia aloitekäsittelyssä tulisi vahvistaa esimerkiksi niin, että valtuuston tulevien aloitteiden allekirjoitusmäärävaadetta kasvatettaisiin tuntuvasti. 

Jätin kyllä kesäkuussa pitkästä aikaa valtuustoaloitteen itsekin, tällä kertaa purkutaiteen edistämisestä.  “Taiteen kotitalo” Keravalla on ollut siinä määrin menestys, että mahdollisuuksia vastaavaan kannattaa kartoittaa täälläkin. Tämä tulee sitten aikanaan uuden valtuuston käsittelyyn.

Muuta ja tulevaa

Suomessa eletään ennätyksellistä hellekesää ja Kanadassa luonto ja ihmiset kärvistelivät liki 50 asteen lämpötiloissa. Toivottavasti tämä herättää taas ilmastopoliittista keskustelua ja päätöksentekoa, joka jäi kuntavaaleissa harmillisen pienelle painolle. Ilmastopoliitiikka nousee joka tapauksessa isosti framille, kun komission esitys EU:n ilmastopolitiikan uusiksi askeliksi eli niin sanottu “Fit for 55” tulee tällä viikolla julki. IPCC:n kuudennen arviointiraportin ensimmäiset osat on myös tarkoitus julkaista vielä tänä vuonna, ja vuotaneen luonnostekstin perusteella viesti on todella hälyttävä

Vihreillä on edessä tärkeitä valintoja, kun puolueen johtotehtävät ovat jälleen jaossa syyskuun puoluekokouksessa. Maria Ohisalolle ei ole kuulunut haastajaa, enkä sellaiselle tarvetta näekään, sillä Maria on erinomainen puheenjohtaja. Varapuheenjohtajien valinnassa onkin sitten korotetut panokset, kun tarjolla on loppusyksystä alkaen pätkäpestejä puheenjohtajan ja ministerin sijaisena. Eduskunnan ja valtuuston kesätauko tarjoaa hyvän välin miettiä kuviota myös omalta osaltani.

Tapaamiset

Tapaamiset huhti-kesäkuussa ovat olleet edelleen pitkälti etäkokouksia, mutta jonkin verran on jo ollut ilo tavata ihmisiä naamatustenkin. Listassa sama saate kuin aina ennenkin: Tämä lista ei ole täysin kattava kuvaus kaikesta vuorovaikutuksesta tai lobbaamisesta ja päälle tulee esimerkiksi mailinvaihtoa, kutsutilaisuuksia ja erilaisia kuulemisia ryhmässä ja kokouksissa.

 • Aalto-yliopisto
 • AmCham Finland
 • Autotuojat ja -teollisuus ry
 • Blic
 • Business Finland
 • Danske Bank
 • Energiateollisuus
 • Fermi Energia
 • Gasgrid Finland
 • Google
 • Helsingin yliopisto
 • Ilmatieteen laitos
 • Israelin suurlähetystö
 • Kemianteollisuus
 • Koneyrittäjät ry
 • Mehiläinen
 • Paikallisvoima
 • Puolustusministeriö
 • Ranskan suurlähetystö
 • Sahateollisuus
 • Sofia Helsinki
 • Suomen ylioppilaskuntien liitto
 • Tekir
 • Teknologiateollisuus
 • Terveystalo
 • TVO
 • Ulkopoliittinen instituutti
 • Upseeriliitto
 • Vattenfall
 • Vediafi
 • VTT

hki_eduskunta_v2

Helsinki ja eduskunta – molemmat duunit samassa kuvassa. Hyvää kesää!

Ilmastohätätila vai ilmastomobilisaatio – mitä Elokapinan vaatimuksista pitäisi ajatella?

Radikaali liike voi ärsyttää, mutta moni tärkeä muutos on saatu liikkeelle juuri tällaisin keinoin. 

Elokapinan 17.6. alkanut mielenilmausten sarja nosti ilmastonmuutoksen kiireellisyyden ja liikkeen tavoitteet jälleen keskusteluun. En itse oikein viihdy mielenosoituksessa, enkä ole kokenut aktivismia omaksi keinokseni vaikuttaa, mutta tiedostan, että niiden avulla on edistetty monia tärkeitä muutoksia parempaan ja oikeus niihin on tärkeä osa demokratiaa. 

Elokapinan osalta voi heti alkuun todeta sen, että toiminnan juurisyy – huoli ilmastonmuutoksesta ja luontokadosta – on vähintäänkin perusteltu. Keinoista voi olla montaa mieltä, ja olisi helppo ajatella, että kaupunkilaisten arjen häirintä kääntyy vain tavoitetta vastaan. Moni ärtyy, kyllä, mutta samalla myös viesti välittyy. Vaikka radikaali aktivismi tuntuisi vieraalta, on moni nykyisin itsestäänselvä asia yhteiskunnassa aikanaan saavutettu sen ansiosta, tai ainakin sen vauhdittamana.

Mikä Elokapinan viesti sitten on? Ensimmäinen liikkeen vaatimuksista on ilmasto- ja ympäristöhätätilan julistaminen. Kun ottaa huomioon, miten IPCC:n jo valmiiksi jyrkkä viesti on vielä synkistymässä seuraavan arviointiraportin myötä, ei hätätila kuulosta liioittelulta. 

Olen itsekin ollut mukana äänestämässä ilmastohätätilajulistusta Helsinkiin ja huudellut sellaisen perään myös pääministeriltä.  Ajatus hätätilasta on silti myös hivenen ongelmallinen. Ilmastokriisi ja luontokato ovat hitaita kriisejä, eivät hetkellisiä häiriötiloja. Niitä ei voi pysäyttää pikatoimin ja jatkaa sitten kuin ennenkin, vaan ne vaativat laajoja ja syviä muutoksia energiatalouteen, maankäyttöön ja luonnonvarojen kulutukseen. Kirjoitimme hitaista ja nopeista kriiseistä koronan ja ilmastonmuutoksen näkökulmista pidemmin Jussi T. Erosen ja Helmi Räisäsen kanssa tutkimusartikkelissa, josta löytyy myös blogimittainen tiivistelmä.

Tarvitaan sekä niitä toimia, joilla päästöt saadaan heti laskuun, että niitä, joilla rakennetaan kokonaan päästötön yhteiskunta.

Samalla kun ilmastotoimiin vaaditaan vauhtia, pitäisi huolehtia myös pitkäjänteisyydestä, jotta talous rakennetaan uusiksi kestävälle pohjalle. Tarvitaan sekä niitä toimia, joilla päästöt saadaan heti laskuun, että niitä, joilla rakennetaan kokonaan päästötön yhteiskunta ja ennen pitkää sidotaan enemmän hiiltä ilmakehästä kuin mitä sinne päästetään. Tämä muutos kokonaisuudessaan on vuosikymmenien urakka.

Tästä näkökulmasta Elokapinan vaatimus hiilineutraalisuudesta 2025 on ongelmallinen. Laskennallinen hiilineutraalisuus 2025 voisi kyllä onnistua, mutta sen vaatimia keinoja (käytännössä teollisen toiminnan tiukka rajoittaminen) on vaikea sovittaa yhteen vähähiilisen siirtymän vaatiman investointipurskeen kanssa – yhteiskunnallisesta hyväksyttävyydestä puhumattakaan. 

Tavoite on sinänsä ihan perusteltavissa 1,5 asteen tavoitteen ja sen edellyttämän hiilibudjetin mukaisilla arvioilla. Se, että se on käytännössä mahdotonta saavuttaa, ei varsinaisesti ole Elokapinan vika, kuten Ville Tulkki Espoosta kirjoittaa, vaan johtuu siitä, ettei tarvittavia päätöksiä ole saatu ajoissa aikaan. 

Elokapina vaatii myös ns. ekologisen jälleenrakennuksen välitöntä aloittamista. Äkkijarrua kriittisempää onkin onnistunut ilmastomobilisaatio, jossa vähähiilisen yhteiskunnan vaatiman infran rakentaminen ja siihen siirtyminen saadaan riittävään vauhtiin. EU:n ja Suomen koronaelvytyksessä on tällaisen mobilisaation elementtejä, ja esimerkiksi tuulivoimaa nousee lupaavalla tahdilla ja autonvalmistajat hylkäävät polttomoottoreita yksi toisensa jälkeen, mutta vauhti ja skaala on edelleen riittämätön suhteessa haasteeseen. Esimerkiksi maatalouden ilmastotoimet ovat vielä aivan lähtökuopissa, energiasektori nojaa siirtymässä kestämättömään määrään biomassaa ja ydinvoiman kanssa nihkeillään edelleen.

Elokapinan kolmas vaatimus liittyy demokratian laajentamiseen kansalaisfoorumeilla. Kansalaisfoorumit, -paneelit ja -raadit voivat olla toimiva keino sitouttaa ja sovittaa yhteen erilaisia näkemyksiä ja niitä kannattaa ennakkoluulottomasti kokeilla, mutta tuskin niistä on hopealuodiksi erimielisyyksiin. Elokapinan perustelut kansalaisfoorumien tarpeelle kuulostavat jossain määrin kyynisiltä edustuksellista demokratiaa kohtaan ja heijastelevat mielestäni hieman utopistista ajatusta siitä, että politiikkaa voisi ja pitäisi tehdä jotenkin ilman politiikkaa.

Kansalaisfoorumit kohtaavat aivan saman haasteen erilaisten intressien ja arvojen yhteensovittamisesta, jonka kanssa edustuksellinen demokratiakin painii.

Kansalaisfoorumilla olisi edessään aivan sama haaste erilaisten intressien ja arvojen yhteensovittamisesta, jonka kanssa edustuksellinen demokratiakin painii. Ympäristöministeriö itse asiassa kokosi hiljattain satunnaisesti kootun kansalaisraadin pohtimaan ilmastopolitiikkaa. Raadin julkilausuma oli aika lailla sitä mitä arvasi odottaakin: muutoksen oikeudenmukaisuus korostuu, toimia pitää tehdä, mutta mitään valintoja ei saa rajoittaa eikä hintoja nostaa. Tämä kuulostaa aika samalta kuin keskustelut eduskunnassa. Toki hyvä huomioida, ettei raati oikeastaan operoinut todellisten reunaehtojen kanssa, joten vaikea siitä on suurempia johtopäätöksiä vetää. 

Kaikkinensa Elokapinan huolta voi pitää vähintäänkin perusteltuna, vaikka tarkkoja vaatimuksia ja tapaa toimia en kokonaisuutena ihan allekirjoitakaan. Oma veikkaukseni on, että tulevina vuosikymmeninä lämpenevällä planeetalla liikkeen tekemisiä muistellaan aika paljon ymmärtäväisemmin kuin bensakapinaa tai turvemarssia.

XR_skenaario

Elokapinan hiilineutraalisuustavoite 2025 verrattuna hallitusohjelman tavoitteeseen vuodelle 2035, oletuksena sama hiilinielun taso. Kaikkia vaadittavia päätöksiä ja toimia 2035-tavoitteen mukaiselle uralle ei vielä ole tehty, ja jo tehdyissäkin päätöksissä nojataan todennäköisesti liikaa bioenergiaan. Elokapinan tavoite on siis varsin radikaali, ja vaatisi kaiketi tiukkaa puuttumista teollisuuteen, liikeenteeseen ja/tai metsähakkuisiin hyvin lyhyessä ajassa. Tällaisten toimien globaali vaikuttavuus on vaikeasti arvioitavissa. (Alkuperäinen kuva: Ilmastovuosikertomus 2021)

Sote-malli oli riittävän kelvollinen päätettäväksi: Nyt katse eteenpäin ja huolehditaan, että tavoitteet saavutetaan

Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtäminen hyvinvointialueiden harteille on askel eteenpäin. Paikattavaa ja kehitettävää jää silti, erityisesti suurten kaupunkien näkökulmasta.

Eduskunta hyväksyi tänään pitkään ja hartaasti valmistellun esityksen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä tulevaisuudessa. Vastuu sote-palveluista siirtyy 21 hyvinvointialueelle ja Helsingin kaupungille.

Hyväksyttyä esitystä valmisteltiin ja hiottiin hallituksessa ja eduskunnassa kaksi vuotta, mutta tosiasiassa kyseessä on vielä paljon pidemmän kaaren päätös. Uudistuksen tarpeesta on ollut laaja yhteisymmärrys jo pitkään, ja erilaisia malleja on pyöritelty pian 15 vuotta. Nyt saatiin aikaiseksi kokonaisuus, joka mahtui perustuslain puitteisiin ja sai taakseen eduskunnan enemmistön.

Uudistuksen tavoitteet ovat aivan oikeat: hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen, hoitoon pääsyn helpottaminen, palvelujen parempi yhteensovittaminen sekä kustannusten hillitseminen. On hyvät syyt olettaa, että nyt linjatuilla leveämmillä hartioilla näitä tavoitteita saadaan edistettyä nykytilaa paremmin, kun katsotaan koko Suomea.

Maakuntavero tarvitaan.

Uusi sote-malli ei tietenkään ole täydellinen. Kannustimet kustannusten nousun hillintään eivät useiden asiantuntija-arvioiden mukaan ole riittäviä, ja siksi valmisteluun lähtenyt maakuntavero tarvitaan. Verotusoikeuden kautta vaaleilla valitulla valtuustolla on valtaa päättää myös rahoituksesta. Vero vahvistaa näin alueiden itsehallintoa sekä edistää demokratiaa ja hyvää hallintoa. 

Hyvinvointialueita lienee edelleen liikaa: Asiantuntijat ovat ehdottaneet tyypillisesti noin 9-12 aluetta, ja tämä on ollut myös vihreiden kanta. Kun tehokkuutta ja laatua haetaan skaalaeduilla, on alueiden oltava väestöpohjaltaan riittävän suuria. Olisi yllättävää, mikäli osa alueista ei yhdistyisi jo ensi vuosikymmenellä.

Sote-palvelujen kustannukset nousevat vääjäämättä väestön ikääntyessä. Uusia teknologia- ja palveluinnovaatioita tarvitaan, jotta sote-kulujen nousua saadaan hillittyä ja hoivan tehokkuutta ja laatua parannettua. Yksityinen sektori on usein julkista notkeampi tällaisia kehittämään ja hyödyntämään. Onkin syytä seurata tarkkaan, että jatkossa yksityisten ja kolmannen sektorin tuottajien vastuun ja toiminnan rajoitukset toimivat tarkoituksenmukaisesti eivätkä hidasta uusien ratkaisujen ja parannusten kehitystä ja käyttöönottoa. On selvää, että yrityksiä ja kolmatta sektoria tarvitaan täydentämään julkisia palveluita jatkossakin.

 Suurten kaupunkien elinvoima ja edellytykset huolehtia asukkaistaan ovat ratkaisevan tärkeitä myös koko maalle ja sen taloudelle.

Sote-ratkaisuun liittyy relevantti huoli kasvukaupunkien näkymistä tulevaisuuteen erityisesti investointien osalta, kun niiden riippuvuus valtionosuuksista tulee kasvamaan. On sinänsä luonnollista, että varat hyvinvointierojen tasaamiseen kerätään korostetusti vauraammilta ja keskimäärin terveemmiltä alueilta, mutta samalla suurten kaupunkien elinvoima ja edellytykset huolehtia asukkaistaan ovat ratkaisevan tärkeitä myös koko maalle ja sen taloudelle. Jaamme myös huolen siitä, että säästöpaineet kaupungeissa kohdistuvat nykyistä kovemmin sivistystoimen palveluihin, kuten opetukseen ja varhaiskasvatukseen.

Siksi on tärkeää, että kasvuun ja kaupungistumiseen liittyvien kustannusten huomiointia vahvistettiin, ja että eduskunta antoi lain hyväksymisen yhteydessä erikseen lausuman, jonka mukaan valtioneuvostoa velvoitetaan ryhtymään toimiin, mikäli jonkin kasvukaupungin toiminta- tai investointikyky heikkenisi uudistuksen seurauksena.

Vihreät ovat tehneet hallituksessa ja valiokunnissa hartiavoimin töitä kaupunkien näkökulman tuomiseksi esiin. Se näkyy myös lopputuloksessa, vaikka korjattavaakin rahoitusmalliin vielä jäi. 

Kun nämä ja muut eduskuntakäsittelyn aikana esiin nousseet huolet otetaan uudistuksen toimeenpanossa huomioon, on päätetty sote-uudistus askel eteenpäin. Se on kokonaisuuden kannalta riittävän hyvä, kasvukaupunkien näkökulmasta siedettävä ja perusratkaisuiltaan kehityskelpoinen malli. 

Tämän sote-ratkaisun hyväksyminen ei siis ole ainoastaan pitkän vatvomisen loppu, vaan myös uuden vaiheen alku. Rakenne on nyt selvä, ja edessä on sote-palveluiden toimeenpano sen puitteissa, vaikutusten seuraaminen sekä jatkuva arviointi ja edelleen kehittäminen, jotta uudistuksen tavoitteet todella saavutetaan niin kaupungeissa kuin syrjäseuduillakin.

Sote-lainsäädäntöä sorvaa varmasti jokainen tulevakin hallitus. Pitkään pyöritelty uudistus sen pohjaksi on kuitenkin nyt valmis.

Atte Harjanne

Tiina Elo

 

tiina_atte_sote

Kiitos luottamuksesta ja muutama ajatus vaalituloksesta

Vihreät ottivat takapakkia erityisesti isoissa kaupungeissa. Kyse tuskin on yksittäisestä poliittisesta kysymyksestä tai akselista.

Koronan värittämät ja viivyttämät kuntavaalit vuosimallia 2021 on nyt taputeltu, ja ilma on sakeanaan erilaisia analyysejä ja kilpailevia selityksiä sille, mitä tapahtui ja miksi. Olennaista on kuitenkin, että uudet valtuustot on nyt valittu kuntalaisten äänillä.

Oma saldoni oli 1745 ääntä ja uusin paikkani valtuustossa. Valtava kiitos luottamuksesta kaikille äänestäneille ja kampanjan aikana monin eri tavoin tukeneille! Työ Helsingin eteen jatkuu entisellä linjalla, uudessa kokoonpanossa. Kuntavaaleissa on aina ehdolla aivan valtava määrä erinomaisia ehdokkaita, ja valitettavasti suurin osa ei valtuustopaikkaan vaadittavia ääniä saa. Tällä kertaa olen aivan erityisen harmissani Hannu Oskalan puolesta – Hannu on terävimpiä, ahkerimpia ja osaavimpia kuntapoliitikkoja, joita tunnen.

Omasta menestyksestä huolimatta vaalitulos oli luonnollisesti kokonaisuutena pettymys ja tappio vihreille. Vihreät jäivät kauas ykköspaikasta Helsingissä, ja menettivät paikkoja erityisesti isoissa kaupungeissa eri puolilla Suomea. Puhe kautta aikojen toiseksi parhaasta kuntavaalituloksesta ei silti ole kaunistelua, ja vihreät jatkaa valtakunnallisena, keskisuurena kuntapuolueena satojen valtuutettujen, varavaltuutettujen ja muiden luottamustoimien kautta työtä kestävien kuntien eteen. Kokoomus sai selkeän vaalivoiton ja nipun pormestaripestejä, perussuomalaisten menestys lässähti uhoon nähden varsin maltilliseksi. Äänestysaktiivisuus jäi huolestuttavan matalaksi.

Helsingin uusi valtuusto

Vaalitulosta valtakunnallisesti tai Helsingissä ei pidä kuitenkaan ylidramatisoida. Vaaliuutisointi ja -analyysit keskittyvät usein aivan liikaa kannatusmuutoksiin. Politiikan makkaratehtaassa ratkaisee kuitenkin se, montako ääntä kenelläkin on, ja miten niitä käytetään – ei se, onko niitä enemmän tai vähemmän suhteessa viime kauteen. Kannatusta menettäneelle puolueelle annetut äänet ovat aivan yhtä arvokkaita kuin kannatusta kasvattaneiden puoluiden saamat. Helsingissäkin uuden ja nykyisen valtuuston marssijärjestys on käytännössä sama, eivätkä valtasuhteet muuttuneet järisyttävästi. 

Merkittävimmät muutokset Helsingissä liittyvät siihen, että valta on nyt enemmän hajallaan.

Merkittävimmät muutokset Helsingissä liittyvät siihen, että valta on nyt enemmän hajallaan. Kokoomus ja vihreät tai vihreät ja vasemmistopuolueet yhdessä eivät muodosta valtuuston enemmistöä, mikä edellyttää laajempaa ja liikkuvampaa tukea politiikalle salin eri puolilla. Teoreettinen “porvarienemmistö” (kokoomus, PS, RKP, Liike Nyt, keskusta, KD) on juuri ja juuri yhden äänen varassa olemassa, mutta tämä poppoo on sekä keskenään että sisäisestikin niin levällään suhteessaan kaupungin tekemisiin, että epäilen vahvasti kykyä toimia minkäänlaisena blokkina oikein miltään osin, ehkä talouden hyvin yleisiä raameja lukuunottamatta. Nykyiset yhden valtuutetun pienpuolueet ovat olleet kokoaan suurempia aloitteissa ja puheenvuoroissa, ja niiden poistuminen areenalta voi näkyä tietyissä painotuksissa.

Miksi vihreät menettivät paikkoja?

Vihreät hävisivät siis paikkoja ja ihan erityisesti etelän suurissa kaupungeissa, Helsinki mukaanlukien. Kyse näyttäisi olevan siis valtakunnallisesta ilmiöstä, mutta olen ehtinyt katsoa tarkemmin lukujen taakse vain Helsingin osalta, joten perustan oman tämän analyysini lähinnä niihin – kovin kattavaa datan perkuuta en ole vielä ehtinyt harrastaa.

Tapahtuneelle on nyt tarjolla monia selityksiä. Liian oikealla? Liian vasemmalla? Liikaa rakentamista luonnon kustannuksella? Näistä kuuluu läpi usein vahvistusharha, jossa sitä omaa linjaa tukevat selitykset maistuvat parhaiten. En varmasti ole tälle immuuni itsekään. 

Vihreät ei ollut yhtä houkutteleva yleispuolue kaupunkilaisille nyt kuin neljä vuotta sitten.

Äänestystulosten valossa näyttää selvältä, että menetimme ääniä sekä oikealle että vasemmalle. Vaikuttaa siis siltä, että vihreät ei yksinkertaisesti ollut yhtä houkutteleva liberaali yleispuolue kaupunkilaisille nyt kuin neljä vuotta sitten. Useampi liikkuva äänestäjä löysi ehdokkaansa muualta.

Vihreät on hallituspuolue, ja hallituspuolueena tehdään kompromisseja, jotka sitten saattavat rokottaa myös kuntavaalitulosta. Ehkä sekin vaikutti, ettei tämä hallitus ole erityisesti profiloitunut kaupunkipolitiikan saralla, vaikka vihreät onkin taustalla kaupunkien eteen tässä kokoonpanossa puurtanut ahkerasti. Korona ja koronarajoitukset ovat kurittaneet erityisesti palvelualoja ja kulttuuria, ja tämä sattuu eniten kaupungeissa. Ilmastopoliittinen debatti on virittynyt maaseutu-kaupungit-akselille, jossa turvetuotannon, haja-alueiden autoilijoiden ja maataloustuottajien huolet ovat korostuneet. Elinkeinopolitiikassa eniten huomiota saa raskas teollisuus ja sote-uudistuksessa pienten kuntien ahdinko. Kaupunkien vähättely suhteessa niiden merkitykseen on suomalaisen politiikan ja poliittisen keskustelun ominaisuus laajemminkin, eikä tämä hallitus ole siltä osin kurssia kääntänyt. Kansanedustajana kannan tietysti osaltani tästä vastuuta.

Ehdokasasettelu – oma ja muiden – ratkaisee tietysti myös. Vihreillä oli Helsingissä todella kova lista, mutta ainakin Jasmin Hamidin, Elina Moision, Kaisa Hernbergin ja Tuuli Kousan jättämä aukko taisi jäädä paikkaamatta. 

Muitakin perusteltuja arvoita tappion syyksi varmasti löytyy. On hyvä huomata, että vihreiden kuntavaalikannatuksen kehitys on yleisesti noudatellut ylös-alas-sahaavaa käyrää vaalien välillä vuorotellen. Puolueen sisäiset jännitteet esimerkiksi talouden (vasemmisto-oikeisto), kaupungistumisen (urbaani-luonto), fokuksen (ympäristö-yhteiskunta) tai tekemisen tavan (radikaali-pragmaattinen) voivat osaltaan selittää tällaista dynamiikkaa, kun vaihteleva osa puoluetta mahdollisesti äänestävistä pettyy kuka mihinkin, varsinkin silloin kun vastuuasemassa leivotaan kasaan kompromisseja muiden puolueiden kanssa. Nämä jännitteet eivät ole niinkään ongelma, vaan osa tervettä puolueen sisäistä dynamiikkaa, eikä niitä voi “ratkaista” ainakaan niin, että pysyisimme edes keskisuurena puolueena. Vihreä puolue voi ja sen kannattaa operoida koko arvoliberaalilla kentällä omista tärkeistä lähtökohdistaan, periaatteistaan ja arvoistaan käsin eteenpäin katsoen. Tiedepohjaiselta, parhaan argumentin ja matalan hierarkian puolueelta sopii odottaa moniäänistä keskustelua, myös julkisesti. 

Vihreä puolue voi ja sen kannattaa operoida koko arvoliberaalilla kentällä omista tärkeistä lähtökohdistaan, periaatteistaan ja arvoistaan käsin eteenpäin katsoen.

Olennaista on, että mahdollisimman laaja joukko ihmisiä kokee vihreät positiivisena muutosvoimana ja kanavana tehdä parempaa maailmaa. Kannatuksen laajentumista ei auta se, jos puolue “skeneytyy”. Puolueen on tärkeää olla vetovoimainen ja samaistuttava moneen suuntaan, monenlaisille ihmisille. 

Noin yleisesti puolueen ja poliitikkojen pitää tietysti tehdä proaktiivisesti sitä, mitä parhaaksi näkevät ja mihin uskovat, ei miettiä reaktiviisesti millä saisi äänet maksimoitua. 

Entäs ilmasto?

Ilmastopolitiikan vaisu rooli näiden vaalien keskustelunaiheena varmasti sekin selittää osan tuloksesta. Ilmasto ei kuitenkaan ollut kuntavaaleissa 2017 niin iso juttu ja noste, kuin mitä nähtiin eduskuntavaaleissa 2019 IPCC:n 1,5 asteen raportin jälkitunnelmissa. Ilmastovaalien jälkeen liian tervaisesti edenneet ilmastotoimet ovat ehkä valitettavasti passivoineet ja lannistaneet ilmastoliikehdintää eikä asia ole muutenkaan samalla tavalla näkyvästi esillä – ei vaikka tieteen viesti on tässä välissä vakavoitunut entisestään. Ymmärrys ja tietoisuus siitä, että luontokato on ilmastonmuutoksen rinnalle kietoutunut eksistentiaalinen uhka, on kasvanut esimerkiksi Dasguptan arviontiraportin ja tuoreen IPCC-IPBES-työpajaraportin myötä, mutta kuntapäätöksiin niitä ei oikein mediassa yhdistetä – ei vaikka kunnissa on paljon valtaa näihin omalta osaltaan puuttua.

Edelleen jankataan talouden ja ilmaston vastakkainasettelua, eikä kunnolla puida eroa puheiden, tekojen, parhaiden keinojen ja priorisointien välillä.

Puheenjohtajatenteissä ja muussa vaaleja edeltäneessä uutisoinnissa näkyy se harmillinen asia, että tietoisuus ja kiinnostus ilmastonmuutoksen ja sen vaatimien toimien mittakaavasta vaikuttaa edelleen olevan melko ohutta politiikan toimituksissa. Sitten päädytään jankkaamaan talouden ja ilmaston vastakkainasettelua, eikä kunnolla puida eroa puheiden, tekojen, parhaiden keinojen ja priorisointien välillä. 

Lopuksi

Arvuutteluja ja analyysejä siis riittää, ja kuten Oras Tynkkynen muistuttaa, tietoa on vähän ja spekulointia paljon: kukaan ei oikeasti tiedä, miksi kävi kuten kävi. Tulos kuitenkin on ja pysyy, ja sen puitteissa johdetaan kuntia seuraavat neljä vuotta. Odotan itse innolla uuden valtuuston alkua ja sitä, että pääsen jatkamaan työtä entistäkin paremman ja fiksumman Helsingin puolesta.

 

tsygäkuva2

Valtuustokausi 2021-2025 häämöttää, ja edessä on taas isoja päätöksiä kaupungin suunnasta. Heti alkuun jaetaan luottamustehtäviä ja sitten laaditaan strategiaa.

 

Ps. Vaikka vihreiden kannatus putosi, moni mainio päättäjä uusi mandaattinsa ja lisäksi saatiin uusia huippuja tekijöitä eri puolelle Suomea. Esimerkiksi Amanda Pasanen ja Shawn Huff Stadissa, Peppi Seppälä ja Leila Arstila Espoossa sekä Mikko Viilo Vantaalla ovat uusia valtuutettuja, joiden noususta olen varsin fiiliksissä ja joilta odotan paljon.

Pps. Tieteen ja teknologian vihreät pärjäsivät vihreiden riveissä mainiosti! Noin joka neljäs viiteläinen pääsi läpi, ja noin ⅛ uusista vihreistä valtuutetuista on viiteläisiä.

Ppps. Onnea Juhana Vartiainen! Uskon, että Helsinki saa Juhanasta oikein erinomaisen pormestarin, vaikka onkin sääli menettää mies eduskunnasta. Erityisesti fanitan Juhanan maanläheistä ja leppoisaa tyyliä, kuivaa huumoria, terävää argumentaatiota ja riippumattoman tieteen arvostusta.

Laajaa ja kovaa turvallisuutta – Puheenvuoro ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta

Kirjoitus perustuu täysistunnossa 9.6. ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon käsittelyssä pidettyyn puheenvuoroon

 

Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko yhdessä eduskunnan vastauksen kanssa muodostavat keskeisen Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa linjaavan kokonaisuuden. 

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö jatkaa selonteon hyvää linjaa, jossa ymmärretään laajan turvallisuuden näkökulma kaiken ulko- ja turvallisuuspolitiikan kehyksenä, mutta ei perinteisen, kapeamman turvallisuusnäkökulman kustannuksella.

Valiokunta painottaa parlamentaarisen keskustelun tärkeyttä. Ehdotus esimerkiksi pääministerin ilmoitusten pohjalta käytävistä keskusteluista selontekoja tiheämmin on hyvä. Viime kädessä vastuu on silti meillä kansanedustajilla: otammeko aktiivisesti kantaa ja vaihdammeko ajatuksia asiantuntijoiden ja kollegoiden kanssa – myös kansainvälisesti. 

Yhtenäisyys, konsensushakuisuus ja jatkuvuus ovat tärkeitä periaatteita ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, joiden ilmentymä ulkoasiainvaliokunnan varsin hyvä, tasapainoinen ja yksimielinen mietintökin on. Samalla on tärkeää käydä rohkeaa ja avointa keskustelua tästäkin politiikan kokonaisuudesta.

Ilmastonmuutoksen geopolitiikka

Ilmastonmuutos yhdessä luontokadon kanssa on ihmiskunnan kohtalonkysymys, jonka ratkaisemisessa ollaan jo myöhässä. Ekosysteemien, elinolojen ja elinkeinojen heikentyminen ja jopa romahtaminen tai katoaminen esimerkiksi voimistuneiden trooppisten hurrikaanien, lisääntyneen kuivuuden sekä merenpinnan nousun myötä luo jännitteitä, syö eväitä kestävään kehitykseen ja ajaa väistämättä ihmisiä liikkeelle, erityisesti osuessaan yksin heikon hallinnon ja köyhyyden kanssa. Ilmastomuuttoliikkeen kestävä hallinta edellyttää kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä, jonka haasteita ja puutteita tuore Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan alla julkaistu raportti kuvaa kattavasti.

Ilmasto- ja luontopolitiikan on oltava keskeinen osa kaikkea kauppa-, ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.

Muuttuvan ilmaston ohella myös ilmastonmuutoksen vaatimat – välttämättömät – toimet heijastuvat geopolitiikan kartalle. 1,5 asteen tavoite tarkoittaisi jotakuinkin globaalin fossiilienergian kulutuksen puolittamista tällä vuosikymmenellä. Se tulee heijastumaan fossiilienergian viennistä riippuvaisten maiden, kuteni Venäjän ja monien Lähi-idän maiden talouksiin, ja jopa yhteiskuntarauhaan. En koe sympatiaa autoritäärisiä hallintoja kohtaan, mutta sekasortoinen imploosio ei sekään ole toivottavaa.

Tarvitaan siis politiikkaa, joka sovittaa yhteen maailmantalouden dekarbonisaaition ja vakauden ja demokratian rakentamisen. Ilmasto- ja luontopolitiikka pitääkin nähdä aivan keskeisenä osana kauppa-, ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.

Suuren pelin paluu

Kiristynyt suurvaltakilpailu nousee selonteossa ja mietinnössä keskeiseksi Suomen toimintaympäristöä muokkaavaksi voimaksi. Yhä harvempi – jos mikään – areena tai alue tulee säilymään siltä, kilpailun heijastuessa niin Arktiselle alueelle ja ylös avaruuteen kuin teknologiapolitiikkaankin.

aTämän Suuren pelin paluun – professori Hiski Haukkalaa lainatakseniasettamia puitteita arvioidessa on muistettava, että laudalla on hyvin erilaisia pelaajia. On ihmisten ja ajatusten vapauteen uskovia demokratioita, on perusoikeuksia polkevia, röyhkeitä itsevaltiaita. Toisille laki ja oikeus ovat kansalaisten suoja, toisille väline sortaa ja ryöstää.

On erittäin tärkeää vahvistaa sääntöpohjaista järjestystä, edistää jännitteiden purkamista neuvotteluin ja etsiä yhteistyön paikkoja aina kun se on mahdollista – ja samalla tiedostaa sekin, että myös demokratiat ajavat omia etujaan, joskus aika röyhkeästikin. 

Suomi on osa länttä ja demokraattisten maiden yhteisöä.

Silti on aivan selvä, missä joukkueessa Suomi suuressa pelissä on: osa länttä ja demokraattisten maiden yhteisöä. Siksi myös yhtenäinen ja toimintakykyinen, arvojensa mukaan toimiva EU ja tiivis transatlanttinen suhde ovat keskeisen tärkeitä vaalia ja kehittää. Kiinan ja Venäjän horjutus- ja vaikuttamispyrkimyksille ei saa tarjota tilaa tai antaa periksi, eikä Valko-Venäjän kaltaisten hylkiöhallintojen rikoksiin voi jättää puuttumatta. Etupiiriajattelu ei yksinkertaisesti sovi siihen arvopohjaan, jota edustamme.

Suomen etu on demokratian ja ihmisoikeuksien edistäminen ja puolustaminen yhdessä kumppanien kanssa kaikkialla maailmassa.

Suomen turvallisuusratkaisu

Konkreettisin kysymys ulko- ja turvallisuuspolitiikan ytimessä on lopulta se, millaisten järjestelyjen varaan Suomi rakentaa oman välittömän turvallisuutensa. Olemme päätyneet tilanteeseen, jossa kuulumme Euroopan Unioniin, muttemme Natoon. Suhde Natoon on nykyisin samaan aikaan varsin tiivis ja kuitenkin tiettyjä hajurakoja korostava. Samalla tiedostamme, ettemme voisi pysyä lähialueen kriisissä ulkopuolisena ja että Natolla on tärkeä rooli Itämeren alueen vakauttajana. 

Suomalaisesta perspektiivistä tätä järjestelyä voi pitää perusteltuna, mutta Suomen turvallisuus on kytköksissä Eurooppaan, jonka sotilaallisen turvallisuuden kivijalka on nimenomaan kollektiivinen puolustus – joka pohjaa Natoon, eikä tämä ole muuttumassa.

Kyky ja valmius kansainväliseen yhteistyöhön on keskeisen tärkeää.

Suomi on huolehtinut kyllä kansallisesta puolustuskyvystään jopa esimerkillisesti, mutta on paikallaan kysyä, onko turvallisuuspoliittinen ratkaisumme parhaiten omaa ja lähialueiden turvallisuutta rakentava?

Olen itse sitä mieltä, että Suomen – ja mieluiten Suomen ja Ruotsin – Nato-jäseanyys selkeyttäisi Euroopan turvallisuusjärjestelyitä ja edistäisi maanosan vakautta ja turvallisuutta.  

Vaikka yksiselitteinen sotilaallinen liittoutuminen pysyy toistaiseksi edelleen vain mahdollisuutena, on kyky ja valmius kansainväliseen yhteistyöhön ja avun antamiseen ja vastaanottamiseen meille keskeisen tärkeää, ja sitä on syytä edistää ja harjoitella aktiivisesti ja harkitusti, ilman ylimääräisiä pidäkkeitä kaikkien keskeisten kumppanien kanssa sekä kahdenvälisiä että monikansallisia rakenteita hyödyttäen.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Henri Vanhanen nosti hiljattain kirjoituksessaan tarpeen päivittää Suomen turvallisuuspoliittista narratiivia, ja ehdotti Suomen määrittelyä ensisijaisesti kansallisesta puolustuksestaan huolehtivaksi ja kansainvälistä puolustusyhteistyötä tekeväksi maaksi eikä niinkään sotilaallisiin liittoihin kuulumattomaksi tai liittoutumattomaksi maaksi. Mielenkiintoinen esitys pohdittavaksi seuraavaa selontekoa ajatellen – liityimme sotilasliittoon tai emme. 

Kiitokset

Lopuksi haluan vielä kerran kiittää selonteon ja mietinnön eteen puurtaneita. Toivottavasti keskustelu aiheesta jatkuu virkeänä vielä pitkään senkin jälkeenkin, kun tämä mietintö on eduskunnassa hyväksytty.

 

hesarikuva

Osallistuin itse UTP-selonteon valmisteluun parlamentaarisen seurantaryhmän jäsenenä ja sen varsinaiseen käsittelyyn eduskunnassa puolustusvaliokunnan jäsenenä. Nyt työn alla on tämän selonteon linjauksiin nojaava tarkempi puolustusselonteko.

Miksi äänestäisit numeroa 786? Tässä vielä viisi hyvää syytä

Haussa markkina- ja arvoliberaali ilmastoasiantuntija, joka tekee politiikkaa rakentavasti ja yhteistyötä korostaen? No tässä olisi.

Kuntavaalien ennakkoäänestys on alkanut, ja jatkuu 8.6. asti. Pääpäivä on sitten 13.6., jolloin ratkeaa se, mikä porukka helsinkiläisiä valtuustossa seuraavat neljä vuotta edustaa. Tälläkin hetkellä kymmenet tuhannet kaupunkilaiset pohtivat, kenelle äänensä antavat.

Hyviä ehdokkaita on tarjolla valtavasti. Uskon olevani yksi heistä, ja äänen arvoinen – erityisesti jos korostamani teemat ovat ne, jotka koet tärkeäksi: Enemmän asuntoja ja sujuvampaa liikennettä pienemmin päästöin, tiivistä raidekaupunkia ja tilaa luonnolle. Hauskaa, liberaalia ja kansainvälistä Helsinkiä, jossa on ilo elää ja yrittää. Fiksua ja rakentavaa, tietoon pohjaavaa politiikkaa, joka lähtee siitä, että ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjunta ovat ohittamattomat reunaehdot kaikelle politiikalle.

Nämä eivät ole ihan uniikkeja teemoja – aika samojen asioiden puolesta puhuu moni muukin, ja hyvä niin! Jotenkin pitää silti erottua, ja siksipä tarjoan tässä näiden teemojen lisäksi vielä viisi hyvää syytä lisää laittaa ääni juuri minulle.

1. Haluat asiantuntevaa ilmastopolitiikkaa

Ilmastonmuutoksen hillinnästä on tullut politiikan valtavirtaa: Silti puheet ja teot eivät vieläkään kohtaa riittävästi, eikä haasteen mittakaavaa aina ihan ymmärretä. Päättäjien tietopohja ja perehtyminen aiheeseen on myös hyvin vaihtelevaa, mikä näkyy sitten siinä, että eri toimien mittakaavat ja vaikutusmekanismit – ja jopa ihan perusfysiikka – ovat välillä hukassa. Nykyään puhutaan esimerkiksi paljon vedyn roolista tulevaisuuden energiataloudessa. Hyvä ja tärkeä juttu, mutta kohtaan valitettavan usein päättäjiä, joille tulee uutisena se, ettei vety oikeastaan ole energian lähde, vaan varasto. Vastaavia kummallisuuksia tulee toistuvasti vastaan, eikä siinä mitään. Jokainen päättäjä ei voi olla perillä kaikista politiikan kokonaisuuksista, ja itsellänikin on eittämättä aukkoja sivistyksessä.

On tärkeää että tulevassakin valtuustossa on ilmastopoliittista asiantuntemusta.

Ilmastonmuutos asettaa kuitenkin ratkaisevan tärkeitä reunaehtoja kaikelle politiikalle, ja on tärkeää että tulevassakin valtuustossa on paitsi intoa ja kiinnostusta, myös asiantuntemusta aiheesta. Aiheen parissa tutkimusta vuosia tehneenä uskallan väittää, että minulla on.

2. Haluat ajaa koko kaupungin ja myös tulevien helsinkiläisten etua

Yksittäisten asuinalueiden näkökulmaa ajamalla tai alueita vastakkain asettamalla ei synny hyvää kaupunkia. Valtuuston pitää ajatella koko kaupungin etua, ja tehdä hyvää kaupunkia kaikilla alueilla. Asukasyhdistykset ja paikalliset liikkeet ovat tärkeitä sidosryhmiä, joita on syytä kuunnella tarkkaan ja osallistaa päätökseentekoon, mutta samalla on huolehdittava siitä, että päätöksenteossa pysyy keskiössä kaupunki kokonaisuutena.

Pidän lisäksi tärkeänä miettiä päätöksiä tulevien asukkaiden näkökulmasta, vaikka heiltä ei ääniä herukkaan. Helsinkiä kun rakennetaan myös ihmisille, jotka vasta harkitsevat muuttoa tänne – ja sitä porukkaa on paljon.

3. Haluat siltoja siilojen ja kuplien sijaan

Tämän päivän politiikkaa vaivaa polarisaatio ja poteroituminen, jossa aika lailla mikä tahansa asia voi päätyä identiteettipolitiikan tai kulttuurisodan välikappaleeksi. Poliittinen ilmapiiri esimerkiksi sähköautojen, raitiovaunujen ja ruokavalion ympärillä on varsin heimoutunutta, eikä se tee fiksulle päätöksenteolle hyvää. Minulla on vahvoja poliittisia mielipiteitä, mutta haluan aidosti ymmärtää myös niitä, jotka näkevät tai arvottavat asiat toisin. Teen ennakkoluulottomasti yhteistyötä yli puoluerajojen kun yhteistä edistettävää löytyy. Polarisaation ja vastakkainasettelun purkaminen on itselleni tärkeä tavoite politiikan sisältökysymysten ohella. Se ei tietenkään tarkoita omista tärkeistä arvoista tai demokratian perusperiaatteista joustamista.

4. Haluat tieteeseen ja tutkimukseen pohjaavaa päätöksentekoa

Politiikka on arvovalintoja, joiden on syytä perustua parhaaseen mahdolliseen tietoon. Tieteen ja tutkimuksen roolin korostaminen päätöksenteon pohjana on sekin asia, johon laitan paukkuja sisällön ohella. Kansanedustajana pääsee valiokunnissa kuulemaan johtavia tutkijoita lähes päivittäin. Myös kaupungin hallinnossa voisi nostaa tutkijoiden asemaa kuultavina ja hyödynnettävinä asiantuntijoina nykyistä enemmän. Kokoomuksen pormestariehdokkaan Juhana Vartiaisen ehdotus kaupungin omasta talouspolitiikan arviointineuvostosta on kiinnostava, mutta pelkän taloudenpidon tarkastelun sijaan perspektiivin pitäisi olla selkeästi kaupunkitaloustieteellinen ja ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden näkökulmat asianmukaisesti huomioiva.

Politiikka on arvovalintoja, joiden on syytä perustua parhaaseen mahdolliseen tietoon.

Tietopohjaisen politiikan nimeen vannominen on siitä politiikolle hankalaa, että se edellyttää kykyä muuttaa kantaansa uuden tiedon valossa. Itse en pidä tällaista epäjohdonmukaisena takinkääntönä, vaan tärkeänä päättäjän ominaisuutena.

5. Haluat laukoa oikeaan alakulmaan

Poliittista kenttää kuvataan usein nelikentällä, jossa akseleina ovat oikeisto-vasemmisto ja liberaali-konservatiivi. Kun puolueet asetellaan näiden akselien muodostamalle kartalle, jää oikeistoliberaali alakulma aika tyhjäksi. Oikeistopuolueiden piirissä selkeä konservatiivisiipi nostaa puoluetta sieltä ylös, meillä vihreillä taas vasemmalle kallellaan olevat vievät sieltä vasemmalle. Yksittäisiä ehdokkaita alakulmasta toki löytyy – kuten minä: Markkinoiden tehon ja rajat tiedostava, vapautta korostava liberaali.

Helsingissä moni kokee tämän tyhjän alakulman asetelman haasteeksi, ja arpoo ehkä kokoomuksen, RKP:n ja vihreiden välillä. Kaikilla onkin riveissään erinomaisia ehdokkaita. Kannustan silti valitsemaan juuri vihreät, ja meiltä tuosta sektorista löytyvän ehdokkaan. Kirjoitin tästä pidemmin neljä vuotta sitten edellisten vaalien alla, ja sama analyysi on voimassa yhä. Vihreät on oikea-vasen-akselilla pragmaattinen, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä pro-market-puolue, jolle yrittäjyyden ja yritystoiminnan edistäminen on tärkeää. Ja vaikka ilmastomuutoksesta ja luontokadosta puhuvat jossain määrin muutkin, erottuu vihreät edelleen porukkana, jolle ne ovat selkeitä prioriteetteja kautta linjan. Vasemmistoliitto on kyllä tässä skarpannut Helsingissä varsin hienosti, mutta sitten taas kaupan päälle tulee perinteisen ideologista,yksityistä sektoria duubioivaa vasemmistolaista politiikkaa.

Vaikka ilmastomuutoksesta ja luontokadosta puhuvat jossain määrin muutkin, erottuu vihreät edelleen porukkana, jolle ne ovat selkeitä prioriteetteja kautta linjan.

Jos siis haluat liberaalia ja urbaania, virkeää ja vetovoimaista Helsinkiä luovaa kaupunkipolitiikkaa, on vihreät varma valinta, eikä riskinä ole äänen sataminen myös kontrollihaluisen konservatiivisuuden, pro-business-ajattelun* ja ilmaston ja luonnon vähättelyn laariin. Ääni menee ensisijaisesti puolueelle, mutta samalla yksittäiselle ehdokkaalle annettu ääni on mahdollisuus vaikuttaa valitun puolueen valtuustoryhmän linjaan. Nämä vaalit ovat käytännössä myös pormestarivaalit, ja meillä vihreillä on pätevin ehdokas siihen tehtävään.

Lopuksi

Äänestäjälle on Helsingissä tarjolla liuta erittäin hyviä ehdokkaita, eli äänestämistä ei ainakaan sillä varjolla kannata jättää väliin. Toivon olevani äänesi arvoinen, mutta ennen kaikkea toivon, että käytät äänesi harkiten ja annat sen ehdokkaalle, joka on yhteistyökykyinen ja tekee politiikkaa rakentavalla otteella poliittisesta suunnasta huolimatta. Helsinki on ihan mahtava kaupunki, joka ansaitsee fiksut ja hyvät päättäjät.

Ja jos haluat tehdä Helsingistä vielä paremman, liberaalin, tasa-arvoisen, kansainvälisen ja hauskan, ekologisesti kestävän kasvukaupungin, jossa on ilo elää ja yrittää, niin ääni numerolle 786 on oikein hyvä valinta.

spora_rajattu

*Pro-business viittaa yksittäisten yritysten intressien korostamiseen toimivan kilpailun ja tasa-arvoisten markkinoiden korostamisen (“pro-market”) sijaan.

Neljä vuotta valtuustoa – Mitäs olen saanut aikaan?

Kaikki politiikka on yhteistyötä, eikä mitään saavutuksia voi ottaa vain omiin nimiinsä. Osana päätöksentekokoneistoa oma kädenjälkeni näkyy erityisesti kaupungin ilmasto- ja energiapolitiikassa.

9. huhtikuuta 2017 politiikka muuttui omalla kohdallani harrastuksesta käytännössä osa-aikaiseksi työksi, kun nousin Helsingin kaupunginvaltuustoon. Nyt kun haen jatkopestiä tulevalle kaudelle, on hyvä paikka katsoa taaksepäin ja arvioida, mitä olen neljässä vuodessa saanut aikaiseksi.

Ennen minkäänlaista henkseleiden paukuttelua on syytä korostaa painokkaasti, että politiikka on yhteistyötä: Yhteistyötä omassa ryhmässä, ryhmien välillä, eri ehdokkaiden kanssa, virkakunnan ja kunnan asukkaiden kanssa. Tätä ei voi liikaa korostaa.

Olen tehnyt valtuustokauden aikana omissa nimissäni neljä aloitetta ja viisi pontta. Se ei ole hurjan paljon, ja siihen on syynsä. Aloitteet ja ponnet aiheuttavat aika paljon paperi- ja päätösrumbaa kaupungin hallinnossa, ja niitä kannattaa tehdä harkitusti. Usein asioihin on tehokkaampi vaikuttaa muilla tavoin ja esimerkiksi uittaa omat ideat mukaan valmisteluun. Pari valmistelemaani aloitetta olen myös lopulta jättänyt tekemättä tsekattuani ensin virkakunnalta, onko asia itse asiassa jo valmistelussa. Kaikkea ei myöskään ole tarvetta kaapata omiin nimiin: Olen ollut mukana muotoilemassa useampaakin jonkun muun aloitetta. 

Politiikka on yhteistyötä. Tätä ei voi liikaa korostaa.

Jokainen esitykseni, jonka olen valtuustossa tehnyt, ja josta on äänestetty, on muuten lopulta hyväksytty. Ehkä se kertoo tuurista, toivottavasti myös harkinnasta ja yhteistyökyvystä.

Alun perin toimin valtuustopaikan ohella Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunnassa, Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) hallituksessa, Kuntaliiton valtuuskunnassa, Uudenmaan maakuntavaltuuston valtuutettuna ja Poliisin neuvottelukunnassa. Noustuani eduskuntaan pudotin HKL:n ja HSY:n pois – en siksi, etteivätkö ne olisi äärimmäisen kiinnostavia, vaan siksi, että minulla olisi varmasti aikaa hoitaa ne tehtävät, joihin olen sitoutunut. Rivivaltuutettunakin saa paljon aikaan, erityisesti vihreässä valtuustoryhmässä, jossa läpinäkyvän ja ahkeran viestinnän myötä pysyy hyvin kartalla siitä, millaisia päätöksiä on tekeillä ja voi siten niihin vaikuttaa.

Mitä sitten olen saanut aikaan? Yksin en mitään, mutta yhteistyössä muiden valtuutettujen ja aktiivisten kuntalaisten kanssa olen tyytyväinen kädenjäljestäni erityisesti näissä asioissa:

1. Kestävämpi energiapolitiikka

Päätös Hanasaaren hiilivoimalan sulkemisesta tehtiin jo edeltävällä valtuustokaudella, ja tämän kauden aikana säädettiin myös Salmisaaren hiilenpolton sinetöivä kivihiilikielto. Uhkana oli ja on osin yhä se, että hiilen korvaajaksi nousisi merkittävä määrä uutta bioenergiaa eli käytännössä puunpolttoa, joka lainsäädännön valossa on päästötöntä, mutta tosiasiassa erittäin ongelmallista sekä ilmastolle että luonnon monimuotoisuudelle Helsingin vaatimassa mitassa. Olen puhunut ja kampanjoinut bioenergian laajaa kaukolämpökäyttöä vastaan koko kauden monin tavoin. Vasemmiston Mai Kivelän kanssa teimme ponnen bioenergian todellisten ilmastovaikutusten huomioimisesta. Piraattien Petrus Pennasen kanssa nostimme esiin pienydinvoiman mahdollisena fossiilienergian korvaajana. Sitä työtä olen jatkanut myös eduskunnassa, ja tänä päivänä pienydinvoima on noussut politiikassa aiheeksi, josta kysytään Iltalehden valtakunnallisessa vaalikoneessa ja josta linjattiin kehysriihessäkin.

Pienydinvoima on noussut politiikassa valtakunnalliseksi aiheeksi.

Valtuustokauden alussa energiayhtiö Helen esitteli vielä tulevaisuutta, jossa biotalous toimii siltana päästöttömään energiatalouteen. Kuluvan neljän vuoden aikana ääni on muuttunut kellossa poliittisen paineen, teknologisen kehityksen ja politiikkatoimien myötä, ja nyt Helsingissä etsitään kuumeisesti tapoja lämmittää kaupunki ilman ongelmallista puunpolttoa, polttoon perustumattomilla teknologioilla. Paljon myös tehdään jo esimerkiksi uusien lämpövarasto- ja lämpöpumppuinvestointien myötä. Kokonaan bioenergiainvestointeja ei enää voitu välttää, mutta skaalaa on saatu rajattua. On tärkeää, että tämä linja pitää jatkossakin.

2. Lihankulutuksen puolituslinjaus

Helsingin sinänsä hyvään hiilineutraalisuustavoitteeseen liittyy se rajoite, että se kattaa vain Helsingin suorat, niin sanotut scope 2  -päästöt. Kulutuksesta kaupungin rajojen ulkopuolella syntyviä päästöjä – sähköä lukuunottamatta – ei vakiintuneeseen tapaan kaupungille jyvitetä. Tälle on ihan hyvät perustelut, mutta se tarkoittaa sitä, että hiilineutraalisuustavoitteeseen liittyvien toimien ohella on etsittävä keinoja pienentää kulutuksen ympäristökuormitusta.

Jätin kesäkuussa 2018 aloitteen, jonka mukaan kaupunki tavoittelisi lihan ja maidon kulutuksen puolittamista vuoteen 2025 mennessä kaupunkikonsernin tasolla. Halusin pistemäisen toimen sijaan strategisen tavoitteen toimivalla siirtymäajalla ja liikkumavaralla toteutuksen suhteen. Halusin myös alleviivata sitä, että söi yksilönä lihaa tai ei, on meidän yhteiskuntana yksinkertaisesti välttämätöntä vähentää eläinperäisen ravinnon kulutusta, sillä ruuantuotanto ei ole nykyisellään planetaarisesti kestävällä pohjalla. Helsinki ei yksin pelasta maailmaa, mutta näyttää puolituksella suuntaa ja luo kysyntää kasvipohjaisille tuotteille.

Ensimmäinen valtuustoon tuotu vastaus aloitteeseen oli nihkeä, mutta tiukan äänestyksen jälkeen asia palautettiin valmisteluun sillä saatteella, että tavoitteesta pidetään kiinni.

Uuden valmistelukierroksen jälkeen valtuusto hyväksyi tavoitteen asettamisen yksimielisesti. Helsingin esimerkki on sittemmin innostanut muitakin. Olen edelleen äärimmäisen ylpeä tästä kaupungista ja valtuustosta. Väliaikatietoja tavoitteen etenemisestä ei tosin vielä ole saatu.

3. Kaupungin kasvun ja luonnon yhteensovittaminen

Kasvava Helsinki on haastavan tasapainottelun äärellä jatkuvasti, kun uutta rakentaessa viheralueita jää väistämättä rakentamisen alle. Samalla tiivis raidekaupunki säästää luontoa kaupungin ulkopuolella ja on siten ekoteko. Tämä tasapainoilu kysyy politiikoilta vastuunkantoa ja kokonaiskuvan ymmärtämistä. Rakentamisen vastustajat ovat usein äänekkäitä. Sen sijaan uusiin taloihin muuttavat asukkaat, tulevat ja uudet helsinkiläiset, eivät luonnollisestikaan keskustelussa kuulu. Riittävä rakentaminen, ja nimenomaan tiiviin, ekologisen raidekaupungin rakentaminen, on kuitenkin Helsingin kohtalonkysymys, jotta hintojen nousua saadaan hillittyä ja kaupungin vetovoimaa ylläpidettyä ja kehitettyä. Kestävä kaupungistuminen on myös globaalisti tämän vuosisadan tärkeimpiä asioita, jossa ei ole varaa epäonnistua.

Kestävä kaupungistuminen on globaalisti tämän vuosisadan tärkeimpiä asioita, jossa ei ole varaa epäonnistua.

Olen neljän vuoden aikana käyttänyt aika paljon aikaa tämän tematiikan ympärillä ja virallisen päätöksentekoprosessin ohella kirjoittanut mielipidekirjoituksia, vastaillut helsinkiläisten sähköposteihin ja muihin yhteydenottoihin ja käyttänyt puheenvuoroja eri foorumeilla tiiviin kaupungin ja kestävän kasvun puolesta. 

Samalla kun rakentaminen väistämättä tietää jonkin verran luonnon ja viheralueiden lanaamista, on riittävästä kaupunkivihreydestä pidettävä kiinni ja annettava luonnolle se tila, jota ei kaupunkia varten tarvita. Tähän liittyen olen tehnyt useamman avauksen: olen nostanut tarvetta sopeutua ilmastonmuutokseen (viheralueet ovat tässä ratkaisevan tärkeitä), edistänyt korttelipihoja Korttelipiha-aktiivien kanssa, esittänyt luonnon monimuotoisuuden systemaattisempaa arviointia  ja tehnyt aloitteet Vanhankaupunginkosken padon purkamisesta sekä viherkertoimen käytön laajentamisesta.

Työtä riittää ja jatko kiinnostaa

Näiden kolmen teeman lisäksi olen tietysti ollut mukana monessa muussakin, kärkenä Helsingin kestävän ja tasa-arvoisen kasvun edistäminen. Olen puolustanut markkinataloutta ja tukenut tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta parantavaa politiikkaa. Tarkemmin tekemisteni ja tapaamisteni syynääminen onnistuu tämän blogin kautta, johon olen koonnut kuulumiset valtuustosta kolmen kuukauden välein kvartaalikatsauksiksi (ks. alla).

Helsinki on kaiken kaikkiaan mahtava kaupunki, jota on viime vuodet rakennettu tiiviimmäksi raidekaupungiksi lähiluontoa unohtamatta. Kävelylle ja pyöräilylle on saatu uutta tilaa, ja kaupungista on tehty alustaa kukoistavalle kaupunkikulttuurille. Sähköautoa saa ladattua yhä useammasta kadunkulmasta ja kaupunkifillarilla pääsee pidemmälle. Ilmastopolitiikassa ajatus fossiilienergian korvaamisesta ensisijaisesti bioenergialla on vaihtunut ajatukseen polttoon perustumattomasta kaukolämmöstä. On ollut hienoa olla mukana tekemässä tätä ja muuta hyvää kehitystä tukeneita päätöksiä. 

Helsingin pitää olla liberaali, tasa-arvoinen ja kansainvälinen kaupunki, jossa on hyvä asua, elää, opiskella, tehdä duunia tai pyörittää bisnestä.

Valmista ei tietysti vielä ole, eikä koskaan ajassa elävässä kaupungissa tietysti valmista tulekaan. Helsingin suunta on oikea, mutta vauhtia, rohkeutta ja vapautta saisi olla enemmänkin. Uusien asuntojen hurjaan kysyntään pitää vastata rakentamalla riittävästi lisää. Ilmastopolitiikkaa pitää jatkaa tutkitun tiedon pohjalta ja mittakaavat mielessä pitäen, ja luontokadon pysäyttäminen ottaa tosissaan. Lapsille pitää löytyä päiväkotipaikka läheltä ja jokaisesta koulusta saada erinomaiset eväät elämään. Julkisten palveluiden pitää pelata niin ikänsä Stadissa asuneelle vanhukselle kuin tänne juuri muuttaneelle intialaiselle koodarillekin – ja kaikille siltä väliltä. Hankinnoissa Helsingiltä vaadin vastuullisuutta, työnantajana veto- ja pitovoimaa ja julkisena toimijana hyvää hallintoa ja avoimuutta.

Helsingin pitää olla liberaali, tasa-arvoinen ja kansainvälinen kaupunki, jossa on hyvä asua, elää, opiskella, tehdä duunia tai pyörittää bisnestä.

Näitä juttuja haluan olla edelleen edistämässä, ja siksi haen jatkoa valtuustoon. Työ kansanedustajana ei ole vienyt intoa vaikuttaa kotikaupungissa, ja tämän kaupungin tulevaisuuden puolesta haluan kokoustaa, neuvotella, muotoilla päätöksiä, puhua paneeleissa, tavata jengiä toreilla, lukea ja kirjoittaa maileja ja istua tapaamisissa myös seuraavat neljä vuotta.

 

yritysblogikuva

 

 

Tässä vielä kootut kvartaalikatsaukset koko neljän vuoden ajalta: