fbpx
kuva_1

Atte ehdokkaana

Olen ilmaston ehdokas, tieteen puolustaja ja pehmeä liberaali.

En usko helppoihin vaalilupauksiin – tästä voit lukea, millainen ehdokas olen, mitä pidän tärkeänä ja miltä pohjalta teen politiikkaa.

Ilmaston ehdokas

Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden romahtaminen ovat kaiken politiikan tärkeimmät haasteet. Nyt pitää käydä ilmastovaalit ja voittaa ne.

Seuraavien vuosikymmenten aikana on laitettava sekä Suomessa että maailmalla energiatalous, liikenne ja maatalous uusiksi niin, että niiden päästöt saadaan nopeaan laskuun ja lopulta nollaan.

Energiasektorilla on korvattava fossiilisten polttoaineiden ja biomassan mittava polttaminen vähäpäästöisellä tuotannolla. Tuulta, aurinkoa, ydinvoimaa ja geolämpöä tarvitaan kaikkea paljon lisää. Liikennettä on sähköistettävä nopeasti. Lihan ja maidon kulutusta on ohjattava alhaisemmaksi, ja maataloutta säänneltävä eettisemmäksi ja vähemmän ympäristöä kuormittavaksi. Globaalisti ja Euroopassa Suomen on vaadittava vaikuttavaa ja tasa-arvoista ilmastopolitiikkaa, jossa fokus on tiukoissa päästötavoitteissa eikä keinoissa. Suomen on myös näytettävä tietä itse.

Ilmastonmuutoksen torjunnassa ollaan jo vuosikymmeniä myöhässä. Seuraavan eduskunnan on kirittävä kiinni ja käännettävä ilmastopolitiikan suunta.

Tieteen puolustaja

Tutkittu tieto on onnistuneen päätöksenteon kulmakivi, vaikka politiikkaa tehdään arvojen pohjalta.

Tiedeyhteisöä on kuultava tarkkaan ja laaja-alaisesti lainvalmistelussa, ja nimitettävä valtioneuvostoon tiedeministeri tai erillinen tieteellinen neuvonantaja. Tiedettä, koulutusta ja tutkimus- ja kehitystoimintaa on rahoitettava huomattavasti nykyistä enemmän.

Erityisen tärkeää on nostaa vapaan perusrahoituksen osuutta ja pitää poliittinen ohjaus kurissa. Tutkijoille, yliopistoille ja tutkimuslaitoksille on annettava mahdollisuus pitkäjänteiseen, korkeatasoiseen työhön.

Suomi voi pärjätä maailmassa vain olemalla fiksu. Suomen tulee olla houkutteleva paikka tieteen kansainvälisille huipuille – olivatpa he sitten Suomesta tai muualta. Panostukset koulutukseen kaikilla tasoilla maksavat itsensä takaisin kestävänä hyvinvointina. Laadukas koulutus on myös rokote syrjäytymistä ja demokratiaa horjuttavaa ulkoista vaikuttamista vastaan.

Tutkimuksen ja koulutuksen hyödyistä iloitessa ei kuitenkaan pidä unohtaa sivistystä tai mitata hyötyjä liian suppeasti. Tiedolla on arvoa itsessään.

Pehmeä liberaali

Tämän vuosituhannen liberaali on pragmaattinen ja pehmeä, ja uskoo tieteeseen.

Pehmeys ei tarkoita velttoutta tai heikkoutta. Liberaalia demokratiaa on puolustettava rohkeasti ja voimakkaasti sisäisiä ja ulkoisia uhkia vastaan.

Vapaat markkinat ovat erittäin tehokas keino rakentaa vaurautta ja hyvinvointia, ja yksilön vapaus ja vastuu ovat tärkeitä lähtökohtia politiikalle.

Kaikkeen ei kuitenkaan voi soveltaa kovaa markkinalogiikkaa. Maailma ei ole mustavalkoinen ja talouskasvukin on keino eikä päämäärä itsessään. Jokaisen elämä on kokoelma omia valintoja, sattumaa ja yhteiskunnallisten rakenteiden ohjausta. Markkinat eivät toimi, jos valta keskittyy liikaa tai jos ympäristölle ja yhteiskunnalle aiheutuvia haittoja ei hinnoitella riittävästi.

Politiikan tehtävänä on purkaa haitallisia rakenteita, taata kaikille lähtökohdat hyvään elämään, säännellä markkinat tuottamaan kestävää hyvinvointia, vaalia sivistystä ja rakentaa julkisilla investoinneilla pitkän aikavälin kestävää kehitystä. Perustulopohjainen sosiaaliturva, toimiva terveydenhuolto ja maksuton, laadukas koulutus yhdessä tiukan, mutta selkeän ympäristölainsäädännön kanssa ovat tällaisen politiikan peruspilareita. Tärkeää on sekin, että yhteiskunnassa suvaitaan erilaisuutta ja puolustetaan heikommassa asemassa olevia.