fbpx
Atte Harjanne, Vihreä liitto © Kerttu Penttilä

Eduskuntavaalit 2023 

Atte Harjanne – Ehdolla Helsingissä numerolla 221

 

Eduskuntavaalit käydään 2.4.2023. Olen ehdolla jatkokaudelle, sillä haluan jatkaa työtä fiksumman politiikan puolesta ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Ykkösjuttujani politiikassa ovat ilmasto- ja energia-, talous- sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Myös luonto on lähellä sydäntä, ja liberaalin demokratian puolustaminen tärkeää.

Arvostan politiikassa rakentavaa ja analyyttistä otetta ja kykyä yhteistyöhön sekä tiedelähtöisyyttä. Hyvä politiikka on perusteltuja arvovalintoja, jotka pohjaavat parhaaseen saatavilla olevaan tutkittuun tietoon.

Lue alta tarkemmin ajatuksiani avainteemoista!

 

Ilmasto ja energia

Ilmastonmuutos etenee edelleen vaarallista tahtia, ja uhkaa perustavanlaatuisesti koko taloutemme perustuksia. Suomen on kannettava oma vastuunsa globaalista ongelmasta. Se tarkoittaa päästövähennyksiä kaikilla yhteiskunnan aloilla ja panostuksia skaalautuviin ratkaisuihin, joilla autamme muutakin maailmaa päästöttömälle polulle. Toimien on oltava kustannustehokkaita ja politiikan oikeudenmukaista.

Energia on avainasemassa ilmastonmuutoksen hillinnässä. Riippuvuus fossiilienergiasta on katkaistava, ja uutta päästötöntä sähköä tarvitaan teollisuuden, liikenteen ja kaukolämmön putsaamisessa. Tuuli-, aurinko- ja ydinvoimaa on siksi rakennettava vauhdilla lisää.

  • Seuraavalla vaalikaudella on pidettävä kiinni ilmastotavoitteista, päivitettävä ydinenergialaki, pilotoitava pienydinvoimaa, nopeutettava energiahankkeiden luvitusta, sähköistettävä liikennettä ja teollisuutta ja ohjattava maa- ja metsätalouspolitiikka ilmaston ja luonnon kannalta kestäviin raameihin.

 

Talous

Suomi on velkaantunut kovaa vauhtia, ja huoltosuhde etenee huolestuttavaan suuntaan. Työvoimapula on jarru yritysten kasvulle, ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanostukset ovat pudonneet kärjestä keskikastiin. Julkisen talouden tasapainottaminen edellyttää menojen leikkaamista, fiksumpaa verotusta ja taloutta jähmettävien rakenteiden uudistamista.

Työvoimapulan taklaamiseen tarvitaan koulutuksen laatua kaikilla asteilla, maahanmuuttajia ja ansioturvan päivittämistä. Talouden uudistamisessa olennaista on panostaa tutkimus- ja kehitystyöhön ja varmistaa reilun kilpailun edellytykset. Menojen suitsimisen ohella on kammattava verotus selkeämmäksi ja ohjaamaan kestäviin ratkaisuihin. Yritysten toimintaedellytykset ja investoinnit turvataan ennakoitavalla politiikalla ja sujuvalla sääntelyllä ja luvituksella.

  • Seuraavalla vaalikaudella on laitettava talouden tasapainottaminen vakuuttavasti alulle, sujuvoitettava työperäistä maahanmuuttoa, koulutettava sekä ammatillisia että korkeakoulutettuja osaajia, pysyttävä 4 % TKI-uralla, vahvistettava kilpailupolitiikkaa, purettava monopoleja, vahvistettava kestävää kaupungistumista ja päivitettävä sosiaaliturva 2020-luvulle.

 

Turvallisuus

Venäjän hyökkäys Ukrainaan tiputti verhot viimeisiltäkin silmiltä: Suomella on naapurinaan laajenemishaluinen, häikäilemätön ja itsevaltainen sortovaltio, joka pitää liberaalia demokratiaa vihollisenaan. Suomen ja Ruotsin päätös hakea Nato-jäsenyyttä oli tismalleen oikea, kuten sekin, että Suomessa panostetaan nyt vahvasti puolustukseen. Venäjä ei ole ainoa uhka, sillä Kiina haastaa kansainvälistä järjestystä ja ääriliikkeet ja populistit pyrkivät romuttamaan demokratioita sisältä päin samalla kun yhteiskunnallinen polarisaatio ja syrjäytyminen luovat pohjaa jännitteille.

Ukrainaa on tuettava voittoon asti, eikä rauhasta voi neuvotella ukrainalaisten päiden yli. Suomen, Euroopan ja koko lännen on jatkettava ja vahvistettava tukeaan Ukrainalle.

Suomen on otettava aktiivinen rooli Natossa ja vahvistettava Euroopan puolustuskykyä myös EU:n kautta. Suomen päävastuuna on oman alueensa puolustaminen, mutta on luontevaa, että Suomi osallistuu Nato-joukkoihin myös muissa maissa. Asevelvollisuusjärjestelmä ja osaava reservi ovat Suomen puolustuksen kulmakiviä, mutta siirtymä sukupuolineutraaliin malliin on välttämätöntä.

  • Seuraavalla vaalikaudella on muodostettava Nato-Suomen linja ennakkoluulottomasti, tuettava Ukrainaa voittoon, valmisteltava asevelvollisuusjärjestelmän päivittäminen sukupuolineutraaliksi, tehostettava osaavan reservin hyödyntämistä, kartoitettava Kiina-riippuvuudet ja rakennettava vakaampaa ja turvallisempaa maailmaa laaja turvallisuus huomioiden.

 

Luonto

Luonto köyhtyy maailmalla, ja luonto köyhtyy Suomessa. Jyräämme ihmiskuntana luontoa jo ison asteroidin voimalla. Käynnissä oleva kuudes sukupuuttoaalto uhkaa meitäkin, sillä koko taloutemme ja hyvinvointimme on riippuvainen terveistä ekosysteemeistä.

Luontokadon pysäyttämisessä keskiössä ovat maankäyttö, vesistöpolitiikka ja luonnonvarojen hyödyntäminen, jotka kaikki on saatava ekologisesti kestäviin raameihin. Suomessa metsät ovat erityisessä roolissa. Metsiä tarvitaan metsäluontoa turvaamaan, nielemään ja varastoimaan hiiltä sekä metsäteollisuuden tarpeisiin. Nämä on sovitettava yhteen nykyistä paremmin. Se edellyttää myös markkinoita hiilensidonnalle ja luontoarvoille, jotta maanomistajat saadaan mukaan.

  • Seuraavalla vaalikaudella on säädettävä luontokadon pysäyttämistä raamittava luontolaki, uusittava vesi- ja metsälait, suojeltava valtion vanhat metsät, nostettava metsäteollisuuden jalostusarvoa, vähennettävä bioenergian käyttöä, uudistettava maataloustukia ja käännettävä eläinperäisen ruuan osuus laskuun.

 

 

Vaalikuva