fbpx
yläbanneri_1

Atte Harjanne – Liberal klimatpolitiker

Jag är Atte Harjanne, en liberalt grön 38-årig diplomingenjör, riksdagsledamot och ledamot i Helsingfors stadsfullmäktige som bor i Berghäll. Jag har tidigare arbetat som forskare och studerade då klimatförändringens ekonomiska och sociala effekter.

Jag är kandidat i riksdagsvalet 2023. Jag vill fortsätta arbeta för klimatet, en hållbar ekonomi och Finlands säkerhet. Du kan bekanta dig med mina valteman på finska här.

Inom politiken har jag två övergripande mål. För det första vill jag ta med mer kunskap baserad på vetenskap och expertis i politiken och beslutsfattandet. Med tanke på dagens sociala, ekonomiska och miljömässiga utmaningar måste vi basera vår politik på kunskap, inte antaganden. Medan beslutsfattande är och bör baseras på värderingar, behövs det en gedigen grund av vetenskap och forskning.

För det andra vill jag bygga broar och skapa delad förståelse över olika perspektiv. För mycket av den nuvarande politiken handlar om att spela nollsummespel och samla poäng istället för att faktiskt göra världen till en bättre plats.

 

Kontakta mig gärna för mer information om dessa teman eller mina åsikter om andra frågor! Du hittar mig också på Twitter, Facebook, Instagram och LinkedIn.

Vaalikuva